Sıcak!

White Paper Nedir?

 White Paper Nedir?

Başarılı olmayı hedefleyen her İlk Token Arzı (Initial Coin Offering – ICO) projesi, iyi hazırlanmış bir teknik dokümana, yani white paper’a ihtiyaç duyar.

White paper; projenin çözmeyi hedeflediği sorunun ana hatlarını, bahsi geçen bu sorunun çözüm yöntemini, kullanacak ürünleri, mimarisini ve kullanıcılarla kuracağı etkileşiminin detaylarını içeren teknik bir dokümandır.
 

#Nedir

0 yorum:

Yorum Gönderme