Sıcak!

İl Dışı Tayini Çıkan Öğretmenin Yapması Gereken İşlem Basamakları

İl Dışı Tayini Çıkan Öğretmenin Yapması Gereken İşlemler

İŞLEM BASAMAKLARI

İl Dışı Tayini Çıkan Öğretmenin Yapması Gereken İşlem BasamaklarıAYRILMA İŞ VE İŞLEMLERİ

1.        Okul Müdürlüğü tarafından hazırlanan personel nakil bildirimlerini elden (il dışı atamalarında genellikle 4 adet) alır.

2.        Personel Nakil Bildirimlerinde bağlı olduğu ilçe milli eğitim müdürlüğü Muhasebe Bölümünde SGK çıkış işlemini yapar.

3.        Personel Nakil Bildirimlerini imzalama işlemi için ilgili Şube Müdürüne götürür.

4.        Personel Nakil Bildirimlerini Müdürlüğün sekreterlik bölümünde mühürlettirir.

5.        Personel Nakil Bildirimlerini Mal Müdürlüğüne imzalama işlemi için götürür.

6.        Personel Nakil Bildirimlerindeki imzalar tamamlandıktan sonra personel nakil bildirimlerini okul müdürlüğüne teslim eder.

7.        Okul müdürlüğü DYS ortamında ayrılma yazısını (yazının ekinde imzaları tamamlanmış personel nakil bildirimi ve kararname fotokopisi olmalı) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderir.

8.        Yolluklu ayrılmalar için yolluk evraklarını elden Müdürlüğün Muhasebe Bölümüne teslim eder.

9.        Atandığı okula 1 adet ayrılma yazısı, 1 adet personel nakil bildirimi ve 1 adet kararname fotokopisi götürür.

10.     İşlem tamamlanır.


BAŞLAMA İŞ VE İŞLEMLERİ

İl dışı veya il içi atama ile atanan öğretmenlerimizin yapacakları işlem basamakları.

1.        Öğretmenin atandığı yeni okulunda göreve başlamasından sonra okul müdürlüğü DYS ortamında başlama yazısını (yazının ekinde imzaları tamamlanmış personel nakil bildirimi ve kararname fotokopisi olmalı) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü – İnsan Kaynakları Şubesine gönderir.

2.       Aynı evrakların (başlama yazısı-personel nakil bildirimi aslı-kararname) elden Müdürlüğün Muhasebe Bölümüne SGK giriş işlemi ve maaş güncelleme işlemleri için gönderilmesi gerekir.(Maliye tarafından Maaş işlemlerinde evrakların aslı veya onaylı örnekleri istenildiğinden)

3.       İşlem tamamlanır.

0 yorum:

Yorum Gönderme