Sıcak!

Etkileşimli Uzaktan Öğrenme Araçları (Çevrimiçi Seminer)

Etkileşimli Uzaktan Öğrenme Araçları (Çevrimiçi Seminer)

GİRİŞ

Bilgisayar ve internet teknolojileri, profesyonel, akademik, ticari ve bireysel yaşamın bir parçasıyla değil, artık yaşamın kendisiyle bütünleşmiş durumdadır. Özellikle bu teknolojilerin eğitim ve öğretim amaçlı kullanılması her geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır. Çünkü bu teknolojiler, öğrenmeye yönelik kurslar, seminerler, tartışma forumları ve diğer yaklaşımlara geniş bir alan sağlamakta ve öğretmen ve öğrenci arasındaki etkileşime yenilikçi yaklaşımlar sunmaktadır.

Artık e-öğrenme araçları farklı çalışma alanlarındaki bireyler tarafından daha kolay ulaşılmakta ve kullanılmaktadır. Böylece e-öğrenme teknolojileri açık ve uzaktan öğrenme sistemlerinin önemli bir bileşeni olarak daha fazla bütünleşmektedir.

E-öğrenme

Genel olarak e-öğrenme (elektronik öğrenme), öğrenme ortamı bilgi teknolojileri olduğunda kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

E-öğrenme’de Dönüşümler

Bilgisayar ve internet teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte elektronik ortamda öğrenme fikri dünya çapında büyük ilgi görmüştür. 1960’larda bilgisayarların ortaya çıkmasından günümüze kadar e-öğrenme çabalarını üç büyük dönüşüm temelinde incelemek mümkündür. Öğretimi desteklemek amacıyla temel becerilerin öğretilmesinde alıştırma ve pratiğe dayanan eğitim yazılımlarıyla başlayan elektronik ortamda öğrenme yönelimi özellikle 1991’de www’ya kavuşan İnternet’in anında iletişim olanaklarıyla büyük bir ivme kazanmıştır. Böylece bilgisayar tabanlı eğitim yazılımları yerini sunucu tabanlı Öğrenme Yönetim Sistemlerine bırakmıştır. Dolayısıyla içerik oluşumu ve  kontrolü de CD-ROM’dan Web tabanlı yazılım dillerine yükselmiştir.


Dijital ortamda eğitim süreçlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte Web 2.0 teknolojileriyle içerik yönetimine hemen her alanda duyulan ihtiyaç öğrenme ve içerik yönetimine ilişkin birbirinin özelliklerini kapsayan çok sayıda uygulama alanının türemesine neden olmuştur.

UZAKTAN ÖĞRENME ARAÇLARI VE YENİ YÖNELİMLER

Günümüz açık ve uzaktan öğretim sistemlerinde sıklıkla kullanılan yaygın e-öğrenme araçlarını; Kişisel Bilgisayarlar, Cep Bilgisayarları, Cep Telefonları, Eğitsel Yazılımlar, IP TV, 3D Sanal Dünyalar, Eğitsel Simülasyonlar, Oyunlar, Video Konferanslar, E-postalar, Bloglar, Wikiler, Chat programları, Konu Haritaları, Sanal Sınıflar, Ofis araçları, Çoklu Ortamlar Eğitsel Animasyonlar, E-Portföyler, Web Siteleri, E-Kitaplar, Kavram Haritaları, Eğitsel Oyunlar, Canlı Video Dersleri, Podcastlar ve Uyumluluk Ekleri olarak sıralamak mümkündür.

Kişisel bilgisayarlar günümüzde e-öğrenme uygulamalarının üretilmesi, çalıştırılması ve paylaştırılması amacıyla en yaygın kullanılan araçlardan biridir. Kişisel bilgisayarlardan ulaşılabilen e-öğrenme ortamları hızla yaygınlaşmış, kullanıcıların Web ortamında istedikleri bilgilere ulaşmasını sağlamak için çeşitli veri tabanları, arama motorları ve hatta birçok arama motorundan elde edilen sonuçları bir arada veren meta arama motorları geliştirilmiştir. Eğitim hizmetlerinin sunulmasında cep telefonları, tablet bilgisayarlar ve diğer mobil cihazlar günümüzde yoğun olarak kullanılmaktadır.

Web 2.0 ve web 3.0 olarak da bilinen ve Milli Eğitim Bakanlığının da kullandığı EBA gibi Web teknolojileri, öğrenme ve öğretimin  ağ teknolojileri üzerinden gerçekleştirilmesi sonucunda günümüzde e-öğrenme devrimi olarak en son ve en yaygın eğitim trendlerinden biri haline Gelmiştir.


SONUÇ

Bu çalışmada açık ve uzaktan öğretimde yaygın olarak kullanılan e-öğrenme araçları, e-öğrenme uygulamaları ve yeni yönelimler ele alınmıştır. Günümüz bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim amaçlı kullanılması yaygınlaştıkça e-öğrenme araçlarının sayısı ve çeşitliliğinde de yüksek bir artışın olduğu görülmektedir. Bu bağlamda açık ve uzaktan öğretimde kullanılabilen e-öğrenme araçlarının değerlendirilmesi, potansiyellerinin ortaya konması ve karşılaştırılmasına yönelik çalışmaların değer kazandığını söylemek mümkündür.


1 yorum: