Sıcak!

Covid Korona Dönemi Uzaktan Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Raporu


Covid Korona Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Raporu
…. İLKOKULU
UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİ
DEĞERLENDİRME RAPORU
                            Uzaktan eğitim sürecinde aşağıda sınıflandırılmış olan iş ve işlemler yürütülmüştür. Teknolojik imkân konusunda dezavantaj yaşayan öğrencilerimize de farklı yollardan ulaşılmaya çalışılmıştır.

REHBERLİK FAALİYETLERİ
·         Covid-19 Uzaktan Eğitim Süreci Veli Bilgilendirme Broşürü hazırlanmış ve velilerimize ulaştırılmıştır.
·         Evde, aile ile birlikte veya bireysel olarak oynanabilecek oyun, yapılabilecek eğitsel faaliyetler ile ilgili el kitapçığı düzenlenmiş ( Sayın Ziya Selçuk’un önerilerinden yola çıkarak) velilerimize ulaştırılmıştır.
·         Bütün velilerle telefon iletişimi sağlanarak ev ortamı ve sürecin işlenişiyle ilgili bilgi alınmıştır. Verimli ders çalışma planlaması yapılmıştır.
·         Resmi yazılardan velileri/öğrencileri ilgilendirenler duyurulmuştur.
·         Öğrencilere mezuniyetleri sebebiyle mektup yollanarak ileriki yaşamlarında başarılar dilenilmiş ve nasihatlerde bulunulmuştur.
·         Sınavla öğrenci alan okullar (Hafızlık okulu ya da özel okullar gibi) hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.

SOSYAL ve KÜLTÜREL FAALİYETLER

·         23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için evlerin bayraklarla donatılması, öğrencilerimizin ev pencerelerini süslemesi üzerine EVİMİZDE BAYRAM VAR projesi geliştirilmiş ve katılım üst düzeyde sağlanmıştır.
·         Bu süreçte velilerimiz Kızılay Kan Bağışı kampanyasına davet edilmiştir. Öğrencilerimizden Kızılay ve yardımlaşma değerimiz üzerine afişler hazırlaması istenmiştir.  (5 öğrenci katılım sağlamıştır)
·         19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında şiir ve Atatürk’ün özdeyişlerinden birini okuma çalışması yapılmış ve velilerimiz de çalışmalara katılmıştır.
·         Yaşlılarımız için evlere gıda ve ihtiyaç servisi yapılması, bu konuda öğrencilerimize örnek olunarak, büyüklere saygı değerinin pekiştirilmesi sağlanmıştır.

AKADEMİK FAALİYETLER
Eba Tv
E- okul
Eba Canlı Ders
WhatsApp

Tüm öğrencilerin  Eba
Tv de yayınlanan dersleri takip ettikleri konusunda gerek fotoğraf, gerekse anlık telefon aramaları ile bilgi alınmış, veliler sıklıkla süreci takip konusunda teşvik edilmişlerdir. 
Eba üzerinden öğrencilere, mihver derslerden;
Konu Anlatımları,
Alıştırmalar, Tarama Testleri yollanmıştır. 11 öğrencimizden 8 tanesi çalışmaları tamamen/kısmen yapmıştır. Çalışmalarla ilgili raporlar zamanında kontrol edilmiştir.
Öğrenci portfolyoları takip edilmiş, yorumlarla teşvik edilmeye çalışılmıştır.

Bu süreçte okul idaresi tarafından atanan on canlı dersten sadece bir tanesi teknik ulaşım zorluğu sebebiyle yapılamamış, geri kalan dersler işlenmiştir. Derslere en yoğun katılım olduğu gün, dört öğrencimiz derse iştirak edebilmiştir. Derse katılımın az olmasının temel sebebi öğrencilerimizin ekonomik düzeyinin teknolojiye ulaşmayı kısıtlamasındandır.
Sınıf için oluşturulan grup aktif olarak kullanılmış, PDF formatında çalışmalarla dersler pekiştirilmiş, konu anlatım videoları yollanmış, ders kitaplarının takibi sağlanmış ve görevlendirmelerin düzenli olarak geri dönütleri alınmıştır. Ağırlıklı olarak erkek velilerimizde akıllı telefon bulunduğundan akşam saatlerinde iletişim yoğunlaşmış ve bir öğrenci haricinde tüm öğrencilerimize uygulama üzerinden ulaşılabilmiştir.

SÜRECİN OLUMLU YÖNLERİ
                Bu süreçte öğrencilerimiz teknolojinin önemini daha fazla kavramışlardır. Zorluklar karşısında dayanışma içinde olma, kişisel temizlik, yardımlaşma, düzenli çalışmanın önemi gibi değerler konusunda bilinçlenmişler ve insanın sosyal bir varlık olduğu konusundaki farkındalıkları artmıştır. Okul ortamından uzakta kalsalar bile öz yönetimi ve denetimi sağlayan öğrenciler farklarını ortaya koyma fırsatı bulmuşlardır. 

SÜRECİN OLUMSUZ YÖNLERİ
             Özellikle teknolojiye erişim düzeyi düşük; sosyo-ekonomik açıdan istenilen düzeyin altındaki mahallelerden birinde bulunan okullardan olduğumuz için, teknolojik imkânlardan istenilen düzeyde yararlanılamamıştır. Velilerin ellerinde mevcut bulunan cihazların önerilen uygulamaları kaldıramadığı ya da yabancı dil sıkıntısı sebebiyle belli uygulamaları açmakta zorlandıkları tespit edilmiş, Kahoot, Teams, Zoom, Quizlet gibi uygulamalarda yapılan girişimlerden verim elde edilememiştir.
         Dokunsal iletişimi seven, sosyal kabul görme eğilimin yoğunlaştığı,  bir gruba ait olma bilincinin geliştiği bu yaş grubu öğrencilerinin okuldan ve sosyal ortamdan uzak kalmış olmaları onları duygusallaştırmıştır. Rehberlik faaliyetlerinin yoğunluklu konusu özlemek ve yalnız hissetmek üzerine olmuştur. Soyutlanmış gibi hissettikleri, planlarının bozulması sebebiyle çabuk öfkelendikleri gözlenmiştir. Velilerin eğitim seviyelerinin düşük olması nedeniyle yüz yüze eğitimde elde edilen verim,  uzaktan eğitimde yeterince elde edilememiştir.


0 yorum:

Yorum Gönder