Sıcak!

2. Sınıf Covid Korona Dönemi Zümre Öğretmenler Sene Sonu Toplantı Tutanağı


2. Sınıf Pandemi Covid Korona Dönemi Zümre Öğretmenler Sene Sonu Toplantı Tutanağı
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
…. İLKOKULU 2. SINIF
SENE SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ   :    24.06.2019
TOPLANTI SAATİ     :    11:30
TOPLANTI YERİ        :    UZAKTAN İLETİŞİM ARAÇLARI İLE
TOPLANTIYA KATILANLAR: 
 1.  Müdür Yardımcısı ( Zümre Başkanı)
 2. 2/a Sınıfı Öğretmeni
            GÜNDEM:
1.      Açılış, yoklama
2.      2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Zümre Toplantı Kararlarının İncelenip Değerlendirilmesi
3.      Covid 19 salgını sürecinde alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve konuya ilişkin raporun hazırlanması.
4.      Covid 19 salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde okul,sınıf ve zümre genelinde yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi.
5.      2020 -2021Eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin Covid 19 salgını sürecindeki öğrenme kazanımlarına ilişkin eksikliklerin giderilmesine yönelik gerçekleştirilecek eğitim programının hazırlanması.
6.      Dilek ve temenniler
7.      Kapanış
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1- Açılış ve yoklama:
 2019/2020 Eğitim - Öğretim yılı 2. sınıflar Sene sonu  zümre öğretmenler kurulu toplantısı zoom üzerinden 24.06.2019 tarihinde saat 11.30’da 2/A Sınıf Öğretmeni .. ve zümre başkanı müdür yardımcısı …. ….. katılımıyla başladı.
2- 16.03.2020 tarihine kadar; Derslerin ünitelendirilmiş yıllık  planlar doğrultusunda müfredata uygun işlendiği, öğrenci merkezli öğretim yöntem ve tekniklerinin  kullanıldığı, sınıf kitaplığının öğrenci seviyesine uygun olarak zenginleştirildiği, dersler işlenirken çevre olanaklarından faydalanıldığı. Serbest Etkinlik dersinde ; resim, müzik, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme vb. etkinliklerin derslerde  uygulanmasına yer verildiği, Serbest Etkinlik dersinin bir saati serbest okuma yazma etkinliğine ayrıldığını, Atatürkçülük konularının yapılan planlama doğrultusunda işlendiği vurgulandı
  3.  16.03.2020 tarihinden sonra okullarda Covid 19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitim yapılamadığı için dersler bazındaki kazanımlar sınıf ortamında yüz yüze eğitimle işlenemediği belirtilerek uzaktan eğitim yöntemiyle EBA TV üzerinde işlendiği vurgulanmıştır. Yüz yüze eğitim ortamında işlenemeyen derslerin kazanımların belirlenmesi yapılıp aşağıdaki gibi liste haline getirilmiştir.
HAYAT BİLGİSİ
ÜLKEMİZDE HAYAT ÜNİTESİ
HB.2.5.3. Atatürk’ün çocukluğunu araştırır
HB.2.5.4. Millî gün ve bayramların önemini kavrar.
HB.2.5.5. Dinî gün ve bayramların önemini kavrar.
HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras ögelerini araştırır
HB.2.5.7. Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların yaşam şekillerine ve alışkanlıklarına saygı duyar.
DOĞADA HAYAT ÜNİTESİ
HB.2.5.8. Yakın çevresinde yapılan üretim faaliyetlerini gözlemler.
HB.2.6.1. Bitki ve hayvanların yaşaması için gerekli olan şartları karşılaştırır.
HB.2.6.2. Bitki yetiştirmenin ve hayvan beslemenin önemini fark eder.
HB.2.6.4. Tüketilen maddelerin geri dönüşümüne katkıda bulunur.
HB.2.6.3. Yakın çevresindeki doğal unsurların insan yaşamına etkisine örnekler verir.
HB.2.6.5. Doğa olaylarını tanır.
HB.2.6.6. Doğal afetlere örnekler verir.
HB.2.6.7. Doğa olayları ve doğal afetlere karşı alınabilecek önlemleri açıklar.
HB.2.6.7. Doğa olayları ve doğal afetlere karşı alınabilecek önlemleri açıklar.
HB.2.6.8. Güneş’i gözlemleyerek yönleri gösterir.
HB.2.6.9. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin insan yaşamına etkilerini araştırır.
TOPLAM 16 KAZANIM


MATEMATİK
KESİRLER,ZAMAN ÖLÇME VE PARALARIMIZ ÜNİTESİ
M.2.1.6. Kesirler
M.2.1.6.1. Bütün, yarım ve çeyreği uygun modeller ile gösterir; bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.
 ZAMANI ÖLÇME-PARALARIMIZ) ÜNİTESİ
.M.2.3.3. Zaman Ölçme
M.2.3.3.1. Tam, yarım ve çeyrek saatleri okur ve gösterir.
M.2.3.3.2. Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
M.2.3.3.3. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer.
M.2.3.2. Paralarımız
M.2.3.2.1. Kuruş ve lira arasındaki ilişkiyi fark eder.
M.2.3.2.2. Değeri 100 lirayı geçmeyecek biçimde farklı miktarlardaki paraları karşılaştırır.
M.2.3.2.3. Paralarımızla ilgili problemleri çözer.

VERİ VE ÖLÇME ÜNİTESİ
M.2.4.1. Veri Toplama ve Değerlendirme
M.2.4.1.1. Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıflandırır, ağaç şeması, çetele veya sıklık tablosu şeklinde düzenler; nesne ve şekil grafiği oluşturur.
M.2.3.1. Uzunluk Ölçme
M.2.3.1.1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer ve standart olmayan birimin iki ve dörde bölünmüş parçalarıyla tekrarlı ölçümler yapar.
M.2.3.1.2. Standart uzunluk ölçme birimlerini tanır ve kullanım yerlerini açıklar.
M.2.3.1.3. Uzunlukları standart araçlar kullanarak metre veya santimetre cinsinden ölçer.

M.2.3.1.4. Uzunlukları metre veya santimetre birimleri türünden tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırarak kontrol eder.
M.2.3.1.5. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle, uzunluk modelleri oluşturur.
M.2.3.1.6. Uzunluk ölçme birimi kullanılan problemleri çözer.
M.2.3.4.1. Nesneleri standart araçlar kullanarak kilogram cinsinden tartar ve karşılaştırır
M.2.3.4.2. Kütle ölçme birimiyle ilgili problemleri çözer
TOPLAM 21 KAZANIM
TÜRKÇE
VATANDAŞLIK BİLİNCİ TEMASI
PARA NEDİR?
T.2.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.2.1.5. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir
T.2.1.7. Sözlü yönergeleri uygular.
T.2.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
T.2.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder
T.2.4.3. Kısa metinler yazar.
T.2.4.5. Yazılarını görsel unsurlarla destekler.

SAĞLIK VE SPOR TEMASI

SELİM VE PELİN
 T.2.1.5. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir
 T.2.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.2.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.2.4.4. Kısa yönergeler yazar.
T.2.1.8. Dinleme stratejilerini uygular
T.2.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
T.2.3.1. Okuma materyallerindeki temel bölümleri tanır.
T.2.3.2. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
2.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder
T.2.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
T.2.4.6. Formları yönergelerine uygun doldurur
T.2.4.7. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.2.4.8. Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır..
SPORCU
T.2.1.8. Dinleme stratejilerini uygular
T.2.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
T.2.3.1. Okuma materyallerindeki temel bölümleri tanır.
T.2.3.2. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
2.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder
T.2.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
T.2.4.6. Formları yönergelerine uygun doldurur
T.2.4.7. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.2.4.8. Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır..

NE YEMELİSİNİZ
T.2.1.1. Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder.
T.2.1.2. Dinlediklerinde /izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.2.1.3. Dinlediği/izlediği metni anlatır
T.2.1.7. Sözlü yönergeleri uygular.
T.2.1.8. Dinleme stratejilerini uygular
T.2.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.2.3.10. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.2.4.7. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.2.4.9. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
BİLİM VE TEKNOLOJİ TEMASI
ATAKAN TELEVİZYON SEYRETMEK İSTİYOR
T.2.1.7. Sözlü yönergeleri uygular.
T.2.1.8. Dinleme stratejilerini uygular
T.2.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.2.3.10. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.2.3.14. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
T.2.3.15. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
 T.2.3.16. Metin türlerini tanır. Örneklerle desteklenerek düzyazı ve şiir hakkında kısa bilgi verilir.
T.2.4.3. Kısa metinler yazar 
T.2.4.5. Yazılarını görsel unsurlarla destekler.
T.2.4.6. Formları yönergelerine uygun doldurur
T.2.4.9. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
T.2.4.10. Yazdıklarını düzenler.
BARDAKTAN TELEFON YAPMA
T.2.1.2. Dinlediklerinde /izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.2.1.7. Sözlü yönergeleri uygular.
T.2.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.2.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.2.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.2.3.6. Okuma stratejilerini uygular
T.2.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
T.2.3.18. Yazılı yönergeleri kavrar.
T.2.3.19. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar
T.2.4.5. Yazılarını görsel unsurlarla destekler.
 T.2.4.8. Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır
TEKNOLOJİ
T.2.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.2.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.2.3.2. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
T.2.3.3. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
T.2.3.5. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.2.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder..
T.2.4.7. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.2.4.8. Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır

KARAKUTU
T.2.1.2. Dinlediklerinde /izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.2.1.7. Sözlü yönergeleri uygular.
T.2.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.2.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.2.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.2.3.6. Okuma stratejilerini uygular
T.2.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
T.2.3.18. Yazılı yönergeleri kavrar.
T.2.3.19. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar
T.2.4.5. Yazılarını görsel unsurlarla destekler.
 T.2.4.8. Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır
TOPLAM 8 METİN HER METİN İÇİN ORTALAMA 9 KAZANIM
Zümre olarak uzak eğitim çalışmaları aktif olarak yapılmış olup, yapılan çalışmaların  rapor haline getirilmesine karar verilmiştir.
                                                               UZAKTAN EĞİTİM  RAPORU
     1.Velilerle sürekli iletişim kuruldu.
     2. EBA TV frekansları velilerle paylaşıldı. Tv kurulumu yapamayan velilerle whatsap üzerinden görüntülü olarak iletişime geçilerek kurulum yapmaları sağlandı.
3. EBA TV uzaktan eğitim programına uygun olarak öğrencilerimize mesaj yoluyla ders kitabındaki EBA TV’de izlenen konuların etkinlik sayfaları düzenli olarak paylaşıldı.
    4.Covid 19 sonrası kontrollü  normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte sınıflarımızın kontrollü sürece uygun olarak düzenlenmesi için;
a) Öğrencilerin sınıf içerisinde oturma düzenin belirlenen mesafe ölçülerine göre düzenlenmesine;
b)Öğrencilerimize maske, mesafe ve hijyen kurallarının davranış haline getirilmesi için gerekli kazanımların öğrencilerimize kazandırılmasına ve velilerimizin bilgilendirilmesine,
c)Yüz yüze eğitimden uzun süre uzak kalan öğrencilerimizin sosyal ortama uyumlarının sağlanması için gerekli uyum eğitimlerinin verilmesine, 
d)2020 -2021 Eğitim Öğretim döneminde serbest etkinlik derslerinin okuma yazma ve problem çözme etkinliklerine ayrılmasına,
e) Pandemi döneminde uzun  süre sosyal ortamlardan uzak kalan öğrencilerimize  sosyalleşe bilmeleri için fiziksel ve sosyal aktiviteler düzenlenmesine karar verilmiştir. 
5-  Yüz yüze eğitim sürecinde işleyemediğimiz derslerin kazanımlarının normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tamamlayıcı eğitim planı yapılarak belirlenen süre içinde yüz yüze sınıf ortamında işlenmesine karar  verilmiş olup işlenmeyen kazanımların üç haftalık sürece  göre  dağılımının yapılarak tamamlayıcı eğitim planı hazırlanmasına karar  verilmiştir.              

HAYAT BİLGİSİ DERSİ KAZANIMLARININ HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI
HAFTA
KONU
KAZANIMLAR
1. HAFTA
ÜLKEMİZDE HAYAT ÜNİTESİ

HB.2.5.3. Atatürk’ün çocukluğunu araştırır
HB.2.5.4. Millî gün ve bayramların önemini kavrar.
HB.2.5.5. Dinî gün ve bayramların önemini kavrar.
HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras ögelerini araştırır

2. HAFTA
ÜLKEMİZDE HAYAT ÜNİTESİ
DOĞADA HAYAT ÜNİTESİ
HB.2.5.7. Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların yaşam şekillerine ve alışkanlıklarına saygı duyar.
HB.2.5.8. Yakın çevresinde yapılan üretim faaliyetlerini gözlemler.
HB.2.6.1. Bitki ve hayvanların yaşaması için gerekli olan şartları karşılaştırır.
HB.2.6.2. Bitki yetiştirmenin ve hayvan beslemenin önemini fark eder.

3. HAFTA
DOĞADA HAYAT ÜNİTESİ
HB.2.6.3. Yakın çevresindeki doğal unsurların insan yaşamına etkisine örnekler verir.
HB.2.6.4. Tüketilen maddelerin geri dönüşümüne katkıda bulunur.
HB.2.6.5. Doğa olaylarını tanır.
HB.2.6.6. Doğal afetlere örnekler verir.
MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI
HAFTA
KONU
KAZANIMLAR
1. HAFTA
SAYILAR VE İŞLEMLER/ÖLÇME  ZAMANI ÖLÇME-PARALARIMIZ) ÜNİTESİ

M.2.1.6. Kesirler
M.2.1.6.1. Bütün, yarım ve çeyreği uygun modeller ile gösterir; bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.
M.2.3.3. Zaman Ölçme
M.2.3.3.1. Tam, yarım ve çeyrek saatleri okur ve gösterir.
M.2.3.3.2. Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
M.2.3.3.3. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer.

2. HAFTA
SAYILAR VE İŞLEMLER/ÖLÇME  ZAMANI ÖLÇME-PARALARIMIZ) ÜNİTESİ
M.2.3.2. Paralarımız
M.2.3.2.1. Kuruş ve lira arasındaki ilişkiyi fark eder.
M.2.3.2.2. Değeri 100 lirayı geçmeyecek biçimde farklı miktarlardaki paraları karşılaştırır.
M.2.3.2.3. Paralarımızla ilgili problemleri çözer.
M.2.4.1. Veri Toplama ve Değerlendirme
M.2.4.1.1. Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıflandırır, ağaç şeması, çetele veya sıklık tablosu şeklinde düzenler; nesne ve şekil grafiği oluşturur.

3. HAFTA
VERİ TOPLAMA/ÖLÇME UZUNLUK ÖLÇME-TARTMA) ÜNİTESİ
M.2.3.1. Uzunluk Ölçme
M.2.3.1.1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer ve standart olmayan birimin iki ve dörde bölünmüş parçalarıyla tekrarlı ölçümler yapar.
M.2.3.1.2. Standart uzunluk ölçme birimlerini tanır ve kullanım yerlerini açıklar.
M.2.3.1.3. Uzunlukları standart araçlar kullanarak metre veya santimetre cinsinden ölçer.
cinsinden ölçer.
M.2.3.1.4. Uzunlukları metre veya santimetre birimleri türünden tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırarak kontrol eder.
M.2.3.1.5. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle, uzunluk modelleri oluşturur.
M.2.3.1.6. Uzunluk ölçme birimi kullanılan problemleri çözer.
M.2.3.4.1. Nesneleri standart araçlar kullanarak kilogram cinsinden tartar ve karşılaştırır
M.2.3.4.2. Kütle ölçme birimiyle ilgili problemleri çözer
TÜRKÇE DERSİ KAZANIMLARININ HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI
HAFTA
KONU
KAZANIMLAR
1.HAFTA
VATANDAŞLIK BİLİNCİ TEMASI
METİNLER:
1.SEPETİMDEKİ DOMATESLER 2.NERDEN GELDİ?
3.TRAFİK
4.ÇİFTÇİYLE OĞULLARI
DİNLEME -İZLEME
T.2.1.2. Dinlediklerinde /izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.2.1.3. Dinlediği/izlediği metni anlatır.
KONUŞMA
T.2.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
OKUMA  
T.2.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.
T.2.3.11. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder
T. 2.3.12. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
T.2.3.13. Okuduğu metnin konusunu belirler.
T.2.3.14. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar
T.2.3.18. Yazılı yönergeleri kavrar.
YAZMA
T.2.4.4. Kısa yönergeler yazar.
T.2.4.13. Soru ekini kuralına uygun yazar.
T.2.4.14. Yazma stratejilerini uygular.
DİNLEME –İZLEME               
T.2.1.5. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. Olay, şahıs, varlık kadrosu ve mekâna yönelik sorular (ne, kim, nerede) yöneltilir.
KONUŞMA
T.2.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
OKUMA
T.2.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.
T.2.3.10. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.2.3.19. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar
YAZMA
T.2.4.1. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
T.2.4.6. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.2.4.8. Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
T.2.4.9. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
T.2.4.10. Yazdıklarını düzenler
DİNLEME –İZLEME               
T.2.1.3. Dinlediği/izlediği metni anlatır
KONUŞMA T.2.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
OKUMA  T.2.3.2. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
Türkçe Dersi Öğretim Programı
T.2.3.3. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur. T.2.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. T.2.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. T.2.3.9. Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. T.2.3.13. Okuduğu metnin konusunu belirler. T.2.3.15. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.2.3.16. Metin türlerini tanır
YAZMA  T.2.4.3. Kısa metinler yazar.
T.2.4.5. Yazılarını görsel unsurlarla destekler.
T.2.4.12. Yazma çalışmaları yapar.

2.HAFTA
VATANDAŞLIK BİLİNCİ TEMASI
METİNLER:
1.PARA NEDİR?

SAĞLIK VE SPOR TEMASI
METİNLER:
2.SELİM VE PELİN
3.GERÇEK BİR MESLEK


DİNLEME –İZLEME               
T.2.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.2.1.5. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir
T.2.1.7. Sözlü yönergeleri uygular.
KONUŞMA
T.2.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
OKUMA
T.2.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder
YAZMA
T.2.4.3. Kısa metinler yazar.
T.2.4.5. Yazılarını görsel unsurlarla destekler.
DİNLEME -İZLEME
T.2.1.5. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
KONUŞMA
T.2.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
OKUMA
T.2.3.5. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.2.3.6. Okuma stratejilerini uygular.
T.2.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.
T.2.3.12. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
 T.2.3.13. Okuduğu metnin konusunu belirler.
T.2.3.16. Metin türlerini tanır.
T.2.3.17. Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler.
T.2.3.19. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
YAZMA
T.2.4.4. Kısa yönergeler yazar.
DİNLEME -İZLEME
T.2.1.8. Dinleme stratejilerini uygular.
KONUŞMA
T.2.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur. 
OKUMA
T.2.3.1. Okuma materyallerindeki temel bölümleri tanır.
T.2.3.2. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
T.2.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.
T.2.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
YAZMA 
T.2.4.6. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.2.4.7. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.2.4.8. Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
3.HAFTA
SAĞLIK VE SPOR TEMASI
METİNLER:
1.SPORCU
2.NE YEMELİSİNİZ

BİLİM VE TEKNOLOJİ TEMASI
METİNLER:
3.ATAKAN TELEVİZYON SEYRETMEK İSTİYOR

4.KARA KUTU-TELEFONDAN BARDAK YAPMA
TEKNOLOJİ

DİNLEME –İZLEME
T.2.1.8. Dinleme stratejilerini uygular
KONUŞMA
T.2.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
OKUMA
T.2.3.1. Okuma materyallerindeki temel bölümleri tanır.
T.2.3.2. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
T.2.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.
T.2.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
YAZMA  T.2.4.6. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.2.4.7. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.2.4.8. Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
DİNLEME -İZLEME
T.2.1.1. Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder.
T.2.1.2. Dinlediklerinde /izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.T.2.1.3. Dinlediği/izlediği metni anlatır.T.2.1.7. Sözlü yönergeleri uygular.
T.2.1.8. Dinleme stratejilerini uygular. KONUŞMA T.2.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.  OKUMA                T.2.3.10. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
YAZMA T.2.4.7. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.2.4.9. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
DİNLEME -İZLEME
T.2.1.7. Sözlü yönergeleri uygular.
T.2.1.8. Dinleme stratejilerini uygular
KONUŞMA T.2.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.  OKUMA T.2.3.10. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.T.2.3.14. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. T.2.3.15. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
 T.2.3.16. Metin türlerini tanır. Örneklerle desteklenerek düzyazı ve şiir hakkında kısa bilgi verilir. YAZMA T.2.4.3. Kısa metinler yazar 
T.2.4.5. Yazılarını görsel unsurlarla destekler. T.2.4.6. Formları yönergelerine uygun doldurur.T.2.4.9. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.  T.2.4.10. Yazdıklarını düzenler.
DİNLEME –İZLEME T.2.1.2. Dinlediklerinde /izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.2.1.7. Sözlü yönergeleri uygular. T.2.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. KONUŞMA T.2.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. T.2.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar. OKUMA T.2.3.6. Okuma stratejilerini uygular. T.2.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. T.2.3.18. Yazılı yönergeleri kavrar. T.2.3.19. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. YAZMA T.2.4.5. Yazılarını görsel unsurlarla destekler. T.2.4.8. Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır
DİNLEME –İZLEME T.2.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. KONUŞMA T.2.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. OKUMA T.2.3.2. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. T.2.3.3. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur. T.2.3.5. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.T.2.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. YAZMA T.2.4.7. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. T.2.4.8. Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır
                                                                                                                                                
          6) Zümre Başkanı …. ….  2020-2021 eğitim öğretim yılının  hayırlı ve başarılı olmasını diledi.

7) Zümre başkanı   katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı bitirdi.
                          
2/A  Zümre Başkanı                                  2/B    Sınıf Öğrt.               İngilizce Öğretmeni                                            
                                                  

                                                                                    MÜDÜR YARDIMCISI


                                                                                                                   


                                       ALINAN KARARLAR
      1.Derslerimizde işlenmeyen kazanımların  tespit edilerek  yüz yüze eğitim sürecinde işlenmesi için tamamlayıcı eğitim planlarının yapılmasına,
     2.2020 -2021 Eğitim öğretim döneminde serbest etkinlik derslerinin okuma yazma ve problem çözme etkinliklerine ayrılmasına,
     3. Öğrencilerin sınıf içerisinde oturma düzeninin belirlenen mesafe ölçülerine göre düzenlenmesine;
     4.Öğrencilerimize maske, mesafe ve hijyen kurallarının davranış haline getirilmesi için gerekli kazanımların öğrencilerimize kazandırılmasına ve velilerimizin bilgilendirilmesine,
   5.Yüz yüze eğitimden uzun süre uzak kalan öğrencilerimizin sosyal ortama uyumlarının sağlanması için gerekli uyum eğitimlerinin verilmesine,
  6 .Pandemi döneminde uzun  süre sosyal ortamlardan uzak kalan öğrencilerimize  sosyalleşe bilmeleri için fiziksel ve sosyal aktifiler düzenlenmesine karar verilmiştir. 

2/A  Zümre Başkanı                                  2/B    Sınıf Öğrt.               İngilizce Öğretmeni                                            
                                                  


                                                                                    MÜDÜR YARDIMCISI                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                               
3) Zümre Başkanı Selahattin YILDIZ  2019-2020 eğitim öğretim yılının  hayırlı ve başarılı olmasını diledi.
4) Zümre başkanı   katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı bitirdi.
                                                         
1/A  Zümre Başkanı                                                                          1/B    Sınıf Öğrt.                                                      
                                                  Okul Müdür Yard.

1 yorum: