Sıcak!

1. Sınıf Covid Korona Dönemi Zümre Öğretmenler Sene Sonu Toplantı Tutanağı

1. Sınıf Pandemi Covid Korona Dönemi Zümre Öğretmenler Sene Sonu Toplantı Tutanağı 
… İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

2019 / 2020 Eğitim - öğretim yılı 1. sınıflar sene sonu “Zümre Öğretmenler Kurulu” toplantısını 24/06/2020 Çarşamba günü saat 09.30 - 13:30’da çevrimiçi olarak zoom platformu üzerinden, aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere yapmak istiyoruz.                                                                        
             Bilgilerinize arz ederiz.                                                                                            
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                    23.06.2020


1-A sınıf öğretmeni
……….

1-B sınıf öğretmeni
………..
1-C sınıf öğretmeni
………..

1-D sınıf öğretmeni
…………

1-E sınıf öğretmeni
………….

1-F sınıf öğretmeni
…………….
                                
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
 
                                                                                                                               


Gündem Maddeleri:

1.      Açılış ve yoklama.
2.      Eğitim-Öğretim yılının değerlendirilmesi
3.      Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi.
4.      Uzaktan eğitim sürecinde uygulanan öğretim yöntem ve tekniklerin değerlendirilmesi.
5.      Uzaktan eğitim sürecinde okul veli işbirliğini arttırıcı çalışmalar ve sonuçlarının değerlendirilmesi.
6.      İş sağlığı ve güvenlik tedbirlerinin değerlendirilmesi.
7.      Pandemi sürecinde uygulanan  öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi.
8.      EBA platformu başta olmak üzere  mesleki ve teknolojik gelişmelerin değerlendirilmesi.
9.      Dilek ve temenniler.
10.  Kapanış.OLUR
22/06/2020…………
Okul Müdürü


2019-2020 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI … İLKOKULU
1.      Sınıflar Sene Sonu Zümre Öğretmenleri Kurulu Toplantı tutanağı

Gündem Maddeleri:

1. Açılış ve yoklama.
  1. Eğitim-Öğretim yılının değerlendirilmesi
  2. Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi.
4.      Uzaktan eğitim sürecinde uygulanan öğretim yöntem ve tekniklerin değerlendirilmesi.
5.      Uzaktan eğitim sürecinde okul veli işbirliğini arttırıcı çalışmalar ve sonuçlarının değerlendirilmesi.
6.      İş sağlığı ve güvenlik tedbirlerinin değerlendirilmesi.
7.      Pandemi sürecinde uygulanan öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi.
  1. EBA platformu başta olmak üzere  mesleki ve teknolojik gelişmelerin değerlendirilmesi.
  2. Dilek ve temenniler.
  3. Kapanış.Gündem Maddelerinin Görüşülmesi:

1.     2019 –2020 öğretim yılı sene sonu zümre öğretmenler kurulu toplantısı Okul Müdür Yardımcısı ………..başkanlığında 1- A sınıf öğretmeni (Zümre Başkanı) ……….., 1-B sınıf öğretmeni …………,1-C Sınıf öğretmeni …………. , 1-E sınıf öğretmeni ……….. ve 1-F sınıf öğretmeni ……….. ‘un katılımıyla çevrimiçi olarak zoom uygulaması üzerinden  başladı.

2- Eğitim-Öğretim yılının değerlendirilmesi:
1-A sınıf öğretmeni ……………. bu yıl eğitim öğretim çalışmalarının 13 Mart 2020 tarihine kadar programa uygun olarak işlendiğini bu tarihten itibaren tüm dünyayı etkileyen COVİD-19 salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildiğini hatırlattı.17 Mart 2020 tarihinden itibaren  1. sınıf zümresi olarak çalışmalarda eşgüdüm ilkesinin benimsenerek her gün zümre başkanı tarafından hazırlanan etkinliklerin whatsapp uygulaması üzerinden velilere ulaştırılması çalışmalarına başlandığını söyledi. Ders kitaplarından verilen ödevlerin sene başında hazırlanan yıllık ders planına uygun olarak tüm 1. Sınıf şubelerine öğretmenlerince ulaştırıldığını söyledi.


1-B sınıf öğretmeni ………… whatsapp uygulaması dışında kendisinin haftalık ödev paketleri hazırlayarak okula bıraktığını ve velilerin okuldan sosyal mesafe kuralına uygun olarak teker teker gidip almalarının sağlandığını  belirtti. Alınan ödevlerin evde öğrenciler tarafından yapılıp bir hafta sonraki ödeve kadar  görüntülerinin tarafına ulaştırılarak kontrolünün yapıldığını söyledi.

1-E sınıf öğretmeni …………. whatsapp uygulamasındaki ortak ödevler dışında EBA TV ve EBA DERS uygulamalarından öğrencilerin sürekli kontrollerinin yapıldığını söyledi.

1-F sınıf öğretmeni ……….. söz konusu çalışmaların yanı sıra pandeminin öğrencilerin psikolojik durumlarına olumsuz etkilerini azaltmak adına öğrencileri ile görüntülü konuşmalar yaptığını bu görüşmelerin olumlu yansımalarını aldığını dile getirdi.
            1-C sınıf öğretmeni ……….. öğrencileri için  bütün çalışmaların aynısını yaptığını bunun dışında özellikle öğrencilerin moral motivasyonları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı , Anneler Günü gibi belirli gün ve haftalar için evde yapılabilecek etkinlikleri öğrencilerine yaptırıp çalışmanın görüntüsünün tarafına iletildiğini söyledi
1-D sınıf öğretmeni ………. 08 Mayıs 2020 günü Okul Müdürümüz …………. başkanlığında Zoom uygulaması üzerinden yapılan toplantının fikir paylaşımı açısından çok verimli olduğunu hatırlattı.Kendisinin Zoom uygulaması üzerinden uzaktan eğitim yaptığını ancak sonradan uygulama ile ilgili olumsuz duyumlardan sonra velilerin uygulamaya soğuk baktığını söyledi.
Okul Müdür Yardımcısı …………. yaşanan zorlu pandemi sürecinde diğer sınıf zümreleri gibi 1. Sınıf zümrelerinin de uyumlu bir şekilde çalışmalar yaptığını paylaştı.1. sınıf öğrencilerinin ilk defa bu öğretim yılında okul yaşantılarına başlamasının diğer sınıflara oranla daha hassas bir durum yarattığını söyledi.Öğrenci karne notlarının e-okul sistemine işlendiğini belirtti.

Ayrıca Eğitim-Öğretim yılında:
a-Okulumuzda tüm öğrencilerin eğitim ve öğretimin başarılı geçmesi için yardımlaşmaya yer verildiği,
b-Yeri ve zamanı geldiğinde altı sınıf öğretmeninin  bir araya gelerek bilgi ve doküman paylaşımı yaptığı,
c-Programların ve derslerin birbirine paralel yürütüldüğü,
ç-Öğretmen ve öğrenci velileriyle işbirliğine gidildiği,
d-Öğrenci rehberlik hizmetlerinin Okul Rehber Öğretmenimiz Neşe ÖZCAN ile  itinalı bir şekilde yapıldığı,
e-Sınıfa göre yetersizliği tespit edilen öğrencilerle ilgili olarak yönetmelik gereği gereken çalışmaların yapıldığı,
f-Öğrencilerin sahip olduğu ilgi beceri ve farklı zeka alanlarına hitap edildiği,
g-Öğrencilere doğrudan bilgi aktarmak yerine yaparak yaşayarak öğrenmelerine fırsat verildiği,
 ğ-Derslerin işlenişinde yapılan çeşitli etkinliklerde oyun, grup çalışmaları vb. çalışmalar yapılarak öğrencilerin derse katılımı sağlandığı ifade edildi.


3-Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi:
Zümre Başkanı Mustafa ………….. tarafından 2019-2020 eğitim  öğretim yılının  değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerin başarı durumlarının genel anlamda iyi olduğu ifade edildi. Gerekli araç-gereçlerin zamanında temin edilmeye çalışıldığı ve velilere gerekli açıklamaların zamanında yapılması sebebiyle başarı oranının yüksek olduğunu belirtti. Bu konuda; Müdür Yardımcısı Sezai ÇELİK okula uyumda sıkıntı yaşayan ve yaşıtlarına göre sınıf tekrarı düşünülen öğrenciler olup olmadığını sorarak aşağıdaki 08 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’nin ilgili kısmını tüm paydaşlara okudu.

8 Mayıs 2020 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 31121
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM
KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verme
MADDE 7 – (1) İlçe, il veya ülke genelinde eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, elverişsiz hava şartları ve benzeri doğal afetler ile hastalık/salgın hastalık gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülkî idare amirince okullarda eğitim ve öğretime ara verilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(1) İlköğretim kurumlarında; bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre eğitim ve öğretime ara verilmesi durumunda yapılamayan derslerin telafisi için okul yönetimleri ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınır.”
“(4) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi durumunda uzaktan eğitim yapılabilir. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz.
 (5) Yüz yüze eğitim yoluyla işlenemeyen öğretim programlarına ait konular ile buna bağlı kazanımların elde edilmesine yönelik telafi eğitimine ilişkin çalışmalar, gerektiğinde hafta sonları da dâhil olmak üzere okul derece ve türlerine göre okul yönetimleri, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça planlanıp yürütülür. Bu kapsamda yapılan telafi eğitimleri puanla değerlendirilmez.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verilmesi halinde sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi
EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda; bu puanın sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflardaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Bu durumda derslerin bir döneme ait dönem puanları yılsonu puanı olarak sayılır. Oluşan bu yılsonu puanı, ağırlıklı puan, yılsonu başarı puanı ve ortaokul başarı puanı (OBP) hesaplanmasında da kullanılır. İlkokul 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı dönemde başarı durumu değerlendirilen öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Ancak ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilir.”


Sınıf tekrarı yaptırılmasının lehine olacağı düşünülen öğrencilerin aileleri ile görüşülüp 18.06.2020 Perşembe gününe kadar velilerden gerekli başvuruların alındığını belirtti.

 Zümre öğretmen işbirliğinin zamanında ve yerinde yapıldığı bir ekip çalışması havasında bir bütün olarak yapıldığı ………. tarafından bir kez daha dile getirildi.


4- Derslerin işlenişinde uygulanan öğretim yöntem ve tekniklerin değerlendirilmesi:
 1-D sınıf öğretmeni ………. derslerin işlenişi sırasında kullanılan yöntem ve tekniklerden  özellikle öğrenci merkezli, yaparak yaşayarak öğretim yapıldığını ayrıca öğrencilerinin gelişim düzeyleri göz önüne alınarak özellikle oyunla öğrenmeye çok fazla yer verildiğini, bunun da dersi ve okulu sevmeleri açısından çok faydalı olduğunun gözlemlendiğini dile getirdi.

1-F sınıf öğretmeni …………. öğrenme  sürecinde kalıcılığın sağlanması için yöntem ve tekniklerin yerinde ve zamanında kullanıldığını;bunlardan,  anlatım, soru-cevap, gözlem, inceleme, grup tartışması, gösterip yaptırma, bireysel ve birlikte çalışmalar, sesli-sessiz okuma, canlandırma, tekrarlama, rol yapma gibi  yöntem ve tekniklerin  aktif olarak kullanılmasının  ortak fikir olduğunu beyan etti. Hayat Bilgisi dersinin öğrencilerin kendi yaşamlarından kesitlerin anlattırılması, dramatizasyon çalışmalarına yer verilmesi  ve  öğretimin öğrenci merkez alınarak yapıldığını anlattı. 


5-Okul veli işbirliğini arttırıcı çalışmalar ve sonuçlarının değerlendirilmesi:
1-C sınıf öğretmeni ………… öğrenci başarısını artırma konusunda veli-öğretmen işbirliğinin üst düzeyde sağlandığını belirtti. Pandemi sürecine  kadar velilerle öğretmenler arasında sık sık görüşmeler yapıldığı, öğrencilerin durumu hakkında velilerin bilgilendirildiği, öğrencilerle velileri arasında yaşanan sorunların çözümüne Okul Rehber Öğretmenimiz ………. ile uyum içinde çalışılarak rehberlik edildiğini ifade etti.

6-İş sağlığı ve güvenlik tedbirlerinin değerlendirilmesi:
Okul Müdür Yardımcısı ………… İş sağlığı ve güvenlik tedbirlerinin mevzuata uygun olarak alındığı tespit edilmiş, bu konu üzerinde titizlikle durulduğunu söyledi. Öğrenciler için teneffüslerde okul içinde aralanmalara yol açabileceği tespit edilen Yangın Dolaplarının köşelerinin plastik koruyucularla kaplandığını söyledi.Merdiven boşluklarında kalın iplerle ağlar çekilerek tehlikeli olabilecek düşmelere önlem alındığını hatırlattı.

7- Eğitim – öğretim yılında öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar:
1-E sınıf öğretmeni ……… pandemi sürecine kadar eğitim-öğretim programlarını uygulanması sırasında herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.Pandemi sürecinin tüm hayatı olduğu gibi eğitim hayatını da olumsuz etkilediğini hatırlattı.
Zümre Başkanı ……….. öğrencilere ve velilere, yaşanan kısıtlamalar sebebiyle etkilenen moral motivasyonları için sürekli whatsapp üzerinden bilgilendirici dokümanlar gönderildiğini söyledi.
      1-F sınıf öğretmeni ……….. yaptığı görüntülü konuşmaların olumlu yansımalarını gördüğünü ifade etti.8. EBA Platformu başta olmak üzere mesleki ve teknolojik gelişmelerin değerlendirilmesi.
1-B sınıf öğretmeni ………… Pandemi süreci sebebiyle ağırlıklı olarak EBA uygulaması üzerindeki mesleki gelişim kısmındaki :21. Yüzyıl Eğitim Dünyası ,Eğitim Teknolojileri ,Sınıf Yönetimi ve Rehberlik ,Ölçme Değerlendirme ,Öğretim Teknik ve Yöntemleri, gruplarını takip ettiğini söz konusu grupların tüm öğretmenlere açık olduğunu hatırlattı.

9-Dilek ve temenniler:
Müdür Yardımcısı ………. tüm dünyada yaşanan ve çok zorlu bir sürece karşın  başarılı bir eğitim ve öğretim geçirildiğini belirterek, 1. sınıf öğretmenlerine  yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.Milli Eğitim Bakanlığımızın aldığı karar doğrultusunda telafi eğitimi yapılmasının kararlaştırıldığını hatırlattı.Telafi eğitiminin 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacağının ve söz konusu eğitimin zorunlu olmadığının velilere duyurulmasını istedi. Toplantıya katılan tüm öğretmenlere teşekkür edilerek toplantı  sona erdirildi.

1-A sınıf öğretmeni
…………….

1-B sınıf öğretmeni
………..
1-C sınıf öğretmeni
………….

1-D sınıf öğretmeni
………….


1-E sınıf öğretmeni
………….

1-F sınıf öğretmeni
…………..
Müdür Yardımcısı
………….
0 yorum:

Yorum Gönder