Sıcak!

İletişim alanındaki gelişmelerin Osmanlı toplumuna ve ekonomisine olan etkileri

İletişim alanındaki gelişmelerin Osmanlı toplumuna ve ekonomisine olan etkilerini açıklayınız.
  • Cevap:

0 yorum:

Yorum Gönderme