Sıcak!

Eski Türklerdeki toplumsal ve kültürel değerlerle içinde yaşadığımız toplumun

Eski Türklerdeki toplumsal ve kültürel değerlerle içinde yaşadığımız toplumun toplumsal ve kültürel değerleri benzerlik gösteriyor mu? Sınıf ortamında tartışınız.
  • Cevap:

0 yorum:

Yorum Gönderme