Sıcak!

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları EVRENSEL İLETİŞİM Yayınları

Yazı devam ediyor...
2019-2020 9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları EVRENSEL İLETİŞİM Yayınları


2018-2019 9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Sonuç Yayınları
2019-2020 9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Sonuç Yayınları S3.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın ikinci dönem
 sanatçıları için söylenemez?
A)Sosyal konulardan çok bireysel konulara ağırlık vermeleri
B)”Sanat için sanat”görüşüne yer vermeleri
C)Hece veznini savunup,başarıyla uygulamaları
D) İçerikten çok, söyleyişe önem vermeleri
E)Şekil ve içerik olarak şiire yenilikler getirmeleri


S4.Aşağıda verilen belirtici niteliklerden hangisinde Tanzimat romanında rastlanmaz?
A)Konular genellikle günlük hayattan ya da tarihten alınır.
B)Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini işler.
C)Kişiler genellikle tek yönlü ele alınır; iyiler mükâfatlandırılır.
D)Olayların akışında rastlantılara çok yer verilir.
E)Romanın içinde bilgi ve öğüt vermekten kaçınılır.

S5.Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet
Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten
Yukarıdaki dizelere göre, 1. dönem Tanzimat şiirinin özellikle hangi alanda yenileştiği söylenebilir?
A)Ölçü    B)Konu  C)Dil  D)imge  E)sanat


S6. Divan edebiyatı ile Tanzimat edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıstır?
A) Divan şiirindeki ‘parça güzelliği anlayışı yerine, Tanzimat şairleri konu birliğine ve ‘bütün güzelliğine önem vermişlerdir.
B)Divan edebiyatında sanatçılar, seçkin kişiler için eser vermiş, Tanzimatçılar ise halk için yazmayı amaçlamışlardır.
C)Divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılmış, Tanzimat edebiyatında ise aruzun yanında az da olsa hece ölçüsüne yer verilmiştir.
D)Divan nesrinde söz hünerleri gösterme, Tanzimat nesrinde ise birtakım düşünceleri halka yayma amaçlanmıştır.
E)Tanzimat nazmında, Divan edebiyatı nazım biçimleri tümüyle bırakılıp Fransız şiirinde görülen nazım biçimleri benimsenmiştir.

0 yorum:

Yorum Gönderme