Sıcak!

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Anadolu Kağıt Yayınları

2019 2020 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Anadolu Kağıt Yayınları

Eğitim öğretim yılında okutulacak ders kitapları arasında bulunuyor. 

İlgili cevaplara aşağıdaki sayfa numaralarından ulaşabilirsiniz. 
5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Anadolu kağıt matbaa Yayınları

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA SAYISINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.

SAYFA 10

Soru : Sosyal Bilgiler dersinden beklentileriniz nelerdir, düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap : Sosyal bilimler hakkında en yaygın beklenti, iyi vatandaşların yetiştirilmesidir. Her devlet, sosyal, kültürel ve tarihsel özelliklerini benimsemiş bireyleri eğitmeyi amaçlamaktadır.Sosyal bilgiler eğitiminin amaçları, Türk Eğitim Sistemindeki köklü gelenek ve eğitim sistemimize dayanan temel ilkeler doğrultusunda belirlenmiştir. Durum Sosyal Bilgiler dersi için benzerdir. Bu beklentilerin akılda tutulması, dersin içeriğini, yöntemlerini ve değerlendirme ölçütlerini belirlerken faydalı olacaktır. Sosyal bilgiler dersinden ülkemiz, kültürümüz ve doğamız hakkında bilgi sahibi olmayı, yönetim biçimlerini öğrenmeyi bekliyoruz.


Sayfa 14 Cevabı
Ortaokula başlamanız yaşantınızda ne gibi değişikliklere neden oldu? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: En önemlisi yeni bir okula başladım, ilkokul arkadaşlarımın çoğu başka okullara gittiler, ben yeni arkadaşlıklar edindim, daha önce ana derslerimize tek öğretmenimiz giriyordu, şu anda ise her branşın ders öğretmeni farklı. Bu sene ben Dil sınıfına gidiyorum haftada 13 saat İngilizce dersi görüyoruz.

Sayfa 16 Cevabı
Okuduğunuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
• Metinde hangi olaydan bahsedilmektedir?
Cevap: Mahalleye açılan yeni okuldan söz edilmektedir.
• Mahallede yeni bir okulun açılmasının sebepleri nelerdir?
Cevap: Yakın çevrede bir okulun olmaması nedeniyle açılmıştır.
• Mahallede yeni bir okulun açılması kimleri etkilemiştir?
Cevap: Yakın çevrede var olan bütün öğrencileri ve ailelerini etkilemiştir.
• Yeni bir okulun açılması hangi sonuçları ortaya çıkarmıştır?
Cevap: Yeni kırtasiye açıldı, yeni öğretmenler geldi ve aileler servis parası vermekten kurtulmuştur.


Sayfa 17 Cevabı
Aşağıda insanların karşılaştığı bazı olaylar verilmiştir. Bu olayları, bu olayları bir olayın çok boyutluluğu açısından değerlendirerek düşüncelerinizi defterinize yazınız.
 • Mehmet Bey ve ailesinin oturduğu evin yakınına bir alışveriş merkezi açılmıştır.
 • Bolu’da etkisini arttıran kar yağışından dolayı kar kalınlığı 50 cm’ye ulaşmıştır. Valiliğin aldığı karar sonucu okullar il genelinde 2  gün tatil edilmiştir.
 • Rize’de etkili olan sağanak yağıştan dolayı sel meydana gelmiştir.
Cevap: Olayın nedenleri nelerdir?
a: İnsanlar alış veriş yapabilsin diye.
b: Hava şartlarının olumsuz olması
c: Çok yağmur yağması.
  Olay hangi insanları etkilemiştir?
a: Mehmet Bey ve ailesi
b: Bütün insanları
c: Rizelileri
Olayın sonuçları nelerdir?
a: Mehmet Bey ve ailesinin yaşadıkları çevre değişmektedir.
b: Okulların tatil olması
c: Rizelilerin zor durumda kalmasıSayfa 18 Cevabı
Ailenizle birlikte hangi faaliyetleri yapıyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Ailemiz ile birlikte sinema, yemek hazırlama,  ev işleri, piknik ve ödevlerim gibi faaliyetleri yapıyoruz.

Sayfa 19 Cevabı
Okuduklarınızdan yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
• Ayşe ve ailesi hangi konularda ortak hareket etmektedir?
Cevap: Ayşe ve ailesi evde beraber kitap okuma ve abisi ders çalıştığında evin sessiz olması konusunda ortak bir şekilde hareket etmektedir.
• Ayşe ve ailesi sahip olduğu hakların farkında olan bireyler olarak görev ve sorumluluklarını yerine getiriyor mu? Nasıl?
Cevap:  Evet Ayşe görev ve sorumluluklarının farkındadır.  Ayşe, ev işlerinde aile büyüklerine yardım etmeyi çok sever. Ailesinin evde kitap okuması, Ayşe’nin de kitap okuma alışkanlığını kazanmasını sağlamıştır. Aile bireyleri sofrayı kurup kaldırırken, evi temizlerken aralarında iş bölümü yapmakta ve birbirleriyle yardımlaşmaktadır. Ahmet Bey, işten geldikten sonra çocuklarına derslerinde yardımcı olur. Ufuk, Hukuk Fakültesini kazanmak için her gün düzenli olarak ders çalışmaktadır. Onun bu davranışı kardeşi Ayşe’ye de örnek olmaktadır.
Sayfa 22 Cevabı
İçinde bulunduğunuz grup ve kurumlarda sahip olduğunuz roller nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 
Okulda bir öğrenci, evde bir çocuk olarak rollerim olduğunu söyleyebilirim.
5 tane kurum; Okul, Lösev, Tübitak, Çocuk Esirgeme Kurumu, Kızılay
5 tane grup; Aile, futbol kulübü, yüzme kulübü, tiyatro kulübü, satranç kulübü, müzik kulübü
Merhaba arkadaşlar! Ben Hande. Ben de sizler gibi 5. sınıfa gidiyorum. Okulda öğrenci olarak eğitim almak benim en doğal hakkım.
Geçen hafta hasta olduğum için okula gidemedim. Babam beni hastaneye götürdü. Doktor benimle ilgilendi. Hasta olarak sağlık hizmeti aldım. İlaçlarımı almak için eczaneye gittik. Doktorun tavsiyelerine uyduğum için kısa sürede iyileştim.
Hande, üstlendiği roller sonucunda hangi haklara sahip olmuştur? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sağlık ve eğitim hakkına sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Sayfa 23 Cevabı
Özlü Sözleri Yorumlayalım
Aşağıdaki söz size neleri çağrıştırmaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
“Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.”
Mustafa Kemal Atatürk Genel Ağ’dan düzenlenerek alıntılanmıştır (10.06.2018).
Cevap:  Yani bu sözden anlıyoruz ki kimin herhangi bir işi olur ve hakkıyla yerine getirmez ise o vatanını sevmiyor demektir. Bir kimse görevini kötüye kullanır ise o kişi vatanını sevmiyor demektir. Örneğin ; bir doktor görevini kötüye kullanarak rüşvet karşılığında vatan hainlerine çalışıyorsa o vatan onun vatanı olmaktan çıkmıştır. Görevini hakkıyla yerine getirenler ise vatanı için ölmeyi göz ardı eden , vatanı için fedakarlıklar yapan insanlardır.  Bir kişi vatanını gerçekten ve gerçekten çok seviyor ise vatanı için her türlü zorluğa katlanır.
Sayfa 25 Cevabı
Aşağıdaki tabloda 11 yaşındaki bir çocuğun içinde bulunduğu sosyal grup veya kurumda sahip olduğu roller verilmiştir. Tabloya göre bireyin görev ve sorumluluklarını noktalı yerlere yazınız.
 • Okul / Öğrenci : Derslerine çalışma, öğretmenlerine saygılı olma.
 • Aile grubu / çocuk: Aile içinde yapılan iş bölümü üstüne üzerine düşenleri yerine getirme, anne babaya saygılı olma
 • Akraba grubu/ torun: Dedeye nineye sahip çıkma onlara yardımcı olma
 • Müzik grubu / solist: Sesine dikkat etme, çok çalışma, şarkıları güzel söyleme
 • Futbol takımı/ kaleci: Gol yememe, güzel oynama

Sayfa 26 Cevabı
Çocuk Hakları kavramından ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 
Cevap: Çocuk hakları kavramından bir çocuğun doğduğunda elde ettiği hakları anlıyorum. Bu haklara örnek vermek gerekirse ; sağlık hakları, eğitim hakkı, barınma hakkı gibi hakları örnek olarak verebiliriz.

Sayfa 28 Cevabı
Aşağıdaki soruların cevaplarını çeşitli kaynaklardan araştırınız. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
• Çocuk olarak haklarınızdan yararlandığınız durumlara örnekler veriniz.
Cevap: Çocuk olarak eğitim hakkından ve sağlık haklarından ücretsiz olarak yararlanıyorum
• Çocuk haklarının ihlal edildiği örnek bir olay bulunuz. Bu ihlalin giderilmesi için hangi çalışmaların yapıldığını veya yapılabileceğini araştırınız.
Cevap: Çocukların eğitim alması yerinde tarlalarda çalıştırılması bir çocuk ihlalidir. Bunun için devletin maddi durum desteklenmeleri vermesi gerekmektedir.

Sayfa 29 Cevabı
Okuduğunuz haberlerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

• Yüreğir Belediyesi, çocuk haklarından hangisinin ihlal edilmemesi için çalışma yapmıştır? Yüreğir Belediyesinin yaptığı çalışmaların çocuk haklarının korunması açısından önemini arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Tarım işçilerinin çocukları alarak eğitim vermektedir. Evet çünkü eğitim hakkı bir çocuğun zorunlu bir hakkıdır.
• Sağlık Bakanlığı çocuk haklarından hangisinin ihlal edilmemesi için çalışma yapmıştır? Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı çalışmanın çocuk haklarının korunması açısından önemini arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Çocuklara aşı yaparak başta difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, menenjit, kızamık, sarılık olmak üzere çocukların çeşitli hastalıklardan korunmasını sağlamaktadır. Sağlık hakkı çocukların zorlu haklarındandır.
Aşağıda verilen durumları inceleyerek cevaplarınızı noktalı yerlere yazınız.
• Yusuf, annesine karnının ağrıdığını söyler. Annesi, Yusuf’u evlerinin yakınlarında bulunan aile sağlığı merkezine götürür. Buna göre Yusuf hangi haktan yararlanır?
Cevap: Sağlık hakkından yararlanmaktadır.
• Sevgi, ailesiyle beraber akşam evde sohbet etmektedir. Babası, Sevgi’ye “Yarın sinemaya gitmek ister misin kızım?” diye sorar. Sevgi de babasına “Evet babacığım gidebiliriz. Çok mutlu olurum.” diye cevap vererek düşüncesini söyler. Buna göre Sevgi hangi hakkını kullanır?
Cevap: Özgür bir şekilde seyahat etme hakkını kullanmaktadır.
• 11 yaşındaki Mehmet, okulunu yarım bırakarak babasının işlettiği markette çalışmaya başlar. Bu durumu çocuk hakları açısından nasıl yorumlarsınız?
Cevap: Çocuk haklarına karşı bir suçtur ve şikayet edilmesi gerekmektedir. Çünkü ülkemizde 4+4+4 zorunlu eğitim uygulanmaktadır.

30, 31, 32 Soru ve Cevapları

1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
1. D 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. Y
B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.
1. Sosyal Bilgiler 2. aile 3. grup 4. sorumluluk 5. UNICEF 6. on sekiz 7. sağlık 8. planlı
C. Aşağıda verilen tabloları kendinize uygun olarak doldurunuz.
Öğrencilerin verdiği cevaplar değerlendirilecektir.
Ç. Aşağıdaki tabloda verilen durumların hak mı yoksa sorumluluk mu olduğunu örnekteki gibi işaretleyiniz.
2. Hak 3. Görev ve sorumluluk 4. Hak 5. Görev ve sorumluluk 6. Hak 7. Hak 8. Görev ve sorumluluk 9. Hak 10. Görev ve sorumluluk
D.Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. B 2. C 3. C 4. D 5. A
E. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Sosyal Bilgiler dersinin hayatımızdaki yeri ve önemi nedir? 
Cevap : Sosyal bilgiler dersi bizim iyi bir birey olmamız için önemli parçalardan birisi olmaktadır. Bireylerin toplum içerisinde tarihi ve kültürel zenginliklerine sahip çıkması ve onları görmesi için gerekli derslerden olmaktadır. Dersin amacı bize toplum içerisinde vatandaş olmamıza yönelik dersler ve materyaller ile destek çıkmasına denir.

Yaşadığımız çevre ve dünya hakkında bize bilgi sunmasını sağlar. Vatandaş olmanın sorumluluğu öğretir. Haklarımızın neler olduğunu öğrendiğimiz gibi sorunlarımızı yasalar merceğinde çözmemiz gerekmektedir.  Çevreyi korumak ve dünya mirasına sahip çıkmalıyız. Diğer insanlar ile iletişim kurmanın önemini belirtir. Yardımlaşma ve dayanışmanın önemini göstermektedir.
2. Yeni bir eve taşınan insanın hayatında ne gibi değişiklikler olur? 
Cevap : Yeni bir eve taşınan insanların hayatında bazı yenilikler olur. Yeni komşular ve arkadaşlıklar edinir. Okulunu değiştirmek zorunda kalabilir, nüfus müdürlüğünden adres değişikliği yapması gerekir. 
Yeni bir eve taşınan insanın hayatında büyük değişiklikler olur. Yeni eve taşınan insanın yeni yerine alışması baya zaman alır. Bu insan, yeni komşular edinir. Yeni insanlarla tanışır dostlar edinir. Eğer taşınan insan okula gidiyorsa okulunu değiştirmek zorunda kalır.

3. Kişisel zamanımızı planlarken nelere dikkat etmemiz gerekir?
Cevap : Sorumluluklarımızı gün içerisinde yerine getirebileceğimiz bir plan çizip ona göre zamanınızı düzenli kullanmalıyız. Günlük, haftalık ve aylık planlar yapabilirsin.
Zamanımızı doğru bir şekilde planlamayı öğrenmek, yaşamımızda yapmak istediğimiz tüm işlere zaman ayıracak ve stresten uzak bir yaşam sağlayacaktır bizlere. Zaman geri getirilmesi imkansız tek şeydir. Başarılı insanlarla başarısız insanlar arasındaki en belirgin fark zamanı iyi kullanmaktır. Zamanı kullanırken önceliklerimizi önceden yapabilecek bir düzen oluşturmalıyız. Öncelikler belirlenmeden plan hazırlanmaz.Önceliklerin belirlenmesi plan hazırlamanın ilk adımıdır.

4. Çocukların kendi haklarını kullanmaları neden önemlidir? 
Çocuk hakları nelerdir; yaşama hakkı, barınma hakkı, eğitim hakkı, beslenme hakkı
Çocukların toplumda yer alabilmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri, ihtiyaçlarının giderilmesi ve ileride bir meslek sahibi olup kendi ayakları üzerinde durmaları açısından çok önemlidir. Kendi kişiliği ve özgüveni sağlamış olur


Sayfa 34 Cevabı
Üzerinde yaşadığımız topraklarda geçmişte hangi uygarlıkların bulunduğunu araştırınız. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Üzerinde yaşadığımız topraklarda geçmişte ; Bizans İmparatorluğu, Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük medeniyetler yaşamışlardır.
Siz de çeşitli kaynaklardan araştırma yaparak Anadolu uygarlıklarına ait bilgi kartları hazırlayınız.
Cevap: Bizans İmparatorluğu, Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu gibi devletlerin bilgi kartlarını oluşturabilirsiniz.
Sayfa 38 Cevabı
Aşağıdaki tabloya Anadolu uygarlıklarının insanlık tarihine yaptığı katkılara örnekler yazınız. (İnsanlık Tarihine Katkıları)
Lidyalılar: Para
Sümerler: Yazı
Asurlar: Kütüphane
Sümerler: Yasa
Sümerler: Tekerlek
Sümerler: Takvime yakın hesaplama
Frigler: Fibula adı verilen çengelli iğneyi bulmuşlardır.
Sayfa 39 Cevabı
Anadolu ve Mezopotamya’da kurulan uygarlıklar, bizlere birçok eser bırakmıştır. Bizlere düşen görev onların bıraktığı mirasa sahip çıkmaktır. Çünkü bu eserler insanlığın ortak bilgi birikimidir. Bu uygarlıkların bizlere bıraktığı eserleri görmek için müzeleri veya sanal müze uygulamalarını ziyaret edebilirsiniz. Aşağıda belirtilen müzeleri veya sanal müze uygulamalarını ziyaret ediniz. İzlenimlerinizi defterinize yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Eski TBMM yi gezerken çok duygulandım. Kurtuluş Savaşı harp planlarını hazırladığı oda, kullandığı çalışma masası, soba, perdeler ve halı ile Atatürk Odası adıyla müze haline getirilmiştir. Bu odadaki bir başka ilgi çekici tablo da Anadolu’nun çeşitli yerlerine gönderilen ressamlara yaptırılan yağlı boya resimlerden kalan Ankara Kalesi tablosunun fotoğrafıdır.
Aşağıdaki tabloya Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine yaptığı katkılara örnekler yazınız. (İnsanlık Tarihine Katkıları)
Sümerler: Yazı
Asurlar: Kütüphane
Sümerler: Yasa
Sümerler: Tekerlek
Sümerler: Takvime yakın hesaplama
Frigler: Fibula adı verilen çengelli iğneyi bulmuşlardır.

Sayfa 40 Cevabı
Çevrenizdeki doğal güzelliklerden hangilerini biliyorsunuz? Düşüncelerinizi arka­daşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Çevremizdeki doğal güzelliklerden, tarihi yapıları, nehirleri, mağaraları, ormanları, yeşil alanları biliyorum. Mesela Kapadokya, İstanbul Boğazı, Belgrad Ormanı, Pamukkale bunlara örnektir.
 Sayfa 42 Cevabı
Kendinizi bir turist rehberi olarak düşününüz. Sizden çevrenizi turistlere tanıtmanız isteniyor. Çevrenizde yer alan doğal varlık, tarihî mekân, nesne ve eserleri araştırınız. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgilerle bir poster çalışması hazırlayınız. Hazırladığınız çalışmayı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
CevapGelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı, Birinci Dünya Savaşında Çanakkale’de deniz ve kara savaşlarının yapıldığı yerler park içerisinde yer alıyor. Batık gemiler, toplar, siperler, kaleler ve burçlar gibi savaşla ilgili yüzlerce kalıntıyı görmenin yanı sıra şehitlikleri ve anıtları da gezmek mümkündür. Burada, Babakale, Truva Antik Şehri, Assos’ta yer alan Athena Tapınağı vardır. Tarihi mekanları ile ünlü Çanakkale, doğal güzellikleriyle de görülmeye değer illerimizden biridir. Gökçeada ve Bozcaada, şehrin önemli doğal mekanlarındandır.
 Sayfa 44 Cevabı
Çevrenizdeki doğal varlık, tarihî mekân, tarihî eser ve tarihî nesnelere örnekler veriniz. Defterinize örnekler yazınız.
Cevap:Doğal varlıklar : Ormanlar, deniz ve nehirler örnek verilebilir.
Tarihi Mekanlar ; Camiler, hamamlar, köprüler örnek olarak verilebilir.

Sayfa 54 Cevabı
Günlük hayatımıza yerleşmiş kültürel unsurlar nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaş­larınızla paylaşınız.
İnsanlar bu günlük hayatımıza yerleşmiş kültürel unsurlarda bir araya gelerek birlik ve dayanışma içinde ilişkileri güçlenmektedir
 1. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
 2. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
 3. 30 Ağustos Zafer Bayramı
 4. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
 5. Kurban Bayramı
 6. Ramazan Bayramı
Sayfa 55 Cevabı

Özlü Sözleri Yorumlayalım
Aşağıdaki söz size neler çağrıştırmaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
“Kültürün ilk basamağı ana dilini iyi konuşmak ve yazmaktır.”
Peyami Safa
Cevap: Her lisan hakikatte bir insan demektir. Kültürün ilk basamağı ana dilini iyi konuşmak ve iyi yazmaktır. Yeni bir dil öğrenmek yeni bir ruh kazanmaktır. Bir ülkenin dilinin çiğnenmesi, kanunlarının çiğnenmesi gibidir ve cürümdür. Diller, uydurmacılıkla değil, kelime alışverişiyle zenginleşir ve gelişirler. Dilimizi bilmeli, sevmeli ve bu yüzden korumalıyız.
Sayfa 56 Cevabı
Yakın çevrenizde kullanılan ve dilimize yerleşen yabancı kelimeleri araştırınız. Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulunuz. Bu kelimeleri ve Türkçe karşılıklarını bir kartona yazarak poster çalışması hazırlayınız. Hazırladığınız poster çalışmasını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Kola cips internet, blue jean gibi kelimeleri kullanabilirsiniz.
Sayfa 57 Cevabı
Yukarıdaki tabloda verilen örnekleri inceleyiniz. Siz de gündelik hayata yerleşmiş kültürel unsurlardan birinin tarihî gelişimini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri aşağıdaki noktalı yerlere yazınız ve arkadaşlarınızla paylaşınız.
Kültürel unsurlar
Giyim-kuşam                  
Kahve                
dilimiz
Geçmişte nasıldı?
Daha değişik  elbiseler giyilirdi. Kahve  geçmişte de aynıdır. Dilimize şu anda yabancı kelimeler girdi.
Günümüzde nasıl?
Günümüzde daha çağdaş  ve rahat   elbiseler giyiliyor. Kahveler de daha çeşitlidir. Çünkü üçü bir arada tarzında kahveler var. Dilimizde de yeni kelimeler türedi.
Süreklilik mi gösteriyor?
gösteriyor.
Değişim yaşamış mı?
Bazılarında çok değişim yaşanmıştır. Değişim bazılarında daha fazla bazılarında da daha az orandadır.

Sayfa 58 Cevabı
A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
1. (D) Tarihteki ilk yazılı antlaşma Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanmıştır.
2. (Y) İyonlar tarihteki ilk ticaret yolu olan Kral Yolu’nun bir kısmını yapmışlardır.
3. (D ) Galata Kulesi ve Malabadi Köprüsü tarihî nesnelere örnektir.
4. (D) Ülkemiz birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığı için çeşitli kültürel özelliklere sahiptir.
5. (Y) Zeybek, Trakya yöresine ait bir halk oyunudur.
6. (D) Kültürel unsurlar; milletin kaynaşmasını, dayanışma, birlik ve beraberlik içinde
yaşamasını sağlamaktadır.
7. (Y) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mevsimlik bayramlarımızdan biridir.
8. (D) Genel Ağ kullanımının yaygınlaşması ile beraber dilimize daha fazla yabancı kelime
girmeye başlamıştır.
B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.
Frigler  Asurlar  Şamran   tarihî nesne    tarihî mekân   farklılık   horon    kültürel etkileşim
1. Günümüzde kullandığımız çengelli iğnelerin ilk örneğini tarihte Frigler kullandılar.
2. Urartular tarımı geliştirmek amacıyla Şamran adı verilen su kanallarını yapmışlardır.
3. Tarihteki ilk kütüphaneyi Asurlar kurmuştur.
4. Geçmişte yaşamış insan topluluklarının kalıntılarının bulunduğu yapılara ve alanlara . tarihî mekân   denir.
5…………taşınabilir oldukları için genel olarak müzelerde koruma altına alınırlar.
6. Karadeniz yöresine ait halk oyunumu horon.
7. Ülkemiz genelinde kültürel özellikler bakımından benzerlikler olduğu kadar farklılık da vardır.
8. Televizyon, Genel Ağ ve akıllı telefonlar gibi kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, kültürel etkileşimi hızlandırmaktadır.
Sayfa 59 Cevabı
Aşağıda verilen bilgilere göre eşleştirmeleri örnekteki gibi yapınız.
1. Fibula adı verilen çengelli iğneyi yapmışlardır. (ç-Frigler)
2. Tarih yazıcılığının öncülüğünü yapmışlardır.
3. Parayı icat ederek değiş tokuş usulüne son vermişlerdir.
4. Maden işlemeciliği, taş işçiliği ve kale yapımında ustadırlar.
5. Fenike alfabesinin batıya taşınmasını sağlayarak miladi takvimin oluşturulmasına katkıda bulunmuşlardır.
6. Astronomi alanında çalışmalar yapmış ayrıca üçgenin iç açılarının toplamının 180° olduğunu hesaplamışlardır.
7. Tarihte ilk anayasa olarak kabul edilen Hammurabi Yasalarını yapmışlardır.
8. Mezopotamya ile Anadolu arasında ticaret yapmak amacıyla karum adı verilen ticaret merkezleri kurmuşlardır.
Aşağıda verilenleri “doğal varlık”, “tarihî mekân”, “tarihî eser” ve “tarihî nesne” olarak sınıflandırıp defterinize yazınız.

1. Pamukkale Travertenleri- Doğal varlık
2. Safranbolu Evleri- tarihi mekan
3. Galata Kulesi-tarihi eser
4. Mermer lahit-tarihi nesne
5. Uludağ-doğal varlık
6. Kadeş Antlaşması tablet metni-tarihi nesne
7. Malabadi Köprüsü-tarihi eser
8. Çatalhöyük Antik Kenti-tarihi mekan
9. Karaz çanak çömleği-tarihi nesne
10. Cumalıkızık Evleri-tarihi mekan
11. Van Kalesi-tarihi eser
12. Ulu Camii-tarihi eser
13. Muradiye Şelalesi-doğal varlık
14. Damlataş Mağarası-doğal varlık
15. Fatih Sultan Mehmet’in tuğrası-tarihi nesne
16. Çifte Minareli Medrese-tarihi eser.
Sayfa 60 Cevabı
Aşağıda numaralandırılmış kutucuklarda kültürel öğelerimiz açıklanmıştır. Açıklamalarla kültürel ögeleri örnekteki gibi eşleştiriniz.
El sanatlarımız
Bayramlarımız
Yemeklerimiz
Geleneklerimiz
Halk oyunlarımız
Düğünlerimiz
 • Türk mutfağı, dünyanın en zengin mutfaklarından biridir. Cağ kebabı, hamsili pilav, mantı, baklava bunlardan birkaçıdır. (yemeklerimiz)
 • Kendine özgü hareketleri olan ve genellikle müzik eşliğinde oynanan oyundur. Ülkemizin farklı yerlerinde horon, zeybek ve halay gibi türleri vardır. ( halk oyunlarımız )
 • İnsanların duygularını yansıttığı ve becerilerini sergilediği kültürel özelliktir. ( el sanatlarımız )
 • Dinî, millî ve mevsimlik olmak üzere üçe ayrılır. Bizleri bir araya getiren önemli bir kültürel ögedir.(bayramlarımız)
 • Evlenme veya sünnet amacıyla yapılan törendir.( düğünlerimiz )
 • Bir toplumun nesilden nesile aktarılan alışkanlıkları, davranışları ve yaşam tarzıdır. ( geleneklerimiz )
Sayfa 61 Cevabı
Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. CevapC
2. CevapD
3. CevapC
4. CevapB
5. CevapB
6. CevapD
Sayfa 62 Cevabı
7. CevapC
8. CevapD
9. CevapA
10. CevapD
F- Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Sümerlerin insanlık tarihine katkıları nelerdir?
Cevap: Yazının icadı, tekerleğin icadı, Daire çevresini 360 cm olarak hesapladılar.
2. Anadolu uygarlıkları hangileridir?
Cevap: Hititler,Frigler, Lidyalılar, İyonlar, Urartular.
3. Ülkemizin çeşitli yerleri ile yaşadığınız çevrenin kültürel özellikleri arasındaki benzer ve farklı unsurlar nelerdir?
Cevap: Dağları, ovaları, denizleri benzerken, tarihi mekanları, yemekleri, halk oyunları, yemekleri farklıdır.
4. Toplumda yaşayan insanları bir araya getiren kültürel unsurlar nelerdir?
Cevap: Din, dil, tarih, gelenek ve görenekler.
5. Kültürel değerlerin zaman içinde değişime uğramasının sebepleri nelerdir?
Cevap: Sanayileşme, göç, ekonomik nedenler, kitle iletişim araçları.
6. Tarihî nesnelerin müzelerde koruma altına alınmasının sebepleri nelerdir?
Cevap: Taşınabilir özelliklerde olması
7. İyonlarda demokratik bir düşünce ortamının olması onların insanlık tarihine hangi katkıları yapmasını sağlamıştır?
Cevap: Özgür düşünce, bilim ve teknolojinin gelişmesi, demokrasinin artması.
8. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki rolü nedir?
Cevap: Kültürel ögeler insanları bir arada tutan en büyük unsurlardır.Bu nedenle insanlar birlikte yaşamaktadır.Sevinçte hüzünde acıda tatlıda bu değerler bizleri bağlamaktadır.

Sayfa 64 Cevabı

Haritaları inceleyerek hangi bilgileri öğrenebilirsiniz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Haritaları inceleyerek, yer yüzü şekilleri, bitki örtüsü, denizler ve akarsular hakkında bilgi sahibi olabiliriz.

Sayfa 65 Cevabı

Kitabınızın 64. sayfasında bulunan Türkiye fiziki haritasını inceleyiniz. Yaşağınız yer ve çevrenin deniz seviyesinden yüksekliğini haritada kullanılan renklerin anlamlarından yola çıkarak yorumlayınız. Düşüncelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:  Bu soruya yaşadığınız yere göre cevap vermelisiniz. Yaşadığım yer haritada sarı renk ile gösterilmiştir. Bundan dolayı, “yaşadığım yer için deniz seviyesinden 800 ile 1200 metre yukarıdadır” diyebiliriz.

Sayfa 70 Cevabı

Yaşadığınız yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini araştırınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri Türkiye fiziki haritası üzerine işaretleyiniz. Çalışmanızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:Bu soruya yaşadığınız yere göre cevap vermelisiniz. Şöyle bir cevap verebilirsiniz.
Yaşadığım yer, deniz seviyesinden 100 metre yüksekliktedir. Bu nedenle haritada yeşil renkte gösterilir. Yaşadığım yerde dağlık ve engebeli araziler bulunmamaktadır.
Sıra Sizde
Aşağıda verilen yeryüzü şekillerinin Türkiye’nin neresinde yer aldığını fiziki harita üzerinde bularak kutucuklara yazınız
Aşağıda verilen yeryüzü şekillerinin Türkiye’nin neresinde yer aldığını fiziki harita üzerinde bularak kutucuklara yazınız.
1- Erzurum 2- Konya-Isparta 3- Balıkesir 4- Yozgat
5- Doğu Anadolu 6- Ege Bölgesi 7- Hatay 8- Samsun


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Anadolu kağıt matbaa Yayınları Sayfa 179-198 Arası 7. ÜNİTE

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Anadolu kağıt matbaa Yayınları Sayfa 154-178 Arası 6. ÜNİTE

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Anadolu kağıt matbaa Yayınları Sayfa 118-152 Arası 5. ÜNİTE

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Anadolu Kağıt Yayınları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 ve diğer ders kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz.

0 yorum:

Yorum Gönderme