Sıcak!

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları

2019 2020 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları

Eğitim öğretim yılında okutulacak ders kitapları arasında bulunuyor. 

İlgili cevaplara aşağıdaki sayfa numaralarından ulaşabilirsiniz. 

Sayfa 9

1. Genel Ağ, İslam tarihi vb. kaynaklardan, “Cahiliye Dönemi” kavramının anlamı ve bu dönemin özellikleri hakkında bir araştırma yapınız. Araştırmanızı sunu hâline getirip sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Cahiliye kelime olarak karanlık, bilmemek, bildiği ile amel etmemek demektir. Bu döneme bu ismin verilmesinin nedeni dönemin insanlarının Allah’ın varlığını bildiği halde bu bilgi doğrultusunda bir yaşam biçimine sahip olmamalarıdır. Kumar, içki, yağmalama, haksız yere kazanç, kadınların değersiz olması ve kız çocuklarının bazı kabileler tarafından utanç vesilesi olarak görülmesinden dolayı diri diri gömülmesi dönemin başlıca özellikleridir.
2. Peygamberimizin (s.a.v.) çocukluk ve gençlik yıllarındaki ahlaki özellikleri hakkında bir araştırma yapınız.
 • Cevap: Hz. Muhammed(s.a.v) çocukluk ve gençlik dönemlerinde çevresindeki insanlardan ahlaki özellikleri olarak ayırt edilmektedir. Bir çok yaşıtı kumar oynayıp, içki içerken ve  zinaya bulaşmışken Peygamberimiz bütün bunlardan uzak durmuştur. Doğruyu konuştuğu ve güvenilir olduğu için Mekke halkı tarafından Muhammedü’l-Emin olarak adlandırılmaktadır. Müşrikler onun getirdiği dine inanmadıkları halde değerli eşyalarını emanet olarak ona bırakacak kadar güvenmektedirler.
3. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) peygamberlik nerede, kaç yaşında ve ne zaman verilmiştir? Araştırınız.
 • Cevap: M.610 yılında Mekke’de Hira Mağarasında 41 yaşında ilk ilahi mesaj kendisine ulaştırılmıştır.
4. Peygamberimiz (s.a.v.) İslam’ı insanlara anlatırken ne gibi baskılarla karşılaşmıştır? Araştırınız.
 • Cevap: Peygamberliğin 7. Ve 10. Yılları arasında tüm ailesine boykot uygulanmış, amcası Ebu Leheb ve yengesi Ümmü Cemil tarafından türlü işkencelere maruz kalmıştır. Hayvan işkembeleri üzerine atılmış ve yoluna dikenler dökülmüştür. Kabe’de müşrikler tarafından hakaretlere uğrayarak hatta darp edilmiştir.
5. Şirk, müşrik, tevhit, hicret, muhacir, ensar, sahabe, suffe kavramlarının anlamlarını araştırınız.
 • Cevap:
Şirk: Allah’ın varlığının yanında başka varlıklara tapınmak anlamına gelir.
Müşrik: Şirke bulaşan kişiye müşrik denir.
Tevhit: Allah’ın tek ve bir olduğuna inanılan inanç sistemi
Hicret: 622 yılında Müslümanların Mekke’den Medineye yapmış oldukları göç
Muhacir: Mekke’den medine’ye göç eden Müslümanlar
Ensar:Muhacire yurdunu açan Medineli Müslümanlar
Sahabe: Hz. Peygamberle aynı dönemde yaşamış, tebliğine şahit olmuş islamı kabul etmiş ve bu iman üzerine ölmüş arkadaşlarına denir.
Suffe: Mescidi Nebevi’nin yanında kimsesiz Müslümanların eğitimi için yapılan yerler

Sayfa 10

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hayatını niçin öğrenmeli, onu doğru tanımak için neler yapmalıyız? Söyleyiniz.
 • Cevap: İslamı daha doğru tanımak ve İslamı doğru yaşamak için İslam ahlakının vücut bulmuş hali olan Hz. Peygamberi tanımak ve onu örnek almak gerekmektedir. Çünkü sünnet kur’an-ı kerimin tamamlayıcısıdır.
Peygamberimizin (s.a.v.) doğduğu çevre hakkında neler biliyorsunuz? Söyleyiniz.
 • Cevap: Mekke iklim olarak kurak bir yapıya sahiptir. İnsanlar geçimlerini ticaret ile sağlamaktadır. Kadınlara önem verilmeyip bayanlar daha çok bir metaa olarak görülmektedir. Bir erkek birden fazla kadınla evlenme hakkına sahiptir. İnsanlar bir tanrı inancına sahip olmalarına rağmen putlara tapmaktadırlar. Haram aylarda Mekke çevresinde panayırlar kurulmaktadır.

Sayfa 14

İslamiyetten önceki dönemde insanların içinde bulunduğu olumsuzluklar, toplumda ne gibi sorunlara ve kötülüklere sebep olur? Siz böyle bir dönemde yaşamak ister miydiniz? Neden? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: İçki ve kumar gibi kötülüklerin olması toplumda kargaşa ve kaosa sebep olmaktadır. Böyle bir dönemde yaşamak istemezdim çünkü adaletin olmadığı bir dönemde yaşamak insanların isteyeceği bir durum değildir. Güçlülerin zayıfları ezdiği bir dönemdir.

Sayfa 16

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyayı şereflendirdiği gecenin yıl dönümünü bizler, her yıl Mevlit Kandili olarak kutlarız. Sizin yaşadığınız çevrede “Mevlit Kandili” nasıl kutlanmakta ve insanlar bu kandilde neler yapmaktadır? Gözlemlerinizi ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Mevlit kandilinde insanlar camilere gitmekte bu önemli geceyi ibadet ile geçirmektedirler. Kur’an okuyarak namaz kılarak geçirmektedirler. İnsanlar gece boyunca ibadet ile geçirmektedirler. Tövbe ve istiğfar etmektedirler.

Sayfa 17

“Âmine Hâtûn Muhammed ânesi Ol sadetten doğdu ol dür dânesi Çünki Abdullah’tan oldu hâmile Vak-t erişdi hafta vü eyyam ile Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn Çok alâmetler belirdi gelmeden Ol rebiu’l-evvel âyin nicesi On ikinci gece isneyn gecesi Ol gece kim doğdu ol Hayr-ûl-Beşer Annesi anda neler gördü neler Dedi gördüm ol Habîbin annesi Bir acep nûr kim, güneş pervânesi.”
Yukarıdaki dizelerde neler anlatılmakta, Peygamberimizle (s.a.v.) ilgili hangi bilgiler verilmektedir? Arkadaşlarınızla belirleyiniz.
 • Cevap: Peygamberimizin doğumu anlatılmaktadır. Ailesi hakkında bilgi verilmektedir. Peygamberimizin alemlere nur olduğu güneş gibi açtığı karanlığı yok ettiği anlatılmaktadır.

Sayfa 18

Peygamberimizin isimlerinden hangilerini biliyorsunuz? Söyleyiniz.
 • Cevap: Ahmet, Mustafa, Muhammed (s.a.v)

Sayfa 19

Aşağıya Peygamberimizin Muhammed adının ilk harflerini kullanarak bir şiir yazınız.
 • Cevap:
Mekkede doğdun sen 571 yılında
Uzza, lat yıkıldı, ateş söndü doğduğunda.
Halime süt anne oldu sana aylarca
Asr-ı saadet dediler senin yaşadığın asra
Müslümanlığı anlattın, İslamiyeti yaydın
Mekkeden medineye yürüyerek ulaştın.
En büyük ebedi aleme 632 de vardın
Dua ve salavatlarımı sana yolladım.
Sütanne, süt kardeş” ifadeleri ne anlama gelmektedir? Bu konuda bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Küçük bir coçuğun başka bir anne tarafından emzirilmesi ile bu kişi onun süt annesi olur. Bu kadının çocukları da kişinin süt kardeşleri olur. Bu kardeşler arasında dinimize göre evlenmek yasaktır. Kan bağı gibi bir bağ oluşur aralarında.

Sayfa 22

Peygamber Efendimiz önce babasını sonrada annesini kaybedip öksüz ve yetim kalınca hangi duyguları yaşamış ne tür zorluklar yaşamış olabilir? Empati yapınız ve düşüncelerinizi aşağıdaki noktalı alana yazınız.
 • Cevap: Daha küçük yaşlarda anne ve babasını yitirmesi ile dünyada tek başına kalmıştır. Bir insanın anne ve babasına en çok ihtiyaç duyduğu zamanda yetim ve öksüz kalmıştır. Ben böyle bir durumla karşılaşmak istemezdim çünkü aileme en çok ihtiyaç duyduğum zamanda tek başıma kalmak zor olur.

Sayfa 23

Sizin dedeniz var mı? Dedenizle ilişkileriniz nasıldır? Söyleyiniz.
 • Cevap: Dedem benim için bu hayattaki yönümü bulmamı sağlayan rehberimdir. Yaşadıkları ile beni hep yönlendirmektedir. Nasihatleri ile benim yolumu bulmamı sağlamaktadır.

Sayfa 24

Abdülmuttalip’in kızlarından Ebu Beyda Ümmü Hakîm, babası ölüm döşeğindeyken şunları söyledi:
“Hey göz, gözyaşını çoğalt.
Ağla, fazilet ve iyilikler sahibine.
Hey göz, yazık sana.
Yaklaş bana iri taneli gözyaşlarından bir gözyaşıyla.
Ağla, binitlere binenlerin en hayırlısına
Hayırlı baban, deniz gibi cömert insana
Cömert, şeref sahibi, asil seciyeli, övgüye değer hibeleri olana.
Akrabayı arayıp soran, hoş insana.
Ve kurak yıllardaki bereketli yağmur gibi olana.”
Yukarıdaki şiirde, Abdülmuttalip’in hangi özelliklerinden söz edilmektedir? Düşüncelerinizi sınıfta anlatınız.
 • Cevap: Abdülmüttalip, Mekke’nin önde gelen asil insanlarındandır. İnsanlara devamlı iyilik yapmaktadır. Cömert bir yapıya sahiptir. Akrabalarını koruyup kollamaktadır.
Abdülmuttalip, on oğlu olmasına rağmen Peygamberimize (s.a.v.) Ebu Talip’in bakmasını istemiştir. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Düşününüz.
 • Cevap: Çünkü Ebu Talip çok zengin olmamasına rağmen babası gibi cömert bir yapıya sahiptir. Akrabayı koruyup kollayabileceği için babası onun bakmasını istemiştir. Ebu Talip babasının bu düşüncesini ilerde yaşanan olaylarda Peygamberimizi koruyup kollayarak göstermiştir.

Sayfa 26

Peygamberimizin (s.a.v.) çocukluk dönemini dikkate alarak yukarıdaki kutularda yer alan boşlukları doldurunuz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), çocukluk döneminde amcası Ebu Talip’le Şam’a gitmiştir. Sizce bu yolculuğun amacı ve sebebi ne olabilir? Düşününüz.
 • Cevap: Amcası ticaretle uğraştığı için Peygamberimiz bu kevranda ona yardımcı olmak içim gitmiştir.

Sayfa 27

Yemekten sonra insanlar dağılmaya başlayınca Bahira, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yanına yaklaştı. Ona şöyle dedi: “Ey oğul! Lat ve Uzza hakkı için sana bazı sorular soracağım. Sorduğum şeylere cevap ver.” Bahira, Resulullah’ın (s.a.v.) kavminin Lat ve Uzza adlı iki puta yemin ettiklerini duymuş ve bu sebeple kendisi de aynı şekilde yemin etmişti.
Ancak Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Bahira’ya tepki gösterdi. Ona şunu söyledi:
“Lat ve Uzza’ya yemin ederek benden bir şey sorma. Vallahi ben onlardan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmem.”
Yukarıda verilen metinden, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile ilgili nasıl bir sonuç çıkarabiliriz?
Siz, insanların cansız varlıklar olan putlara tapması konusunda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Cansız ve hiçbir şeye yaramayan varlıklardan medet ummak akla ve mantığa uygun değildir.

Sayfa 29

İnsanın gençlik dönemi, sizce hangi yaşlar arasını kapsar? Söyleyiniz.
 • Cevap: Gençlik 18-25 yaşlar arasındadır bence.

Sayfa 30

“Sizden herhangi biriniz bir kötülük gördüğünde onu eliyle değiştirsin. Eğer buna güç ye- tiremezse diliyle değiştirsin. Buna da güç yetiremezse kalbiyle (buğz etsin). Bu ise imanın en zayıf mertebesidir.”
Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, İman, 78.
Sizce kötülükler karşısında sessiz kalmak doğru mudur? Niçin? Yukarıdaki hadis-i şerifi de dikkate alarak tartışınız. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Hılfu’l-Fudûl cemiyetine katılması, onun nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz.
 • Cevap: Haksızlık karşısında durmak Peygamberimizin yapısına uygun değildir. Haksızlığa uğrayan insanlara yardımcı olmak gerekir. Hılfu’l-Fudul derneğinin amacı zaten haksızlığa uğrayan kişilerin yanında olmak ve haksızlıkları gidermektir.

Sayfa 32

Mekke ve Medine, biz Müslümanlar için neden önemlidir? Bu konuyla ilgili görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Mekke islam’ın doğduğu Medine ise hayat bulduğu yerdir. Bu yüzden bu iki şehir Müslümanlar ve İslam için önemlidir.

Sayfa 38

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde hüzünlenmiştir. Çünkü Mek- ke, onun için öze! bir şehirdi. Allah Resulü (s.a.v.) burada doğup büyümüştü. Ömrünün elli üç yılını bu mübarek şehirde geçirmişti. Burası, onun doğup büyüdüğü vatan toprağıydı. “Allah’a yemin ederim ki ey Mekke! Sen Allah’ın yerlerinin en hayırlısısın. Allah’ın yerleri arasında en çok sevdiğim sensin. Eğer ben senden çıkarılmasaydım kendiliğimden çıkıp gitmezdim.”
İbn-i Kesir, es-Sîretü’n-Nebeviyye, s. 281.
Yukarıdaki bilgiler ve Peygamberimizin (s.a.v.) sözü, vatan sevgisi ve vatana bağlılık konusunda bize nasıl yol gösterebilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: İnsan doğduğu yer onun için özel bir anlam ifade eder. Peygamberimizde Mekke’den zorunlu olduğu halde çıkmıştır. Çünkü artık canı tehlikeye girmiş ve müşrikler onu öldürmek istemiştir. Allah’ın emri ile vatanından çıkmıştır. Bu da bize eğer can tehlikemiz yoksa vatanımızdan çıkmamız gerektiğini gösterir.

Sayfa 41

Uhud Savaşı’nda Ayneyn Tepesi’ndeki okçuların yerlerini terk etmesinin sonuçları neler olmuştur?
 • Cevap: Peygamberin emrine uymayıp ganimet toplamak için yerlerini terk ettiklerinde müşrikler arkadan saldırarak birçok Müslümanı şehit etmiştir. Emre itaat etmedikleri için savaşın kaybedilmesine sebep olmuşlardır.
Uhud’da yaşanan bu olay, bize hangi mesajları vermektedir? Arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevap: Ne olursa olsun emre itaat edilmelidir. Ganimet, para için değil Allah rızası için savaşılmalıdır.

Sayfa 44

630 yılında Müslümanlar Mekke’ye girince Mekkeliler, Peygamberimizin (s.a.v.) kendilerine ne yapacağını merakla beklemeye başladılar. Çünkü onlar, Allah’ın Elçisi’ne (s.a.v.) ve ona inananlara her türlü baskıyı, eziyeti, işkenceyi yapmışlardı. İslam’ı ve Müslümanları yok etmek için defalarca Medine’ye saldırmışlardı. Hz. Muhammed (s.a.v.) Kâbe çevresinde toplanan Mekkelilere, “Size ne yapacağımı, nasıl davranacağımı düşünüyorsunuz?” diye sordu. Onlar, “Hayır söylüyor ve senden hayır umuyoruz. Sen kerim bir kardeşsin ve kerim bir kardeş oğlusun.” dediler. Âlemlere rahmet olarak gönderilen o mübarek insan, merhamet peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.), kendisine her türlü eziyeti ve düşmanlığı yapan Mekkelilere, “Bugün size, Yusuf kardeşimin dediği gibi diyorum: ‘Bugün size kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O, merhametlilerin en merhametlisidir.’ Gidiniz, hepiniz serbestsiniz.” buyurdu.
Vâkıdî, Kitabü’l-Meğâzî, C 3, s. 70; İbn-i Hişam, es-Sîretü’n-Nebeviyye, C 4, s. 72-73.
Yukarıdaki olay, bize hangi mesajları vermekte ve Peygamber Efendimizin (s.a.v.) kişiliği hakkında neler düşündürmektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız,
 • Cevap: Peygamber Efendimizin (s.a.v.) merhametini ve vicdanlı biri olduğunu gösteriyor.

Sayfa 46

Merhametli olmak” ne demektir? Söyleyiniz.
 • Cevap: Merhametli olmak bize karşı kötülük yapan insanlara aynı şekilde değil daha iyi davranmaktır. Zaten islamiyette bunu bizden istemektedir. Peygamberimizin hayatında merhametli olduğu birçok olay vardır.
“Büyüklerimize saygılı davranmayan, küçüklerimize merhametle muamele etmeyen bizden değildir.” Tirmizî, es-Sünen, Birr, 15.
Yukarıdaki hadisi yorumlayınız. Sınıfınızda, bu hadisin mesajını ifade eden doğaçlama bir drama yapınız.
 • Cevap: Bizden büyük insanlara daima saygılı davranmalıyız ve küçüklerimizi korumalı onlara merhamet ile yaklaşmalıyız.

Sayfa 47

Anne ve babanızın size karşı şefkat ve merhametini gösteren, yaşadığınız örnek bir olayı aşağıya yazınız. Yazdığınız olayı sınıfınızda arkadaşlarınıza okuyunuz.
 • Cevap: Annem ve babamla geçen gün mahallemizde dolaşırken yardıma muhtaç bir Suriyeli bir aileye para vermeleri ve ona yardım etmeleri onların şefkatli ve merhametli olduğunu gösterdi.

Sayfa 48

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Peygamberimizin (s.a.v.) hayatını neden öğrenmeliyiz? Belirtiniz.
 • Cevap: İslam dininin iki kaynağı vardır. Birincisi Kur’an, ikincisi sünnettir. Sünnet, Kur’an-ı Kerim’in tamamlayıcısıdır. Bu yüzden dinimizi daha doğru anlamak için sünneti yani Peygamberimizin hayatını iyi öğrenmemiz gerekmektedir.
2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dönemde toplumun inanç durumu ile sosyal ve ekonomik yapısı hakkında genel batlarıyla bilgi veriniz.
 • Cevap: Mekke’de az sayıda hıristiyan, birkaç hanif olduğu halde insanların çoğunluğu şirke sapmış putperestlerdi. İnsanlar hür, köle ve mevali olarak gruplara ayrılmışlardı sosyal sınıflar bulunmaktaydı. Ekonomik hayat genel olarak ticarete dayalıydı. Yazları Suriye’ye kışları Yemen’e kervanlar götürülmekteydi. Çok az tarım arazisi vardı genellikle hurma yetiştirilirdi.
3. Kâbe hakkında kısaca bilgi veriniz.
 • Cevap: Sözlükte dört köşeli veya küp şeklinde olmak anlamına gelen Kabe, ilk önce Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yapılmıştır. Yeryüzünde yapılmış olan ilk mescit ve ilk binadır.
4. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) annesi, sütannesi ve dedesiyle geçirdiği yıllar hakkında bilgi veriniz.
 • Cevap: Peygamberimiz doğmadan babası vefat etmişti. Dört yaşına kadar süt annesinin yanındaydı daha sonra 6 yaşına kadar annesi ile kaldı. Annesinin vefatı ile 8 yaşına kadar dedesi ile birlikte yaşamıştır.
5. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), amcası Ebu Talip’in yanında ne kadar kalmış ve bu süreçte neler yaşamıştır? Kısaca anlatınız.
 • Cevap: 8 yaşından 25 yaşına kadar amcası ile birlikte kalmıştır. Yardım amaçlı koyunlara çobanlık yapmış ve amcası ile keranlara katılmıştır.
6. Peygamberimizin (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evliliği ve çocukları hakkında bilgi veriniz.
 • Cevap: Hz. Hatice’nin teklifi ile bunu amcasına açıklamıştır onlarda uygun bulunca evlenmişlerdir. Bu evlilikten Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatma adında çocukları olmuştur. Kızı Fatma hariç diğer çocukları Peygamberimizin sağlığında vefat etmiştir.
7. Hz. Peygamberin (s.a.v.) İslam tebliğinin Mekke Dönemi’nde neler yaşanmıştır? Kısaca anlatınız.
 • Cevap: Önce gizli davet daha sonra açık davet süreci olmuştur. Allah’ın emri ile artık insanları islama açık açık davet etmiştir. Zaman zaman baskı ve işkencelere maruz kalınmış üç yıl boykota uyramışlardır.
8. Veda Hutbesi nedir? Bu hutbenin içeriği hakkında kısaca bilgi veriniz.
 • Cevap: Peygamberimizi İslami anlamda yapmış olduğu haccdan sonra orada bulunan Müslümanlara verdiği hutbedir. Aile, faiz, hak-hukuk vb. konulara değinilmiştir. İnsan hakları bildirgesi niteliğindedir.
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
9. Kâbe’yi yıkmak için Mekke’ye saldıran Yemen valisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ebrehe B) Necaşi C) Ebu Cehil D) Bahira
 • CevapA
10. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) aile büyükleri arasında yer almaz?
A) Âmine B) Abülmuttalip C) Ümmü Gülsüm D) Ebu Talip
 • CevapC
11.1. Muhammed II. Ahmet III. Ali IV. Mustafa Yukarıdakilerden kaç tanesi, Peygamberimizin (s.a.v.) isimlerindendir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
 • CevapC
12. Peygamberimizin (s.a.v.) gençlik yıllarıyla ilgili hangisi söylenemez?
A) Ticaretle uğraşmıştır.
B) Ficar Savaşı’na katılmıştır.
C) İlk vahyi alıp peygamber olmuştur.
D) Hılfu’l-Fudûl cemiyetine katılmıştır.
 • CevapC

Sayfa 49

13. Hz. Hatice (r.a.) ile Ebu Talip’in vefat ettiği seneye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akraba Yılı B) Ölüm Yılı C) Ebu Talip Yılı D) Hüzün Yılı
 • CevapD
14. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) Medine’ye hicretinden sonra gerçekleşmiştir?
A) Habeşistan hicreti C) Mescid-i Nebi’nin inşası
B) Hz. Hatice’nin (r.a.) vefatı D) Kâbe Hakemliği
 • CevapC
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerden uygun olanlarla doğru bir şekilde tamamlayınız.
Hz. İbrahim (a.s.), oğlu İsmail (a.s.) ve eşi Hz. Hacer’i Mekke’ye bıraktığında Allah (c.c.) tarafından onlara ikram olarak verilen Kabe’nin yanındaki kaynak suyuna……..zemzem…………denir.
Kâbe’ye, Allah’ın evi anlamına gelen…………..beytullah…………….da denilmektedir.
……Şirk……….. Allah’a (c.c.) inanmakla birlikte başka varlıkları da tanrı kabul etmektir. Zatında, sıfatlarında, fiillerinde, yaratma ve emretme konularında Allah’a (c.c.) başka bir varlığı denk görmektir.
İslamiyetten önceki dönem, barındırdığı olumsuzluklar ve yaşanan kötülükler sebebiyle …………Cahiliye…….. Dönemi olarak adlandırılır.
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) doğduğu Rebiü’l-evvel ayının on ikinci gününü her yıl …………Mevlit…………………..Kandili olarak kutlarız.
Peygamber Efendimize (s.a.v.) ilk vahiy, 610 yılının Ramazan ayında, Nur Dağı’ndaki ………Hira………..Mağarası’nda gelmiştir.
Peygamberimizin (s.a.v.) yaptığı ilk ve son hacca…..Veda…..Haccı denir.

Sayfa 50

Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
1. (Y) Müslümanların ilk hicreti Medine’ye olmuştur.
2. (D) Kurumsal anlamda İslam tarihindeki ilk mescit, Küba Mescidi’dir.
3. (D) Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’ye hicret ettiğinde bir süre Halid b. Zeyd el-Ensari’nin (r.a.) evinde kalmıştır.
4. (Y) Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’ye, eşi Hz. Hatice (r.a.) ile hicret etmiştir.
5. (D) Peygamberimiz (s.a.v.), hicreti esnasında Sevr Mağarası’nda üç gün gizlenmiştir.
6. (Y) Hicret, Hz. Ebu Bekir (r.a.) zamanında takvim başlangıcı kabul edilmiştir.
7. (D) Mekke’nin Fethi, 630 yılında gerçekleşmiştir.
8. (D) Peygamberimiz (s.a.v.) 8 Haziran 632 tarihinde vefat etmiştir.
9. (Y) Bedir, Uhud ve Hendek savaşları, Yahudiler ile Müslümanlar arasında gerçekleşmiştir.
 • Cevap:
Aşağıdaki kavramların anlamlarını karşılarına yazınız.
Hicret: Müslümanların mekke’den medine’ye göç etmesidir.
Muhacir: Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara verilen isim
Ensar: Muhacirlere ev sahipliği yapan Medinelilere denir.
Mescid-i Nebi: Hicretten sonra medine’de yapılan ilk mesciddir.
Suffe: Mescidi Nebevi’nin yanında yapılan kimsesiz çocuklar için eğitim yerine verilen isim
Ashab-ı Suffe: Suffe’de eğitim alan kişilere verilir.
Ravza-i Mutahhara: Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yerdir. Cennet bahçesi anlamına gelir.

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 ve diğer ders kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz.

2 yorum: