Sıcak!

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları

2019 2020 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları eğitim öğretim yılında okutulacak ders kitapları arasında bulunuyor. 

İlgili cevaplara aşağıdaki sayfa numaralarından ulaşabilirsiniz. 

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları DİKEY Yayınları 

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA ve ÜNİTE SAYISINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.


SAYFA 14 CEVABI

Dünya’daki yaşam için vazgeçilmez bir kaynak olan Güneş’in yapısını hiç merak ettiniz mi? Güneş’in şekli, yapısı ve hareketleri hakkında ne söyleyebilirsiniz?

Güneş sistemi: Güneş, Güneş'in yörüngesindeki gezegenler, uydular, cüce gezegenler, asteroitler ve kuyruklu yıldızlar gibi birçok küçük astrolonomik nesneden oluşur.

Bütün bu nesneler hareket eder ve bu hareketleri Dünya'dan görebiliriz. Sabahın doğusundaki güneşin doğup yükseldiğini ve akşam batıda batışını görebiliriz. Gökyüzündeki farklı yıldızları yılın farklı zamanlarında gözlemleriz.

Güneş, Dünya ve Ay’ın şekilleri küreseldir.

Dünya, Güneş'in etrafında ve kendi etrafında dönerken,

Ay'da Dünyanın etrafında ve kendi etrafında döner. Dolayısıyla Güneş'in etrafında da dönmüş olur.

Sayfa 18Dünya’dan bakıldığında Güneş’in küçük görünmesinin nedeni nedir? Açıklayalım.
 • Cevap: Dünyadan, Güneş’e doğru bakıldığında onu küçük görürüz. Bunun sebebi aradaki mesafenin çok fazla olması. Aradaki mesafe o kadar fazla ki  Güneş, Dünyamızdan çok daha büyük olmasına rağmen çok daha küçük gözükür.

Sayfa 19

Güneş ve Dünya arasındaki büyüklüğü modellemek için aşağıda verilen görseller kullanılmak isteniyor. Bu görselleri Güneş’in ve Dünya’nın büyüklüklerini göz önüne alarak eşleştirelim.
 • Cevap:
 • 1-b
 • 2-c
 • 3-d
 • 4-a şeklinde eşleştiriniz.

Sayfa 20

Bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığımızda çok fazla gök cismi görürüz. Peki, bu gök cisimlerinden hangisi diğerlerinden daha büyük görünür?
 • Cevap: En büyük ay gözükür. Çünkü ay diğer gök cisimlerine göre dünyamıza çok daha yakındır.

Sayfa 23

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise yay ayraçların içine “D”, yanlış ise “Y” yazalım.
 • Cevap:
1. (D) Ay, Güneş gibi küre şeklinde bir gök cismidir.
2. (D) Ay’a gök taşlarının çarpması, derin çukurlar yani kraterler oluşturur.
3. (Y) Ay’ın Dünya’ya uzaklığı yaklaşık olarak 149,5 milyon kilometredir.
4. (Y) Ay’da yağış ve rüzgâr gibi meteorolojik olaylar görülür.
5. (D) Ay’da gün içindeki sıcaklık değişimi çok fazladır.
6. (Y) Ay, kendi ışığını kendisi üretir.

Sayfa 24


Ay’ın hareketlerinin sonuçları neler olabilir?
 • Cevap: Dünyaya yaklaşıp uzaklaştığında denizlerde gel git olayı olur.

Sayfa 30

Aşağıda Ay’ın bazı ana ve ara evrelerinin görselleri verilmiştir. Bu evrelerin isimlerini görsellerin yanındaki alanlara yazalım.
 • Cevap
 • a- yeni ay
 • b- dolunay
 • c- şişkin ay
 • ç- hilal
 • d- son dördün şeklinde yerleştirin.

Sayfa 31

Güneş’in Dünya’nın ve Ay’ın kendi çevrelerinde dönme yönleri aynı mıdır?
 • Cevap: Güneş, Dünya ve Ay hepsi saat yönünün tersi yönde dönerler.

Sayfa 34


Güneş’in, Dünya’nın ve Ay’ın hareketleri için neler söyleyebiliriz? Açıklayalım.
 • Cevap: Güneş kendi etrafında dönmektedir. Dünya hem kendi etrafında hemde güneşin etrafında dönmektedir. Ay ise hem kendi etrafında hem dünyanın etrafında hemde güneşin etrafında dönmektedir.
Aşağıda Güneş, Dünya ve Ay modelleri verilmiştir. Modeller üzerine Güneş’in, Dün- ya’nın ve Ay’ın dönüş yönlerini çizelim.
 • Cevap:

Sayfa 36

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.
 • Cevap:
(D) Güneş bir yıldızdır.
(Y) Dünya’nın Güneş’e uzaklığı hep sabittir.
(Y) Dünya’nın katmanları varken Güneş’in katmanları yoktur.
(D) Güneş’e çıplak gözle bakmamalıyız.
(Y) Güneş, Dünya’nın uydusudur.
(Y) Ay’ın Dünya’ya uzaklığı, Güneş’in Dünya’ya uzaklığından daha fazladır.
(Y) Ay’ın atmosferi yoktur.
(D) Ay’ın ana evreleri arasında yedi gün vardır.
(D) Güneş kendi etrafında dönme hareketi yapar.
(D) Ay, kendi etrafında yaklaşık 27 gün 8 saatte döner.
Aşağıdaki kutucukların içinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları cümlelerdeki boşluklara yazalım.
 • Cevap:
1. Güneş’in geometrik şekli………küreye……….benzer.
2. Çekirdek, ışık küre, renk küre ve…….taç küre………Güneş’in katmanlarındandır.
3. Güneş’in kendi etrafında dönüşü, saat yönünün…..tersi……….yöndedir.
4. Güneş’in büyüklüğü Dünya’nın büyüklüğünden çok daha……..fazladır……….
5. Dünya’nın doğal uydusu olan………Ay…….Güneş’ten aldığı ışığı yansıtır.
6. Ay yüzeyine çarpan gök taşları…….krater……….adı verilen çukurları oluşturmuştur.
7. Ay’ın, Dünya’dan gözlemlenen farklı görünümleri…….Ay’ın evreleri………..olarak adlandırılır.
8. Ay’ın yüzeyinin Dünya’da “D” harfi şeklinde görüldüğü evre……..ilk dördün……….olarak adlandırılır.
9. Ay’ın ana evrelerin yanı sıra…….ara………evreleri de vardır.
10. Dünya ile birlikte Ay da……Güneş……….etrafında dolanır.

Sayfa 37

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.
1. Güneş’in geometrik şekli aşağıda verilenlerden hangisine benzer?
 • CevapB

Güneş’in özellikleri ile ilgili olarak
I. Dünya’ya Ay’dan daha yakındır.
II. Üzerine düşen ışığı yansıtır.
III. Kendi etrafında döner.
2.yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) YalnızI B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III
 • CevapC
3.Ay’ın yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kraterleri su ile doludur.
B) Yüzeyi devamlı olarak çok sıcaktır.
C) Küre şeklindedir.
D) Güneş’ten 109 kat daha büyüktür.
 • CevapC
4. Aşağıda verilenlerden hangisi Güneş’in katmanlarından biri değildir?
A) Renk küre B) Isı küre C) Çekirdek D) Işık küre
 • CevapB
5. I. Ay’ın Dünya’ya bakan yüzünün görünmediği evre………..evresidir.
II. Ay’ın ana evreleri arasında ..^…..gün vardır.
Yukarıda ★ ve .. ile gösterilen yerlere aşağıda verilenlerden hangileri yazılmalı-
dır?
 • CevapA

Sayfa 38

I. Ay, kendi etrafındaki dönüşü ile Dünya etrafındaki dolanımını aynı sürede tamamlar. II. Dünya, Güneş etrafında dolanırken kendi etrafında döner.
II. Dünya’dan bakılınca Ay’ın hep aynı yüzü görülür.
IV. Güneş’in de tıpkı Dünya gibi katmanları vardır.
6. Yukarıda verilenlerden biri neden, diğeri sonuç olarak düzenlenirse aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olur?
 • Cevap: D
7. Buna göre dolunay evresi hangi tarihte gözlemlenebilir?
 • CevapB

Sayfa 40


Görseldeki canlının ne olduğunu biliyor musunuz? Toprakta yetişen tüm canlılar bitki midir? Canlıları nasıl sınıflandırabiliriz?
 • Cevap: Görselde ki canlı bir mantardır. Toprakta yetişen tüm canlılar bir bitki değildir. Canlılar 4 e ayrılır. Mikroskobik canlılar, Mantarlar, Hayvanlar ve Bitkiler.Bu şekilde sınıflandırılır.

Sayfa 44Mikroskopla incelediğimiz sıvının içinde farklı canlılar gördünüz mü? Gördüğümüz canlıları defterimize çizelim.
 • Cevap: Mikroskopla inceliğimiz sıvının içinde farklı canlılar gördük.

Sayfa 53

Aşağıda verilen ifadeler, yukarıdaki canlılardan hangisine ya da hangilerine ait ise ifadenin karşısındaki noktalı yere, görselin üzerindeki numarayı yazalım.
 • Cevap:
1. Sütle beslenir. (3-9)
2. Hem karada hem suda yaşar. (5-7)
3. Solungaç solunumu yapar. (4)
4. Sürünerek hareket eder.  (6)
5. Doğum yapar.  (3-9)
6. Omurgası yoktur. (1-7-8)
7. Omurgası vardır. (2-3-4-5-6-9)
8. Sadece suda yaşar.  (4)
9. Yavru bakımı görülür. (2-3-9)

Sayfa 55

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.
 • Cevap:

(Y) Zehirli mantarlar, zehirsiz mantarlardan her zaman ayırt edilebilir.
(Y) Mikroskobik canlıları büyüteçle görebiliriz.
(D) Mantar zehirlenmeleri hakkında 114 nolu telefondan bilgi alınabilir.
(D) Genel olarak bitkilerin üreme organı çiçektir.
(D) Amip, mikroskobik bir canlıdır.
(D) Besinleri dondurarak mikroskobik canlılardan uzun süre koruyabiliriz.
(Y) Tüm mantarlar zararlıdır.
(Y) Kuşlarda yavru bakımı görülmez.
(Y) Ayılar, solungaç solunumu yapar.
(D) Memeliler, yavrularını sütle besler.
Aşağıdaki kutucukların içinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları cümlelerdeki boşluklara yazalım.
 • Cevap:
Yapraklar, bitkinin……..terleme…..yapan ve……besin……. üreten organdır.
Memeliler genellikle………doğurarak……..çoğalır.
Köpekler yavrularını………süt………….ile besler.
Hayvanlar…….omurgalı……..ve………omurgasız………..olmak üzere iki grupta incelenir.
Balıklar……….yumurta………..ile çoğalır.
Mikroskobik canlıları……..mikroskop………denilen aletlerle görebiliriz.
Bitkiler……..kökleri…………yardımı ile toprağa tutunur.
Çiçeksiz bitkilere……..eğrelti otu……….örnek verilebilir.
Omurgasız hayvanlara………sinek……….karınca ve midye örnek verilebilir.
Maya mantarlarından……..yoğurt……..yapımında yararlanılır.

Sayfa 56

1. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi omurgalıdır?
 • CevapB
2. Aşağıda verilen bitkilerden hangisi çiçeksiz bitkilere örnektir?
A) Bezelye
B) Mısır
C) Ciğer otu
D) Menekşe
 • CevapC

3. Aşağıdaki bitkilerden hangisi çiçekli bir bitkidir?
 • CevapB
4.Yandaki görselde çiçekli bir bitkinin kısımları görülmektedir.
Bu kısımlardan hangisi bitkinin besin üreten kısmıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
 • CevapD
5.  Aşağıda görselleri verilen canlılardan hangisi omurgasız hayvanlara örnektir?
 • CevapB

Sayfa 57

6. Bazı canlılar ve bu canlılara ait özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Verilen özellikler, düşey sütundaki canlılarda görülüyor ise görülmüyor ise “X” işareti konularak tablo dolduruluyor. Her doğru işaretleme 1 puan olduğuna göre toplam 5 puan alan bir öğrencinin yanıtları aşağıda verilenlerden hangisi gibi olabilir?
 • CevapB

Sayfa 58

7. Aşağıda bazı mantar çeşitleri ve bu mantarların açıklamaları karışık olarak verilmiştir. Mantar çeşitlerini ve açıklamaları oklar kullanarak doğru bir şekilde eşleştiren bir öğrencinin çizdiği okların görünümü nasıl olur?
 • CevapC
8. Memeli canlılar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kuluçkaya yatarlar.
B) Vücutları tüyler ile örtülüdür.
C) Yavrularına bakmazlar.
D) Akciğer solunumu yaparlar.
 • CevapD

Sayfa 60

Görseldeki ölçüm aracının ne olduğunu biliyor musunuz? Ölçüm araçları seçilirken nelere dikkat edilir?
 • Cevap: Evet biliyorum. Görselde ki ölçüm aracını adı dinamometredir. Hassa bir ölçüm yapabildiğine dikkat edilmelidir.

Sayfa 62

Sizce kuvvet nedir ? Kuvvet etkisiyle neler yapılabilir?
 • Cevap: Hareket eden cismi durduran, durmuş olan cismi hareket ettiren, yönünü, biçmini değiştirebilen, değişken etkiye kuvvet denir.5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 ve diğer ders kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz.

0 yorum:

Yorum Gönderme