Sıcak!

Tür, Habitat, Popülasyon

Yazı devam ediyor...
Tür, Habitat, Popülasyon

Dünya üzerinde bazı bölgelere ait görseller yukarıda verilmiştir. Bu görsellerde yaşayan canlıların hangi canlılar olduğunu söyleyebilir misiniz? Canlılar, bulundukları yerlerde yaşamlarını sürdürebilmek için hangi maddelere ihtiyaç duyar?

Canlılar yaşamlarını sürdürmek için birbirlerine ve cansız varlıklara ihtiyaç duyar. Canlıların birbirleriyle ve çevreyle olan ilişkilerini daha iyi anlamak için tür, habitat, popülasyon ve ekosistem kavramlarının nelere karşılık geldiğini öğrenelim.

1. ve 2. görselleri incelediğinizde hangi görseldeki canlıların ortak atadan geldiğini söyleyebilirsiniz? Ortak özellikleri fazla olan ve çiftleştiklerinde verimli döller ortaya çıkaran canlılara tür adı verilir. Aynı türe ait canlılar renk, büyüklük ya da başka özellikler bakımından farklı özelliklere sahip olabilir. Buna göre 1. görseldeki kedi ve köpek farklı türe aitken 2. görseldeki kediler aynı türe aittir.

Yukarıdaki canlıların doğada yaşadığı yerlerin aynı olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu canlıların yaşadığı yerler aşağıdaki görsellerde verilmiştir. Buna göre hangi canlının hangi ortamda yaşadığını söyleyebilir misiniz?

Bir canlı türünün doğal olarak yaşayıp ürediği bölgeye habitat adı verilir. Başka bir deyişle habita- tın bir canlının adresi olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre bir kaplanın habitatının orman, penguenlerin habitatının Güney Kutbu, kurbağaların habitatının su birikintileri, kutup ayılarının habitatının buzullar olduğunu söyleyebiliriz. Sizler de farklı canlıların habitatlarına ait örnekler veriniz.

Bir habitatta farklı canlı türleri de yaşayabilir. Örneğin, göl; nilüfer, balıklar, su yılanları ve kurbağaların habitatıdır.

Belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait canlıların oluşturduğu topluluğa popülasyon adı verilir. Canlıların popülasyon oluşturması için hem aynı türe ait olmaları hem de aynı ortamda yaşamaları gerekir. Yanda bir bölgedeki keçi popülasyonu görülmektedir. Bir ormandaki yılanlar, ağaçlar, tavşanlar, bir göldeki kurbağalar popülasyona örnektir. Sizler de popülasyona başka örnekler veriniz.

0 yorum:

Yorum Gönderme