Sıcak!

Kimya Endüstrisinin Gelişimine Katkı Sağlayan Kurumlar

Yazı devam ediyor...
Kimya Endüstrisinin Gelişimine Katkı Sağlayan Kurumlar

Aşağıda kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan bazı kurumlar yer almaktadır. Bunları inceleyelim.

TSE (Türk Standartları Enstitüsü)


Her türlü madde, mamül, usul ve hizmet standartlarını hazırlamak, hazırlatmak, hazırlanan standartları incelemek ve yaymak amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur. TSE; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlıdır.

MKE (Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu)


Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerinin silah ve mühimmat ihtiyaçlarını düşük maliyetli ve kaliteli ürünlerle karşılamak amacıyla kurulmuştur.

TMMOB (Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği)


Meslekî, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizdeki mühendisleri ve mimarları temsil etmek, onların hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

PETKİM (Petrokimya Holding Anonim Şirketi)


Türk sanayisinin en önemli ham madde üreticilerindendir.

TKSD (Türk Kimya Sanayicileri Derneği)


Türk kimya sanayisini dış ülkelere tanıtmak, kimya sanayisinin ve bağlı alt sektörlerin gelişmesine katkıda bulunmak, sektörün güncel sorunlarını ilgili yerlerde dile getirmek amacıyla kurulmuştur.

TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı)


Ülkemizin petrol ve doğal gaz potansiyelini tespit etmek ve millî ekonomiye kazandırmak, uluslararası faaliyetler ile gelir kaynakları temin etmek ve enerji sektöründe etkin rol oynamak, ülkemizin enerji koridoru olmasında aktif görev almak amacıyla kurulmuştur.

MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü)


İşlemeye uygun maden ve taş ocağı alanlarını araştırmak, işletilen maden ocaklarının daha verimli çalışmasını yürütmek, jeolojik ve jeofizik incelemeleri yapmak, madencilik sektörü için uzman, teknik personel ve nitelikli işçi yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

0 yorum:

Yorum Gönderme