Sıcak!

1990'dan sonra doğanlar dinden uzaklaşıyor

Yazı devam ediyor...


1990 sonrası doğumlular teknoloji nesli olarak anılıyor. Sosyal medyanın yeni gelişmekte olduğu yıllarda 1990 ve sonrası doğumluların pek çok çoğu gençlik çağına erişti, bazıları 30'larına yaklaşıyor. Fakat araştırmalar bu gençlerin giderek dinlerden uzaklaştığını ortaya çıkardı.

10 ÇOCUKTAN 6'SI DİNDEN UZAKLAŞIYOR


ABD merkezli bir araştırma şirketi olan Halk Din Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan 2016 ile 2018 yıllarını kapsayan bir araştırmaya göre, farklı din gruplarına ait her 10 çocuktan 6'sı ailesinden gelen ve çocuklukta eğitimini aldığı dine eskisi kadar bağlı olmadığını söylüyor. Bu gençlerin bir çoğu dinlerinden ya kopmuş, ya da seküler halde yaşıyor.

Enstitünün yürütme editörü David Bratt, 90 ve sonrası doğan ve batıda Millennials olarak adlandırılan gençlerin din anlayışı ebeveynleri tarafından bir hayli ciddiye alınıyor. Bu nesilden bir önceki nesil, yani Millennials'ların ebeveynleri dinlerine bir hayli bağlı idi. Fakat aynı bağlılığı çocuklarında görememekten bir hayli endişeliler ve bu duruma çözüm arıyorlar.

PAPAZLAR GENÇLERİ KİLİSEYE ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR

Sosyal konular ile ilgilenen bir şirket olan Eerdmans'a göre Hristiyanlar bu konuda çalışmalara başladı bile. 2019 itibari ile pek çok Hristiyan din yetkilisi, gençleri kiliseye çekmenin yolunu arıyor.

Pek çok sosyoloğa göre 90 sonrası gençler ebeveynlerinden daha çok interneti ve sosyal medya mecralarını ciddiye alıyor. Bu gençleri dinlerine döndürmenin yolu da bu kanalları etkili kullanmak. Ayrıca dinsizlik yayan bu kanalların da kontrol edilmesi bu konuda önem arz ediyor. Fakat yine onlara göre Millennial gençlere 'ciddi ve alaycı olmayan' bir üslup ile yaklaşılmalı ve onların zekası asla hafife alınmamalı.

Dini bir kuruluş olan Thomas Nelson'un yöneticilerinden Webster Younce, "Herhangi bir kuşağa ulaşmak için en iyi yol görüşlerini ve bakış açılarını ciddiye almalıdır" ifadeleri ile bu kuşağa nasıl yaklaşılması gerektiğini söylüyor.

Publisher Weekly'nin haberine göre ABD'li ünlü yazar Ed McCarthy de 90 sonrası kuşağının dinlerden uzaklaşması sebebini "Dini eğitimcilerin hayal kırıklığı oluşturması" olarak görüyor. McCarthy'e göre hangi dinden olursa olsun, din eğiticilerinin büyük bir kısmı eski kafalarda kalmış. Bu da eğitimciler ile gençlerin uyuşmazlığına neden oluyor. McCarthy'e göre dini otoriteler bu sorunu da ciddiye almalı. (Risale Haber)
0 yorum:

Yorum Gönder