Sıcak!

2018 Yılı Nöbet ve İcap Nöbeti Ücretleri

2018 Yılı Nöbet ve İcap Nöbeti Ücretleri

Nöbet ücretleri
İzinle karşılanmayan nöbet görevinin her 1 saati için, 657 sayılı Kanunda belirlenmiş gösterge rakamının aylık katsayısıyla çarpımı ile bulunan tutarda nöbet ücret ödenir. Yoğun bakım, acil servis, diyaliz ve ameliyathane hizmetleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler karşılığında ödenen nöbet ücreti %50 artırımlı ödenir. Dini bayram günlerinde tutulan nöbetler karşılığında ise %20 artırımlı ücret ödenir.
Öte yandan, nöbet ücreti alabilmek için tutulan nöbetin kesintisiz en az 6 saat olması gerekirken, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde ayda en çok 60 saat için ve diğer yerlerde ise ayda en çok 130 saat için nöbet ücreti ödenir.

UNVAN
Aylık Nöbet Ücreti (2017 yılı ilk 6 ayında)
Yoğun bakım, acil servis diyaliz ve ameliyathane hizmetleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinde
Aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde
Diğer yerlerde
-Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip
2.788 TL
858 TL
1.859 TL
-Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar
2.510 TL
772 TL
1.673 TL
-Diş tabibi ve eczacılar
2.231 TL
686 TL
1.487 TL
-Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli
1.673 TL
515 TL
1.115 TL
-Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli
1.394 TL
429 TL
929 TL
-Diğer personel
1.022 TL
315 TL
682 TL

İcap ücretleri


İzinle karşılanmayan icap nöbeti görevinin her 1 saati için, ilgili personel hakkında geçerli olan nöbet saati ücretinin %40'ı tutarında ücret ödenir. Ancak, 657 sayılı Kanunda ve geçerli Toplu Sözleşmede icap nöbet ücretinin %50 artırımlı ödeneceğine ilişkin bir düzenleme yer almadığından, icap nöbeti ücreti ödenmesinde artırımlı nöbet ücreti esas alınmamaktadır.
Öte yandan, icap nöbeti ücreti alabilmek için tutulan nöbetin kesintisiz en az 12 saat olması gerekirken, bir ayda en çok 120 saat için icap nöbeti ücreti ödenir.
UNVAN
Aylık İcap Nöbeti Ücreti (2017 yılı ilk 6 ayında)*
-Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip
686 TL
-Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar
618 TL
-Diş tabibi ve eczacılar
549 TL
-Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli
412 TL
-Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli
343 TL
-Diğer personel
252 TL


0 yorum:

Yorum Gönder