Sıcak!

2018 Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti ne kadar?

2018 Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti ne kadar?

2017 yılı içerisinde sözleşmeli öğretmenler maaş ve ek derslerde verilen sözlerin tutulmasını talep etmiş fakat olumlu bir dönüt alınamamıştır. Sözleşmeli öğretmenler 2018 yılında da maddi anlamda ayrımcılığa uğrayacak gibi görünüyor. Çünkü bu statüdeki öğretmenlerin maddi hakları şu ana kadar düzenlenmedi. Daha somut örnekler verecek olursak; sözleşmeli öğretmenler SGK'ya kadrolu öğretmenler emekli sandığına bağlı oldukları için ayrıca yapılan %14 SGK kesintisi sebebiyle sözleşmeli öğretmenler branşlara göre değişiklik gösterse de emsali kadrolu öğretmenlerden yıllık 1500 ile 5000 TL arası daha az kazanmaktadırlar.

Hem sözleşme imzalatılarak 4+2 sistemiyle doğu ve güneydoğu illerinde tutulan, eş durumu yapamayan bu öğretmenlerin maddi kayıpları da durumun vehametine tuz-biber olmuştur ve vicdanları sızlatmaktadır. Bu konuda MEB ve Maliye Bakanlığından çalışma yapmaları beklenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018 yılında öğretmenlerin maaş karşılığı okuttuğu ders dışında okutacakları dersler için ödeyeceği brüt ve net ek ders ücretleri belli oldu.

Öğretmenlerin haftalık ders programı dışında ekstradan verdikleri dersler ek ders olarak öğretmenlere ek bütçe sağlamaktadır. Her ne kadar öğretmenlerin maaşlarına ek olarak girdiği ders saatine göre ödeme yapılsa da ek ders alımı belirli bir saate kadar uyarlanmış ve sınırlıdır. Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenlere maaş karşılığı dışında girdikleri ders saati ve tuttukları nöbet için ek ders ücreti ödemesi yapılıyor. Bu ücret her 6 ayda bir yapılan zamlarla değişiyor. Girdikleri ve/veya girmiş sayıldıkları ders saatleri karşılığında öğretmenlere ödenen ek ders ücretinin miktarı 1/1/2018 tarihinden itibaren artacak.

Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmenlere ek ders görevi verilebilmektedir. Bilindiği üzere Ek Ders Kararında; Hazırlık ve planlama görevi başlığında “MADDE 11- (1) Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dâhil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları ek ders ders ücreti ödenir.”

Kadrolu Öğretmen Net Ek Ders: 12,61 TL

Sözleşmeli Öğretmen Net Ek Ders: 10,80 TL

Sözleşmeli-kadrolu öğretmen arasındaki fark böylece 1,81 TL'ye çıkmış oldu.

0 yorum:

Yorum Gönder