Sıcak!

Nev Yayınları 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

Yazı devam ediyor...

Nev Yayınları 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları


Nev Yayınları 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

Nev Yayınları 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları
Nev Yayınları 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları


1. Aşağıdaki dinlerden hangisi bugün itibariyle “Tek Allah İnancı ” (Monoteizm) İlkesini korumaktadır.
a) Budizm  b) Hıristiyanlık   c) İslamiyet   d) Hinduizm

2,Aşağıdakilerden hangisi Ateist düşüncenin (Ateizm) savunduğu öğretilerindendir?
a) Evrenin tek bir yaratıcısının olduğu.
b) Tanrının varlığının bilinemeyeceği.
c) Allah’tan başka tanrılar olduğu.
d) Evrenin kendi başına var olduğu.

3,Birden fazla tanrıya inanma ve tapınmayı; tek bir tanrının varlığını reddederek birden çok tanrının varlığının mümkün olduğunu ileri süren görüşe ne denilir ?
a) Ateizm
b) Din
c) Monoteizm
d) Politeizm

4,Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer varlıklardan ayıran özelliklerden biridir?
a) Akıl    b) İrade        c) İçgüdü      d) Ruh Sahibi Olması


5,Aşağıdakilerden hangisi dinin insan hayatındaki etkileri arasında yer almaz?
a) Manevi yönden kucaklaması
b) Davranışlarına yön vermesi
c) İnsanın sosyal yaşamını etkilemesi
d) Yaşam sevincinden uzaklaştırması

6,Aşağıdakilerden hangisi Tevhit İnancı ile bağdaşmaz?
a) Sadece Allah’a ibadet edilir.
b) Allah’a ibadet için bazı kutsallar, aracı olarak kullanılır.
c) Allah, sahip olduğu özellikleriyle tektir.
d) Her şeyi yaratan Allah’tır.

7,İslâmî bir terim olan “ Tevhit ” in anlamı hangi seçenekte doğru olarak tanımlanmıştır?
a) Allah’ın birliğine, eşi, benzeri ve ortağının bulunmadığına inanmak.
b) Öldükten (bilgi yelpazesi.net) sonra tekrar dirilmek.
c) Hz. Muhammed(sav) Allah’ın kulu ve resulüdür.
d) Üzerimize düşenleri yaptıktan sonra gücümüzü aşan kısımları Allah’a bırakmak.

8, "De ki: O Allah birdir, tektir. Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, her şey ona muhtaçtır. O, doğurmamış ve doğrulmamıştır. Hiç bir şey O’na denk değildir."
Yukarıdaki surede İslam dininin hangi temel özelliğinden bahsedilmektedir?
a) Ahlak          b) İbadet                   c) İman                d) Tevhit


9,İnsanın işlediği bir günah dolayısıyla Rabbinden özür dilemesini ifade eden kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dua    b) Tövbe      c) Ecel    d) Pişmanlık


10,Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir?
a) Kelime-i şehadetb) Peygamberlere inanmac) Meleklere inanmakd) Ahiret gününe inanmak

16,Abdestin zorunlulukları nelerdir?(4p)
-
-
-
-Nev Yayınları 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

 sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 ve diğer çalışma kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz.

0 yorum:

Yorum Gönder