Sıcak!

Netbil Yayınları 11. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

Yazı devam ediyor...

Netbil Yayınları 11. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları


 cevaplar


SORULAR


1-Kaza ve kader kavramlarını açıklayınız? (10 puan)
2-İrade nedir, kaç çeşit irade vardır örnekler vererek açıklayınız? (10 puan)
3-İnsanın özgür olması ile sorumluluğu arasındaki bağlantıyı açıklayınız? Neden özgür irademizle yapmış olduğumuz eylemler için ceza ve mükafat vardır? Açıklayınız? (20 puan)
4-Allah, kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez ayeti ile verilmek istenen mesaj nedir? (10 puan)
5-“Rızık” kavramını açıklayınız. “Başarı ve “Rızık” kavramlarının kaderle ilişkisini kısaca anlatınız? (15 puan)
6-İslam dinini öğrenmek ve karşılaşılan problemleri çözmek için takip edeceğimiz yol nasıl olmalıdır? Açıklayınız? (20 puan)
7-“Tevekkül”  kavramını açıklayınız, doğru bir “Tevekkül” anlayışı nasıl olmalıdır, örnek vererek açıklayınız? (15 puan)


CEVAPLAR

1-Kaza ve kader kavramlarını açıklayınız? (10 puan)
 “Allah’ın sonsuz ilmi ve kudretiyle başlangıçtan sona kadar evrende olacak herşeyi planlaması, varlıkları istediği şekil ve biçimde yaratmasıve insanların özgün iradelerine göre yapacakları herşeyi Allah’ın önceden bilmesi, takdir etmesi, bir plana göre düzenlemesi” olarak tarif edilir. Bu kavram, Allah’ın bütün evreni ezelî ilmiyle belli bir ölçü ve uyum içerisinde yarattığını ifade eder. Kaza ise “Allah’ın nesne ve olaylara ilişkin ezelî planınıgerçekleştirmesi” şeklinde tanımlanır.Burada kastedilen, Allah’ın takdir ettiği şeylerin zamanı gelince bu plana uygun olarak meydana gelmesidir.

2-İrade nedir, kaç çeşit irade vardır örnekler vererek açıklayınız? (10 puan)
İrade, sözlükte “istek, arzu, dilek,” gibi anlamlara gelmektedir. Terim anlamı ise; bir şeyin yapılıp yapılmaması veya yapılacaklar arasında birini seçme özgürlüğüdür. İrade, küllî ve cüz’î olmak üzere ikiye ayrılır: Külli irade, cüz-i irade
İradenin çeşitleri
Küllî irade, Allah’ın mutlak iradesi demektir. Allâh diledi¬ğini, dilediği zaman, dilediği şekilde yapar. O, bir şeyin olmasını istediğinde, kendisine engel olacak hiçbir güç yoktur. Bir şeyin olmasını dilediği zaman ona “ol” der, o da hemen oluverir.   Örnek: cinsiyet, anne- baba vb.
Cüzi irade ise, Allah’ın kula verdiği, seçme yeteneği ve özelliğidir. İnsanı sorumlu kılan da budur. Eğer Allah insana irade özgürlüğü vermemiş olmasaydı kullarını yaptıklarından sorumlu kılmazdı. Nitekim irade sahibi olmayan melekler sorumlu değildir. Örnek: eğitim , din, arkadaş vb.
3-İnsanın özgür olması ile sorumluluğu arasındaki bağlantıyı açıklayınız? Neden özgür irademizle yapmış olduğumuz eylemler için ceza ve mükafat vardır? Açıklayınız? (20 puan)
İnsan Allah'ın yaratmış olduğu Külli kader ile sorumlu değildir. İnsanın bir millete mensup olması, derisinin rengi gibi hususlar cezayı veya mükafaatı gerektirmez. Ancak özgür iradesi ile yapmış olduğu iyi veya kötü işler sonucunda mükafat veya cezayı hak eder. Yaptığınız iyi bir işi eğer özgür iradenizle yapıyorsanız, mükafatlanırsınız. Kötünün kötü olduğunu bile bile işlerseniz cezayı gerektiren bir davranış yapmış olursunuz.
4-Allah, kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez ayeti ile verilmek istenen mesaj nedir? (10 puan)                                       Allah insanlara güç yetiremeyecekleri sorumluluklar yüklememiştir. Yalnızca güçlerinin yetebileceği ibadetler emretmiştir.

5-“Rızık” kavramını açıklayınız. “Başarı ve “Rızık” kavramlarının kaderle ilişkisini kısaca anlatınız? (15 puan)                    Yüce Allah’ın, tüm canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için yarattığı nimetlere denir. Rızkı elde edebilmek için onu elde etme yollarına girmek gerekir. Allah bütün insanlara yetecek kadar rızık yaratmış, ancak insanın bu rızkı elde edebilmesi için ona erişme yollarına girmesini istemiştir. Kimseye yattığı yerden rızık gelmez. Başarı için de aynı durum geçerlidir.

6-İslam dinini öğrenmek ve karşılaşılan problemleri çözmek için takip edeceğimiz yol nasıl olmalıdır? Açıklayınız? (20 puan)  İslam dinini öğrenmek ve karşılaşılan problemleri çözmek için öncelikle Kur’an-ı Kerim’e başvurulmalıdır. Ancak Kur’an’da her sorunun cevabını ayrıntılı bir şekilde bulmak mümkün olmayabilir. Hz. Muhammed insanlara, Kur’an’da genel hatlarıyla anlatılan emir ve yasakların nasıl hayata geçirileceğini yaşayarak göstermiştir. Dolayısıyla İslam’ı öğrenirken Kur’an-ı Kerim’den sonra Peygamberimizin uygulamalarını esas almalıyız. Dinimizi asıl kaynakları olan Kur’an ve sünnetten öğrenirsek hem yanlış anlaşılmalara engel olur hem de hurafe ve batıl inançlardan uzaklaşmış oluruz.

7“Tevekkül”  kavramını açıklayınız, doğru bir “Tevekkül” anlayışı nasıl olmalıdır, örnek vererek açıklayınız? (15 puan)
Bir işe ait tüm tedbirleri aldıktan sonra kişinin işlerin sonunu Allah'a bırakması, işlerin sonu hususunda ona dua edip dayanmasıdır. Örneğin bir çiftçi tarlasını zamanında sürmeli, ekmeli, gübrelemeli ve sulamalıdır.
Sonra da bol ve iyi ürün alabilmek için Yüce Allah’tan yardım dilemelidir.Netbil Yayınları 11. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 ve diğer çalışma kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz.

0 yorum:

Yorum Gönder