Sıcak!

Meb Yayınları 9. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

Yazı devam ediyor...
Meb Yayınları 9. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

 cevaplar


Yandaki resimde sandığa kaç kişi kuvvet uygulamaktadır? Bir cisme birden fazla kuvvet etki edebilir. Cisimler birden fazla kuv­vetin etkisinde kaldıklarında bu kuvvetlerin etkisini tek başına yapabilen bir kuvvet oluşur. Bu kuvvete bileşke kuvvet veya net kuvvet adı verilir. Bileşke kuvvet kısaca R harfiyle sembo­lize edilir.
Bir cisme etki eden birden fazla kuvvet aynı doğrultulu ve aynı yönlü olabileceği gibi aynı doğrultulu ve zıt yönlü de olabilir.

Aynı Doğrultulu Aynı Yönlü Kuvvetlerde Bileşke Kuvvet Bir cisme aynı doğrultuda ve aynı yönde kuvvetler etki ederse bileşke kuvvet, uygula­nan kuvvetlerin toplamına eşittir. Bileşke kuv­vetin doğrultusu ve yönü, uygulanan kuvvet­lerin doğrultusu ve yönü ile aynı olur. Çünkü doğrultu ve yönleri aynı olan kuvvetlerin bileş­kesi her zaman kuvvetlerle aynı doğrultuda ve yönde olur.

Tartı aleti üzerinde durduğunuzda aşağı yönde bir kuvvet uygularsınız. Tartı aletinin yayı da vücudunu­zun uyguladığı kuvveti dengelemek için yukarı yön­de bir kuvvet uygular. Bu kuvvet sizin uyguladığınız kuvvete eşittir.

Cisimlere aynı doğrultuda ve zıt yönde etki eden, büyüklükleri eşit kuvvetlere dengelenmiş kuvvetler adı verilir. Bu kuvvetler birbirini dengelediği için bileş­ke kuvvet sıfır (0) olur.
Bir cisim hareket etmiyorsa veya hareketli bir cis­min hızı ve yönü değişmiyorsa bu cisimler dengelen­miş kuvvetlerin etkisinde demektir.

0 yorum:

Yorum Gönder