Sıcak!

Meb Yayınları 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

Yazı devam ediyor...
Meb Yayınları 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 cevaplar


Kızakla kayabilmeniz için bir arkadaşı­nızın sizi itmesi gerekebilir. Arkadaşınız sizi ittiğinde hızlanma hareketi yaparsı­nız. Size etki eden kuvvet dengelenme­miştir.
Kızağınızla hareket ederken bir süre sonra yavaşlayıp durabilirsiniz. Çünkü kızak ve yer arasındaki sürtünme kuv­veti size uygulanan kuvvetten daha bü­yük olacaktır. Bu durumda size etki eden kuvvetler dengelenmemiştir. Kızak hare­ketsiz kaldığında ise dengelenmiş kuv­vetlerin etkisindesiniz demektir.
100 m yarışındasınız ve yarış başladı. Siz başlangıç noktasından atağa geçtiniz. Hedefi­niz 100 m’lik yolu en kısa sürede tamamlamak olmalı. Başlangıç noktasından bitiş çizgisine varıncaya kadar bir süre geçer ve bu süre içinde belirlenen mesafe yani 100 m yol alınmış olur. Bu yolu en kısa sürede kim tamamlarsa yarışı o kazanır. Kazananın sürati diğer yarış­macılardan fazladır.
Sürat, hareketli bir varlığın belirli bir zamanda aldığı yolun ölçüsüdür. Bu nedenle birim zamanda alınan yola sürat denir. Sürati, alınan yolu geçen zamana bölerek hesaplayabilir­siniz. Bu anlatım formülle;
Sürat = Alınan y°l— şeklinde gösterilir.
Geçen zaman
Hareketli bir cismin hareketi sırasında aldığı yol metre (m), bu yolu alması için geçen süre ise saniye (s) cinsinden ifade edildiğinde hareketli cismin süratinin birimi metre(m)/saniye(s) olacaktır. Bu durumu, aşağıdaki örnek üzerinden inceleyiniz.
Örnek: Markete alışverişe gittiğinizde bir an önce süt reyonuna gitmek istiyorsunuz. Kapıdan süt reyonu 18 m’dir ve buraya 6 s’de ulaştınız. Süratinizi hesaplamak için veri­lerinizi belirlemeniz gerekir.
Metreyi kilometreye dönüştürmek için 1000’e bölmelisiniz. Kilometreyi metreye dönüş­türmek için de 1.000 ile çarpmalısınız. Saati 60’la çarparak dakikaya, sonra tekrar 60’la çarparak saniyeye dönüştürebilirsiniz. Bu durumu aşağıdaki örnekler üzerinde inceleyiniz.

0 yorum:

Yorum Gönderme