Sıcak!

Meb Yayınları 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

Yazı devam ediyor...

Meb Yayınları 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları


Meb Yayınları 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 ve diğer çalışma kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz.

Meb Yayınları 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 cevaplar
Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uydun-doğru kelimelerle doldurunuz. ( 5 X 2 = 10 PUAN )
- Çukurova Bölgesi’ni Fransız ve Ermenilere karşı savunmak için kurulan milli cemiyet ………………………………. Cemiyeti’dir.
- 1. Dünya savaşı sonunda işgallere karşı Türk halkı tarafından oluşturulan silahlı direnişe …………………………………… .denir
- Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Başkan Wilson’unda önerisiyle Avrupalı devletler tarafından dünya barışını korumak amacıyla ……………………………………………………. Cemiyeti kurulmuştur.
- Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bir devlet kurmak isteyen Rumlar …………………………………. Cemiyeti’ni kurdular.
- Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin ………………………………… Cephesi’nde kazandığı başarılar savaşın uzamasına ve müttefiklerinden yardım alamayan Çarlık Rusya’sının yıkılmasına  neden olmuştur .

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) harfiniz yazınız.( 5 x 2 = 10 PUAN )

(   ) Mustafa Kemal’in ilk görev yeri Şam 5. Ordu Komutanlığı’dır
(   ) İtilaf devletleri Güçlü Bir Yunanistan yerine daha kontrol edilebilir olan İtalya’ya İzmiri İşgal etme izni vermiştir.
(   ) İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya ile Saint Germain Antlaşması’nı imzalamışlardır.
(   ) İtilaf devletleri yenilen devletlerin durumunu görüşmek için paris barış konferansını toplamışlardır.
(   ) Birinci Dünya Savaşı Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması ile sona ermiştir.

Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız .( 10 x 2 = 20 PUAN )


1- Mustafa Kemal hangi olaydan sonra çok sevdiği askerlik mesleğinden istifa etmiştir ?
A ) Amasya Genelgesi  B ) Havza Genelgesi C ) 31 Mart Ayaklanması
                    D ) Sivas Kongresi     E ) Erzurum Kongresi

2- Mustafa Kemal’in  Samsuna çıkarken  görevi nedir?

A ) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı B ) 19. İhtiyat Tümen Kom.
C )9. Ordu müfettişi   D )   3. Ordu Müfettişliği
                       E )   Yıldırım Orduları Gurup Kom.
3-Birinci Dünya Savaşı'nın temel nedenlerinden biri de devletlerarası çıkar çatışmalarıdır.
Aşağıdakilerden hangisinde verilen devletler arasında savaşa neden olan bir anlaşmazlık söz konusu olmamıştır?

       A) Almanya-İngiltere           B) Almanya-Fransa    C) Rusya-Avusturya                      D) Avusturya-Sırbistan   E) Fransa-İngiltere4- Birinci Dünya Savaşı’na aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortam hazırladığı söylenemez?
A) Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan düşüncelerin hızla yayılması
B) Hammadde ve pazar arayışlarının giderek yoğunlaşması
C) Almanya ve İtalya’nın siyasi birliklerini kurmaları sonucunda Avrupa’nın siyasi dengesinin bozulması
D) Rusların Panslavizm politikasının Avusturya- Macaristan’ı etkilemesi
E) Kuvayi Milliye’nin oluşması

10- Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda,
I.      Irak
II.     Çanakkale
III.    Suriye
IV.    Galiçya

6- Mustafa Kemal Mondros imzalandıktan sonra İstanbul’a gelmiş ve Harbiye Nezareti’nde çalışmaya başlamıştır . İstanbul’da bulunduğu günlerde aydınlar ve devlet adamları ülkenin kurtuluşu için üç çıkış yolunu öneriyorlardı . Mustafa Kemal’in Nutuk adlı eserinde de belirttiği bu üç çıkış yolu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir ?

A) Amerikan mandasına girmek-İngiliz Mandasına girmek – Bölgesel direnişe devam etmek
B) Tam bağımsızlık için mücadele etmek – İngiliz Mandasına girmek – Amerikan mandasına girmek
C) Bölgesel direnişe devam etmek- Tam bağımsızlık için mücadele etmek – İngiliz mandasına girmek
D) Amerikan mandasına girmek – Tam bağımsızlık için mücadele etmek – Bölgesel direnişe devam etmek
E) İngiliz mandasına girmek – Bölgesel direnişe devam etmek – Cihat ilan etmek

7--Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı’nın özelliklerinden biri değildir?

A)Türk ulusal mücadelesini bitirmesi
B)I. Dünya Savaşı’nın süresini uzatması
C)Rusya’da ihtilal çıkmasına zemin hazırlaması
D)Savunma savaşı olması
E)İstanbul ve Boğazların düşman tehlikesinden korunması

8-Mustafa   Kemal   İstanbul   Hükümeti  tarafından   Samsun'a gönderilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in resmi gö¬revidir?
A)     İşgalleri mitinglerle protesto etmek
B)     Bölgesel direnişi hızlandırmak
C)     Ulusal bilinci uyandırarak yaygınlaştırmak
D)     Güney Doğu’da Fransızlara karşı mücadeleyi başlatmak
E)   Görev sahasında kalan Türklerle Rumlar arasındaki çatışmaları sona erdirmek
cephelerinden hangilerinde savaştığı söylenebilir?

A) I ve II    B) I ve III    C) II ve III    D) III ve IV    E) I, II ve III0 yorum:

Yorum Gönder