Sıcak!

ÖĞÜN Yayınları 10. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

2019 2020 ÖĞÜN Yayınları 10. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları
 cevaplar


Bovling oyununda top labutlara çarptığında labutlar devrilir. Labutlara çarpması için topa kuvvet uygulanır. Uygulanan kuvvet topu harekete geçirir. Kuvvetin topun hare­ketine etkisini açıklayabilmek ve kuvveti gösterebilmek için kuvvetin özelliklerinin bilin­mesi gerekir. Acaba kuvvetin özellikleri nelerdir?


Yandaki fotoğrafta kürek çeken sporcular görülmektedir. Sporcuların küreklere uygula­dıkları kuvvetler kayığın suda hareketini sağ­lar. Durmakta olan bir cismi harekete geçiren, hareket hâlindeki cismi durdurabilen; cismin hızını, yönünü ve şeklini değiştirebilen etkiye kuvvet dendiğini hatırlayınız. Kuvveti göre­mezsiniz ancak kuvvetin etkilerini gözlemle­yebilirsiniz.
Cisimlere kuvvet uygulandığında uygu­lanan kuvvetin büyüklüğünü bilmek, sebep olabileceği etkileri bilmede kolaylık sağlar. Kuvvetin büyüklüğünün dinamometre ile ölçüldüğünü ve biriminin nevvton (N) olduğunu biliyorsunuz. Bilim insanları bir cisme uy­gulanan kuvveti göstermek için kuvvetin özelliklerini belirtirler. Kuvvetin özelliklerinden biri, kuvvetin büyüklüğüdür. Ancak kuvvetin büyüklüğünü bilmek tek başına kuvveti göstermek için yeterli değildir. Ayrıca kuvvetin bir cisme hangi doğrultuda ve yönde etki ettiğinin de bilinmesi gerekir. Örneğin yanda görülen dinamometrenin ucuna asılı cisim, dinamomet­reye aşağı yönde
bir kuvvet uygulamaktadır. Bu kuvvetin büyüklüğü 10 N, doğrultusu ise yukarı-aşağıdır. Büyüklük, doğrultu ve yön kuvvetin özellikleridir. Kuvvet kısaca F harfi ile sembolize edilir.
Yanda görülen resimde çocuk sandığı iterek hareket ettirmektedir. Sandığa etki eden kuvvet, yönlendirilmiş doğru parçası (------------------------------------------------------ ►) yani ok çizile­
rek gösterilebilir. Çünkü kuvvet sandığa bir doğru boyunca etki eder. Sandık örneğinde olduğu gibi kuvvetin varlıklara etkisi her zaman bir doğru bo- yuncadır. Kuvvet olarak gösterilen yönlendirilmiş doğru parçasını üzerinde taşıyan doğru, kuvvetin doğrultusunu; doğru parçasının ucuna konulan ok ise kuvvetin yönünü temsil eder.

0 yorum:

Yorum Gönderme