Sıcak!

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları ANITTEPE Yayınları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları ANITTEPE Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları ANITTEPE Yayınları

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA SAYISINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.


Memleket İsterim Metni Cevapları Sayfa 10

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Nasıl bir ülkede yaşamak istersiniz?
Cevap:
(örnek)
Kimsenin kimseyle kavga etmediği, birlik ve beraberliğin olduğu, herkesin kardeşçe yaşadığı, teknolojisi gelişmiş, şehirden çok ormanların olduğu bir ülkede yaşamak isterdim.
2. Mutlu yaşamak için kişilerle ilişkilerimizde nelere dikkat etmeliyiz? Söyleyiniz.

Cevap: 
Mutlu yaşamak için kişilerle olan iletişimimize dikkat etmeli, onlara karşı saygılı ve hoş görülü davranmalıyız. Dinleme ve konuşma kurallarına uymalıyız. Yardım sever olmalıyız. Görüşlerine saygılı olmalıyız. Nezaket kurallarına uymalıyız. Başkalarını rahatsız edecek davranışlardan uzak durmalıyız. Kimsenin özel yaşantısına müdahale etmemeliyiz.
Memleket İsterim Metni Cevapları Sayfa 11

1. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Çocukların kullandıkları kelimeleri günlük hayatta ne zaman kullanıyorsunuz? Yazınız.
Cevap:
Günaydın: Sabahları insanlara selam vermek için “Günaydın” diyorum.
Merhaba: Tanımadığım birine hitap etmeden önce “Merhaba” diyorum.
İyi günler: Biriyle konuşmamı sonlandırdığımda ya da bir iş yerinden ayrılırken henüz gündüzse “İyi günler” diyorum.
b) Günlük hayatta insanlarla iletişim kurarken hangi kelimeleri ya da sözleri kullanırsınız? Aşağıya yazınız.
Cevap:
Selam. Nasılsın? Günaydın. İyi akşamlar. Selamunaleykum. İyi geceler. İyi bayramlar. Bayramın mübarek olsun. İyi dersler. İyi çalışmalar. Hayırlı işler…

2. ETKİNLİK

Aşağıda anlamları verilen kelimeleri bularak bulmacaya yerleştiriniz.
Cevap: 
1) Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, yakınma.
 Şikayet
2) Son, bitim.
 Nihayet
3) Özlem.
 Hasret

4) Ülke.
 Diyar
5) Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası.
 Tarla
6) İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, sema.
 Gök

Memleket İsterim Metni Cevapları – 5. Sınıf Anıttepe Yayıncılık – Bulmaca
Memleket İsterim Metni Cevapları Sayfa 12

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız.
1) Şairin istediği memleketin doğası nasıldır?
Cevap: Mavi göklü, yeşil dallı, sarı tarlalı, kuşların çiçeklerin bulunduğu bir doğadır.
2) Şairin hayalindeki memlekette insan ilişkileri nasıldır? Açıklayınız.
Cevap: Düşmanlık yapmadan kardeşçe yaşamak, farklılıkları önemsememek, samimi olmak.
3) Şiirde geçen“Kardeş kavgası bir nihayet olsun.” sözünden ne anlıyorsunuz?
Cevap: İnsanların kardeş olduğunu, birbirleriyle kavga etmekten vaz geçmeleri gerektiğini anlıyoruz.
4) Şairin isteklerine katılıyor musunuz? Neden?
Cevap:
(örnek)

Evet katılıyorum. Şairin istekleri, huzurlu bir yaşam için gerekli olan isteklerdir. Ben de böyle bir dünyada yaşamak isterdim.

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiiri beğenip beğenmediğinizi nedenleriyle açıklayınız. Beğendiğiniz dizelere örnek veriniz.
Cevap: 
(örnek)
Şiiri çok beğendim. Şair hayalimdeki ülkeyi şiirinde tarif etmiş. Tarif edilen ülkede mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşanabilir. Şiirin en çok beğendiğim bölümü “Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun; / Olursa bir şikâyet ölümden olsun.” mısralarıdır. Tek derdimizin hayatımızın sonlanması olan bir hayat yaşamak çok iyi olurdu.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki boşlukları okuduğunuz şiire göre doldurunuz.
Cevap: 
Şiirin konusu: Yaşanmak istenen ülke hakkında kurulan hayaller.
Şiirin ana duygusu: Hayal edilen ülkeye duyulan istek, hasret.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri okuduğunuz şiire göre tamamlayınız.
Cevap: 
a) Başlık ve içerik bence uyumludur.
b) Ben olsaydım şiirin başlığını Hayalimdeki Memleket koyardım. Çünkü şair şiirinde hayalindeki memleketin özelliklerini anlatmaktadır.

7. ETKİNLİK

Ülkesinde barış ve huzur olan insanların yaşantılarıyla ilgili duygu, düşünce ve izlenimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:
(örnek)
Ülkesinde barış ve huzur olan insanlar çok mutlu yaşarlar. Çünkü insanları rahatsız eden en büyük sorun kavga ve savaşlardır. Birbirleriyle anlaşamayan insanlar kavga eder. Kavga savaşı getirir. Kavga etmeden barış içinde yaşayan insanlar işlerini daha rahat yapar. Birbirleriyle daha iyi geçinir. Bu da mutluluk getirir. Daha az dertleri vardır. İnsanlar huzur içinde yaşarlar.
Memleket İsterim Metni Cevapları Sayfa 13

8. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili olan görselleri işaretleyiniz.
Cevap:
Memleket İsterim Metni Cevapları – 5. Sınıf Anıttepe Yayıncılık – Görseller

9. ETKİNLİK

“Memleket İsterim” şiirinden alınan dizeleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız.
Memleket isterim,
Ne zengin fakir ne sen ben farklı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.
Memleket isterim,
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikâyet ölümden olsun.
a) Bu dizelerde kırmızı renkle yazılan kelimelerin anlamlarını aşağıya yazınız.
Cevap:
zengin: Parası, malı çok olan, varlıklı, varsıl, variyetli, fakir, yoksul karşıtı
kış: Kuzey yarım kürede 22 Aralık-21 Mart tarihleri arasındaki zaman dilimi, sonbaharla ilkbahar arasındaki soğuk mevsim
memleket: Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke
sevmek: Sevgi ve bağlılık duymak
b) Bu kelimeler, aklınıza gelen ilk anlamı ile mi kullanılmıştır? Açıklayınız.
Cevap: Evet bu kelimeler aklımıza ilk gelen anlamları ile yani gerçek anlamları ile kullanılmıştır.
c) “Yaşamak, gün” kelimelerini gerçek anlam içerecek şekilde birer cümlede kullanınız. Cümlelerinizi aşağıya yazınız.
Cevap:
yaşamak: İnsanlar yaşamak için oksijene ihtiyaç duyarlar.
gün: Üç gün sonra okullar tatil olacak.

Memleket İsterim Metni Cevapları Sayfa 14

10. ETKİNLİK

a) Şiirde abartılı bulduğunuz dizeleri aşağıya yazınız.
Cevap: “Ne başta dert ne gönülde hasret olsun;”
b) Bu dizeleri niçin abartılı buldunuz? Açıklayınız.
Cevap: Şairin bu isteği imkansıza yakındır. İnsan ne yaparsa yapsın hayatında önüne engeller çıkacaktır. Bir gün gelecek sevdiklerin ayrı kalıp hasretlik çekecektir. Bu isteğin gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu nedenle bu dizeyi abartılı buluyorum.

11. ETKİNLİK

a) “Memleket İsterim” şiirinden alınan dizeyi okuyunuz. Bu dizede nokta nerede ve niçin kullanılmıştır? Yazınız.
Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun.
Cevap: Cümle sonuna konulmuş, cümlenin tamamlandığını belirtmek için kullanılmıştır.
b) Aşağıda noktanın kullanım alanları ve bunlara örnek cümleler verilmiştir. Noktanın kullanım alanlarıyla örnek cümleleri eşleştiriniz.
Cevap:
d – 1) Cümlenin sonunda kullanılır.
a – 2) Bazı kısaltmaların sonunda kullanılır.
ç – 3) Sayılardan sonra sıra bildirmek için
kullanılır.
c – 4) Tarihlerin yazılışında gün, ay, yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır.
b – 5) Saat ve dakikayı birbirinden ayırmak
için kullanılır.
e – 6) Kitap, dergi vb. künyelerin sonunda
kullanılır.
f – 7) Genel Ağ adreslerinde kullanılır.
g – 8) Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar
sondan ayrılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur.
a) Bu araştırmaya Prof. Dr. Bilge Baran
başkanlık edecek.
b) 08.30 itibarıyla kutlamalar başlayacak.
c) Her milletin tarihinde dönüm noktası
olan zamanlar vardır, 19.05.1919 Türk milleti
için işte öyle bir tarihtir.
ç) Bir türlü alışamamıştı 10. katta oturmaya.
d) Umudunu hiçbir zaman kaybetme.
e) AYTMATOV, Cengiz, Cemile, Elips
Kitap Yayınları, Ankara, 2005.
f) www.odsgm.meb.gov.tr adresinden
konuyla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
g) Dördüncü sınıf öğrencilerinden beşi
50.005 sayısını okuyamadı.
Memleket İsterim Metni Cevapları Sayfa 15

12. ETKİNLİK

“Barış içinde yaşamak” konulu bir olay yazısı yazınız. Yazınıza başlamadan önce aşağıda verilen hikâye haritasını doldurunuz.
Cevap:
(örnektir)
Olay: Hayvanların yaşadığı iki düşman köyün barışması.
Kişiler: Köyde yaşayan hayvanlar, kunduz ailesi.
Yer: Ormanın derinliklerindeki hayvan köyü
Zaman: Geçmiş zaman

Barış İçinde Yaşamak Konulu Olay Yazısı


BARIŞ KÖPRÜSÜ
Bir ormanın derinliklerinde yan yana iki köy varmış. Bu iki köyde hayvanlar yaşarmış. İki köyün sakinleri birbirleri ile herkesin sebebini unuttuğu bir mesele nedeniyle yıllardır düşmanmış. İki köyün ortasından bir ırmak akarmış. Hayvanlar bu ırmaktan su içer, her seferinde de birbirleri ile karşıdan karşıya ağız dalaşına girerlermiş. Irmak derin olmasa karşıya geçip neredeyse birbirlerini boğazlayacaklarmış.
Bir gün göç etmekte olan bir kunduz ailesinin yolu bu köylerden geçmiş. Kunduz ailesi ırmağın karşısına geçmek için bir köprü yapmışlar. Köprüyü de olduğu gibi bırakıp gitmişler.
Köprü yapıldıktan iki gün sonra karşı köyde yangın çıkmış. Hayvanlar nereye kaçacaklarını bilememişler. Derken köprüyü görmüşler. Can havli ile köprüden geçip düşman oldukları köye sığınmışlar. Köylüler ne yapacaklarını bilememişler. Yıllardır düşman oldukları köyün hayvanları arasında artık ırmak yokmuş. Kimsenin içinden kavga etmek gelmemiş. Hatta bu zaman kadar niçin kavga ettiklerine bile anlam verememişler. Hallerine gülüp birbirleri ile kucaklaşmışlar.
Yıllardır süren, sebebini bile bilmedikleri bu düşmanlık, bir köprü ile çözülüvermiş. Köprünün adını barış köprüsü koymuşlar. İki köy, barış ve kardeşlik içinde yaşamlarına mutlu mesut devam etmişler.

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Sınıfta canlandırmak üzere arkadaşınızla bir telefon konuşması örneği hazırlayınız. Dersten önce arkadaşınızla prova yapmayı unutmayınız.

Telefon Görüşmesi Örneği – 1

Halil: Alo. Merhaba Esma. Ben Halil. Nasılsın?
Esma: Merhaba Halil. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Halil: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Dün ben hastaydım. Okula gelemedim.
Esma: A, evet. Biz de seni merak ettik ama kimsede numaran yoktu, arayamadık. Demek hasta olduğun için gelemedin. Geçmiş olsun. Şimdi nasılsın?
Halil: İyiyim. Hastalığım geçti. Rahatsız etmiyorsam derste verile ödevleri bana da söyleyebilir misin?
Esma: Not defterimi kontrol etmem lazım. Biraz bekler misin?
Halil: Bekliyorum.
Esma: Dün Türkçe dersinden “Arif Nihat Asya” hakkında araştırma ödevi verilmişti. Bugün de matematikten, matematik kitabının yirminci sayfasındaki sorular ödev verilmiş.
Halil: Teşekkür ederim Esma.
Esma: Rica ederim Halil. Tekrar geçmiş olsun. Ailene benden selam söyle.
Halil: Sağ ol Esma. Söylerim. Sen de ailene selam söyle.
Esma: Söylerim.
Halil: İyi akşamlar arkadaşım, yarın okulda görüşürüz.
Esma: İyi akşamlar.

Telefon Görüşmesi Örneği – 2

Müşteri Temsilcisi: İnternet Hizmetleri Çağrı Merkezine hoş geldiniz. İsmim Çağla. Görüşmelerimiz kayıt altına alınmaktadır. Nasıl yardımcı olabilirim?

Hakan Bey: İyi günler Çağla Hanım. İnternete bağlanmakta sıkıntı yaşıyorum. Ne yapmam gerekiyor?
Müşteri Temsilcisi: Size daha rahat hitap edebilmem için isminizi alabilir miyim?
Hakan Bey: İsmim Hakan Çalışkan.
Müşteri Temsilcisi: Hakan Bey, hangi şehirden arıyorsunuz?
Hakan Bey: Ankara’dan arıyorum.
Müşteri Temsilcisi: Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim efendim. Ne kadar süredir bağlantı sorunu yaşıyorsunuz?
Hakan Bey: Yaklaşık iki haftadır.
Müşteri Temsilcisi: Bu iki haftalık sürede sorununuzun giderilmesi için girişimde bulundunuz mu?
Hakan Bey: Evet, bulundum efendim. Ama denemelerime rağmen hala internete bağlanamıyorum.
Müşteri Temsilcisi: Anlıyorum. Ben size teknik ekibimizi yönlendireceğim. Bugün öğleden sonra evinize gelip sorununuzla ilgilenecekler Hakan Bey.
Hakan Bey: Tamam, öğleden sonra bekliyorum.
Müşteri Temsilcisi: Anlaştık Hakan Bey. Ekibimiz sabah 9.30’da gelir. Yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı?
Hakan Bey: Teşekkür ederim, şimdilik yok.
Müşteri Temsilcisi: İyi günler dilerim Hakan Bey.

Hoşça Kalın, Güle Güle Metni Etkinlik Cevapları

Sayfa 16 Cevapları

HAZIRLIK

1. Günlük konuşmalarınızda, kullandığınız kelimelere dikkat eder misiniz? Açıklayınız.
Cevap: Elbette ederim. Çünkü günün hangi zamanında kiminle hangi samimiyet dereceme göre konuşmam gerektiğini bilmezsem yanlış davranmış olurum. Örneğin sabah günaydın öğleden sonra tünaydın gece de iyi geceler demem gibi.
2. “Dil yanlışı” ne demektir, en çok yapılan dil yanlışları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Dil yanlış demek kısaca konuşurken veya yazarken, bilerek ya da bilmeyerek konuşulan dilin kurallarına uymamaktır. Kelimelerin yanlış telaffuz edilmesi, eklerin doğru yazılmaması, noktalama işaretlerinin doğru kullanılmaması, anlatım bozuklukları dil yanlışlıklarına girer.En çok yapılan dil yanlışlarına “herkes” yerine “herkez” demek, “beğen” yerine “beyen” demek, konuşulduğu gibi yazı yazmak (gitmiycem, yabıştırıcı, dövcem… gibi) dahi anlamına gelen “-de,-da” ekini bitişik yazmak gibi örnekler verilebilir.
3. Hazırladığınız telefon konuşmasını canlandırınız.
Cevap: Bir önceki yayınımızda sizler için hazırladığımız telefon konuşma metnini burada canlandırabilirsiniz.
Telefon görüşme örneğine buradan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız

Sayfa 19 Cevapları

1. ETKİNLİK

Metinde geçen “hoşça kalın, güle güle” sözlerini ne zaman ve hangi durumlarda kullandığınızı yazınız. Bu sözleri birer cümlede kullanınız.
Hoşça kalın: Bir yerden ayrılırken o yerde kalan kişilere denen bir iyi dilek sözcük grubudur.
Cümlem: Hoşça kalın, inşallah yakın zamanda yine görüşürüz.
Güle Güle: Bir yerden ayrılıp başka bir yere giden kişiye selametle gideceği yere varması için söylenen bir temenni kelime grubudur.
Cümlem: güle güle git, oralarda kendine dikkat iyi bak.

2. ETKİNLİK

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterinize not ediniz. Bu kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.
Cevap: Bunu kendiniz cevaplamalısınız.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki sorulan “Hoşça Kalın, Güle Güle” metninden hareketle cevaplayınız.
1) Yazar, yaşadığı hangi olaylardan yakınmaktadır?
Cevap: İnsanların günlü hayatta bazı selamlaşma ve vedalaşma kalıplarını yanlış yerde yanlış zamanlarda kullanmalarından yakınmaktadır.
2) Yazar, telefon konuşması “Güle güle!” denilerek bitirildiğinde neler hissediyor?
Cevap: Sanki zorla bir yere gönderiliyormuş gibi hissetmektedir. Oysa aslında o hiç bir yere gitmemekte telefon konuşmasını yapan kişi ona güle güle diyerek onu zorla bir yere göndermiş olmaktadır.
3) Yazara göre telefon konuşmaları neden “Güle güle!” denilerek bitirilemez?
Cevap: Çünkü telefon konuşmaları sırasında kişi olduğu yerde durmaktadır. Bir yere gönderilmemektedir. Bu şekilde söylenirse kişi zorla bir yere gönderiliyormuş gibi olmaktadır.
4) Yazarın Türkçenin günlük kullanımı ile ilgili düşünceleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Yazar günümüzde özellikle gençlerin Türkçeyi günlük yaşamda doğru şekilde kullanmadıklarını, en basit selamlaşma ve vedalaşma kalıplarını bile yanlış zamanlarda kullandıklarını söylemektedir.
5) Metinde yazar, telefonla konuşurken hangi hataların yapıldığından bahsediyor? İki tane örnek veriniz.
Cevap: Metinde yazar özellikle gençlerin vedalaşma ve selamlaşma kalıplarını yanlış kullandıklarını belirtmektedir. Örneğin telefonu kapatırken güle güle diyorlar ya da diyelim ki telefonu bir başkası açıyor aradığımı söyler misin dediğinde karşıdaki “neden olmasın” cevabını veriyor. Bu da yanlış bir kullanımdır.
6) Telefonda konuşurken kullandığınız ifadelere dikkat ediyor musunuz? Neden?
Cevap: Evet, ediyorum. Karşımızdaki kişiyle iyi bir şekilde iletişim kurmak bunu gerektirir.
7) Yazar, metindeki bu tür konuşma hatalarına neden dikkat çekiyor olabilir? Açıklayınız.
Cevap: Çünkü dilimize gerekli önemi vermediğimizi ve dilimizin kurallarını çiğnediğimizi, dilimizi bozduğumuzu söylemeye çalışmaktadır.

Sayfa 20 Cevapları

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki sorulan metne göre cevaplayınız.
Metnin konusu: Dilimizde yaptığımız konuşma hataları
Metnin ana fikri: Dilimizi doğru ve düzgün kurallarına uygun şekilde kullanmalıyız.

5. ETKİNLİK

Hoşça Kalın, Güle Güle” metninden alınan aşağıdaki bölümü okuyunuz.
Daha sonra dikkat ettim, yerli dizilerde de böyle oluyor konuşmalar. “Baba Evi”nde Uzun Şevki gelmiş, yeni tutulan evin badanasına yardım etmiştir. Şevki giderken “Hoşça kalın!” der, evin küçük kızı Bilge karşılık verir.
a) Yazar kendi fikrini açıklarken bir dizi adını niçin vermiştir?
Cevap: Çünkü vermek istediği mesajı okurun aklında kalıcı olacak örneklerle zenginleştirmek istemiştir. Bu yöntemle anlatmak istediğini daha etkili bir şekilde anlatım yollarından faydalanarak anlatmış olmaktadır.
b) Bu dizinin adını vermesinin parçaya nasıl bir katkısı olmuştur?
Cevap: Okurun hem yazıya güvenirliliği artmaktadır, hem de okurun zengin bir içerik haline gelmesi sağlanmıştır.
c) Siz de günlük hayatta yapılan dil yanlışlarıyla ilgili örnekler yazınız.

Cevap: Direkt yerine direk denilmesi, kibrit yerine kirbit denmesi gibi örnekleri verebiliriz.

6. ETKİNLİK

Aşağıda verilen telefon kullanma kılavuzunu inceleyiniz.
a) Farklı karakterlerde verilen kullanma kılavuzunda okumakta zorlandığınız yerler oldu mu? Açıklayınız.
Cevap: Elbette oldu. Bilmediğim karakterle olunca ister istemez okumakta çok zorlandım.
b) Kullanma kılavuzu; cihazınızın bakımı, saklanması, korunması vb. hakkında sizi nasıl yönlendirmektedir? Açıklayınız.
Cevap: Bize okuduğumuzda cihazın hangi sıcaklık aralığında alması gerektiği, cihazın ne zaman kapatılması nasıl şarj edilmesi gerektiği hakkında bilgiler sunmaktadır.
c) Oyuncaklarınızın kullanma kılavuzunu okuyor musunuz? Neden?
Cevap: Elbette okuyorum. Mesela pillerin hangi tür olması gerektiği, pillerin nasıl sökülüp nasıl takılması gerektiğini ancak kılavuzu okuyarak tam olarak öğrenebiliyorum.

Sayfa 21 Cevapları

7. ETKİNLİK

Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanmanın iletişimdeki önemini anlatan bir konuşma yapınız. Konuşmanızı günlük hayattan vereceğiniz örneklerle zenginleştiriniz.
DİLİMİZİ DOĞRU KULLANMA
İnsan bu hayatta toplum içinde ancak dilini doğru kullanırsa mutlu yaşayabilir. Çünkü dili doğru kullanmazsa doğru iletişim de kuramaz. Doğru iletişim kurmazsa o zaman da derdini ya da isteklerini karşıdakini doğru bir şekilde ifade edemez. Bu da yaşayacağı sıkıntıları beraberinde getirir. Mesela öğretmenimizden bir şey isteyeceğiz, eğer doğru şekilde istemezsek sonunda isteğimiz yerine gelmeyecektir. Bu da bizim huzursuz olmamıza neden olacaktır. Günlük hayatta selamlaşmayı doğru kullanmazsak da insanlar bizimle alay edecektir. Böyle bir durumda toplum içine çıkmamız zorlaşacaktır.

8. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden alman aşağıdaki cümleleri altı çizili kelimelere dikkat ederek okuyunuz.
• “Güle güleee”ler sinirime dokunuyor.
• Kafayı takacak başka şey kalmamış gibi vedalaşmalara, iyi dileklere taktım bugünerde.
• Bir rahatladım, bir hafifledim o kadar olur.
a) Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler gerçek anlamda mı kullanılmıştır? Neden?
Cevap: Hayır hepsi mecaz anlamlarıyla kullanılmıştır. Mesela sinire dokunma dediği gerçek anlamda sinire dokunma değil, zoruna gitme anlamındadır.
b) Bu kelimelerin gerçek anlamıyla yukarıdaki anlamı arasında fark var mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Tabi ki vardır. Mesela sinire dokunma dediği gerçek anlamda sinire dokunma değil, zoruna gitme anlamındadır. Takmak kelimesi bir şeyi bir yere asma gibi kullanılırsa gerçek anlamda kullanılmış olur oysa burada aklın o şeyde kalması anlamında kullanılmıştır.
c) Aşağıda verilen kelimeleri mecaz anlam içerecek şekilde cümlede kullanınız.
tutmak —— Sen olmasaydın bu hayata tutunamazdım.
bağlamak —— Bakışlarıyla beni kendine bağladı.
soğuk —— Çok soğuk bir adama benziyor.
sert —— Sert bakışları bizi tedirgin ediyordu.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki kutucuklarda verilen sözleri kullanarak bir metin yazınız. Yazınıza başlamadan önce bir taslak oluşturunuz.
güle güle
hoşça kal
merhaba
arkadaş
gülümseme
Yazı çalışmam için sırasıyla yapacaklarım:
 • Önce güzel bir giriş yapacağım
 • Sonra neden böyle bir yazı yazma gereği duyduğumu açıklayacağım
 • Ardından örneklerle yazımı zenginleştireceğim
 • Sonra yazımı topralaryacağım
 • Son olarak da yazımı bir sonuç cümlesi ile bitireceğim.
SELAM VERİN DAĞA TAŞA
Selam verin uyandığınız güne ama önce günaydın diyerek başlayın hayata. Ardından yürüyüşe çıkın selam verin ağaçlara kuşlara, onlara mutlu günler dileyin, hoşça kalsınlar her zaman olduğu gibi. Sonra çıkın çarşıya pazara parklarda oynayan çocuklara tünaydın deyin paylaşın güzel bir gökyüzü mavisini. Merhabalar çoğaltsın ömrümüzü. Ama illa ki gülümseyin, gülümseme eksilmesin güzel yüzünüzden.

Sayfa 22 Cevapları

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Türk kültüründe misafirin önemini ve misafirliğin sosyal hayattaki yerini belirten bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızı misafirliği konu alan görsellerle destekleyiniz. Konuşmanız için prova yapmayı unutmayınız.

MİSAFİRSEVERLİK
Kim ki kapınızı çalarsa ona hoş görü ile açın kapınızı. Kim ki aç çalarsa kapınızı yemek vermeyi unutmayın siz aç kalsanız da. Tanrı misafiri deyin açın kapınızı sonuna dek. Çünkü kim ki evinize gelmiş size konuk oluyorsa siz ev sahibi olarak onu doyurmak giydirmek zorundasınız. Çünkü misafirperverlik ve Türk kültürü bunu gerektirir. Bu yüzden yaşadığımız coğrafyada kardeşçe hala yaşayabiliyoruz.


Anadolu’da Konukseverlik Gelenekseldir Metni Cevapları

Sayfa 23 Cevabı

HAZIRLIK

1. “Misafir on kısmetle gelir; birini yer, dokuzunu bırakır.” atasözünü açıklayınız.
 • Cevap: Misafir giren eve her zaman bereket de gelir. Bundan dolayı bu atasözü söylenmektedir. Misafir ağırlayan kişiyi aynı zamanda Tanrı misafirini de ağırladığı için Tanrı katında da sevap işlemiş olur. Bundan dolayı misafir konuk olduğu yerde bir yese de getirdiği bereketi sayesinde bin şey de getirir.
2. “Tanrı misafiri” sözünün size çağrıştırdıklarını söyleyiniz.
 • Cevap: Tanrı misafiri demek, tanımamış olsak da bir ihtiyaçtan dolayı bizlere misafir olmak zorunda kalan kişi ziyaretçi demektir. Bizim de onu elimizden geldiğince en iyi şekilde ağırlamamız gerekmektedir.
3. Türk kültüründe misafirin önemini ve misafirliğin sosyal hayattaki yerini belirten konuşmanızı arkadaşlarınıza sununuz.
 • Cevap:MİSAFİRSEVERLİKKim ki kapınızı çalarsa ona hoş görü ile açın kapınızı. Kim ki aç çalarsa kapınızı yemek vermeyi unutmayın siz aç kalsanız da. Tanrı misafiri deyin açın kapınızı sonuna dek. Çünkü kim ki evinize gelmiş size konuk oluyorsa siz ev sahibi olarak onu doyurmak giydirmek zorundasınız. Çünkü misafirperverlik ve Türk kültürü bunu gerektirir. Bu yüzden yaşadığımız coğrafyada kardeşçe hala yaşayabiliyoruz.

1. ETKİNLİK

Sayfa 25 Cevabı
Metinde önemli gördüğünüz yerleri defterinize not ediniz.
 • Cevap: Bence metnin en önemli yeri şurasıdır:
“Konuk sevmek, konuğa ikramda bulunmak, insan sevgisinin başında gelir. Anadolu; yemeğini konuğuna yedirmekten, konuğunu memnun etmekten zevk alır. Bir görevi yapmış olmanın rahatlığını duyar.”

2. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bulunuz. Öğrendiğiniz anlamıyla bu kelimeleri birer cümlede kullanınız. Anlamını bilmediğiniz diğer kelimeleri ve anlamlarını kendi sözlüğünüze not ediniz.
 • Cevap:
AHİLİK: Selçuklular ile Osmanlılar döneminde Anadolu’da kurulan esnaf ve zanaatkâr loncalarının öncüsü sayılan sosyal örgütlenme.  Şehirlerde oturan esnafın aralarında birleşerek kurdukları dini ve ekonomik özellikte bir teşkilattır. “ahi” kelimesi “kardeş” anlamına gelir

TELAŞ: Herhangi bir kaygıdan doğan heyecanla karışık sıkıntılı ivecenlik.

3. ETKİNLİK 

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Görselin size çağrıştırdıklarını yorumlayınız.
 • Cevap: Görselde çok güzel bir misafirlik örneği sergilenmektedir. Çekirdek aile olarak çocuklu bir alenin çocuklu bir aileye misafir olmasını çocuklarının oyun oynarken kaynaşmasını görmekteyiz.

4. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Konukseverlik hakkında neler biliyordunuz?
 • Cevap: Konuksever olmak önemli bir erdemdir. Çünkü misafir ağırlamak gönül işidir. Gönlü zengin olmayan biri ne yazık ki iyi bir konuksever olamaz.
2. Metni okuduktan sonra konukseverlik hakkında neler öğrendiniz?
 • Cevap: Metni okuduktan sonra Anadolu’da geçmişten günümüze misafir ağırlama geleneği hakkında hangi kuralların olduğu, ne gibi misafirhane yerlerinin inşa olduğu misafir ağırlama kurallarını öğrendim.
3. Metne göre konukları sevmenin ve onlara ikramda bulunmanın nedeni nedir?
 • Cevap: Çünkü Konuk sevmek, konuğa ikramda bulunmak, insan sevgisinin başında gelir. Anadolu; yemeğini konuğuna yedirmekten, konuğunu memnun etmekten zevk alır. Bir görevi yapmış olmanın rahatlığını duyar. Bundan dolayıdır ki konuk sevmeli ve ikramlarda bulunulmalıdır.

5. ETKİNLİK 

Sayfa 26 Cevabı
Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız. Metni okurken aldığınız notlardan yararlanabilirsiniz.
Metinde ne anlatılıyor?
 • Cevap: Metinde misafirin ne olduğu, misafir ağırlamanın ne gibi sevaplar ve kuralları beraberinde getirdiği, misafir ağırlamanın toplumumuzda geçmişten günümüze nasıl geliştiği, hangi tür misafir ağırlama yerlerinin olduğu anlatılmaktadır.
Metinden çıkarılan sonuç nedir?
 • Cevap: Metinden çıkarmamız gereken sonuç şudur:
 • Konuk sevmek, konuğa ikramda bulunmak, insan sevgisinin başında gelir. Anadolu; yemeğini konuğuna yedirmekten, konuğunu memnun etmekten zevk alır. Bir görevi yapmış olmanın rahatlığını duyar. Bu sebeple misafir ağırlama adabını kazanmalı ve de onlara her türlü ikramlarda bulunulmalıdır.

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki metni okuyunuz.
Türk Konukseverliğine Tarihsel Bir örnek: Köy Odaları
Yakın zamana kadar köylerde yaşamış veya hâlen yaşamakta olan kişilerin anılarında dün gibi yaşayan köy odaları geleneği, Türk konukseverliğinin en iyi örnekleri arasındadır.
Köylerdeki köy odalarının konuklan, bir yerden bir yere gitmekte olan yolcular olduğu kadar, köye ticaret amacı ile gelen veya zanaat sahibi insanlar da olabilmekteydi. Çerçiler, testi bardak satanlar, ürettiği malı değiş yoluyla veya para ile ticaret yapanlar, halatçılar, gezici kalaycılar, orakçılar vb. olmak üzere köye bir nedenle gelenler istediği kadar bu köy odalarında konuk olarak kalabiliyorlardı.
Anadolu’nun birçok köyünde neredeyse her sülalenin köy odası vardı. Bu köy odaları ya o sülalelerin ya da önde gelen büyüğünün adıyla anılıyordu. Gelen konukların ihtiyaçları da bu sülalelere mensup aileler tarafından karşılanıyordu. Bu hizmetlerin kesinlikle maddi bir karşılığı yoktu.
a) Bu metin hangi siteden alınmıştır?
 • Cevap: www.baae.meb.gov.tr sitesinden alınmıştır.
b) Araştırmalarınızı yaparken hangi internet sitelerinden yararlanıyorsunuz?
 • Cevap: En önce www.dkc.cevaplar.mobi sitesinden faydalanmaktayım. Çünkü bu site bana istediğim her türlü bilgiyi anında çok hızlı bir şekilde sunmaktadır. Bunun dışında eba.gov.tr den de faydalanmaktayım.
c) Her internet sitesinde yer alan bilgilere güvenebilir misiniz? Açıklayınız.
 • Cevap: Hayır hepsinde yer alan bilgilere güvenemezsiniz. Çünkü evvelcevap gibi siteler çok azdır. Bu sitede yer alan her bilgi tek tek uzman kişiler tarafından hazırlanmaktadır. Ama bazı siteler sallama ödevler yapmakta doğru olmayan bilgileri de paylaşabilmektedir.
ç) Girdiğiniz sitelerin güvenirliğini sorguluyor musunuz? Neden?
 • Cevap: Evet sorguluyorum. Özellikle hakkında kısmına bakıyorum. Mesela evvelcevap sitesini yıllardır takip ediyorum. Yaptığım her ödev hep doğru çıkıyor. Çünkü hepsi alanında uzman kişiler tarafından profesyonelce hazırlanıyor.
d) İnternet sitelerinin güvenirliğini nasıl anlarız?
 • Cevap: Onların hangi güvenlik kurumlarınca korunduğunu içeriklerinin çalıntı olup olmadığını inceleriz. Mesela evvelcevap bütün içeriği orjinaldir. Bu yüzden de çok iyi korunmaktadır.

7. ETKİNLİK 

Sayfa 27 Cevabı

a) Metinden alınan cümlelerde altı çizili kelimelerin anlam özelliğini (gerçek, mecaz) yazınız.
• Anadolu’daki konukseverlik gelenek ve göreneğinin temelinde eski Ahi gelenekleri yatmaktadır…. (Mecaz)
• Anadolu; yemeğini konuğuna yedirmekten, konuğunu memnun etmekten zevk alır.  (Gerçek)
b) Bu kelimeleri cümlelerde kullanılan anlam özelliğinden farklı olacak şekilde birer cümlede kullanınız.
yatmak: Mecaz anlamdadır. Çünkü yatmak uzanmak anlamı dışında barınmak anlamında kullanılmaktadır.
yedirmek: Yedirmek gerçek anlamında kullanılmıştır. Birine bir şey yedirme anlamında kullanılmıştır.
c) Aşağıdaki kelimeleri gerçek ve mecaz anlamda birer cümlede kullanınız.
ısınmak
 • Gerçek anlam: Isınmak için odun yaktık.
 • Mecaz anlam: O adama bir türlü ısınamadım.
soğuk
 • Gerçek anlam: Soğuk bir kış günüydü.
 • Mecaz anlam: Soğuk bakışlarıyla ürküttü.
acı
 • Gerçek anlam: Acı bir tat kalmıştı biber yüzünden.
 • Mecaz anlam : Acı bir inleme sesi duyuldu.

8. ETKİNLİK 

Dizeleri eksik verilen şiiri, anlam bütünlüğüne dikkat ederek tamamlayınız.
Türkçe, bizim ana dilimiz
Koruyup sevmeliyiz.
 • Cevap:
Türkçe’mizi en iyi şekilde kullanmalı
Onu yüceltmeliyiz.
Türkçe, bizim ana dilimiz
 • Cevap:
Onunla dile gelir sevincimiz, neşemiz.
 • Cevap: Onu sevmeliyiz
İlk sesimiz, ilk hecemiz
Yüreğimin sesi,
 • Cevap:
Sen olmasan ben de olmam
Türkçe demek benlik demek
BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK
Öğretmeninizle bir anınızı konuşma metni hâline getiriniz. Sözlü anlatım yapacağınızdan evde prova yapmayı, prova yaparken beden dilinizi etkili kullanmayı unutmayınız.
 • Cevap:
OKULUMUN İLK GÜNÜ
Okula başladığım ilk gündü. Annemden ayrı kalmanın verdiği hüzünle ağlıyordum. Omzumda bir el hissettim. Bir de baktım ki genç bir öğretmenmiş. Neden ağladığımı sordu. Ben de anlattım, annemi özlediğimi söyledim. Beni sardı ve ağlamamı söyleyerek beni sınıfa götürdü. O günden sonra öğretmenim olduğu için her üzüldüğümde ona gidip sarıldım. Sonunda okula alışmıştım. Bir gün öğretmenim okula gelmedi. Duyduk ki annesi ölmüş. Hemen akşam onu ziyarete gittik. Ve ona okulun ilk günü bana sarıldığı gibi annesine sarılırmış sarılmasını söylediğimde gözyaşlarını tutamadı. Hep beraber ağlamıştık. Hala görüşüyorum öğretmenimle…
1600’lü yılların başlangıcında insan kalbinin dört odacıklı olduğu bilinmekle birlikte vücutta dolaşan kanın iki farklı yapıda olduğu ve karaciğerden çıktığı sanılıyordu. Tıp eğitimi almış olan Harvey, kanın vücuttaki hareketi konusunda detaylı inceleme ve araştırmalarda bu­lundu. Damarlarda dolaşan kanın aynı olduğunu, kalpten pompalanan kanın vücudu dolaştıktan sonra tekrar kalbe döndüğünü keşfetti. Bul­gularından emin olmak için on iki yıl boyunca deneylerine devam etti. William Harvey Nihayet 1628 yılında kan dolaşımını açıkladığı kitabını yayımladı.
Yetişkin bir insanda ortalama 4-5 litre kan bulunur. Kanın yapısı kan hücreleri ve plazma­dan meydana gelir. Plazma, kanın sıvı kısmını oluşturur. Kan plazmasının yaklaşık %90’ı sudur. Geri kalan %10’luk kısmında protein, yağ, karbonhidrat, vitamin, mineral gibi besin içerikleri ile oksijen, hormonlar, karbondioksit ve diğer atık maddeler bulunur. Kan hücrele­ri; alyuvarlar, akyuvarlar ve kan pulcuklarıdır.
Alyuvarlar: Kırmızı renkli kan hücreleridir. Kanda sayıca diğer hücrelere göre fazla bulunur. Yanda elektron mikroskop görüntüsü yer alan alyuvarlarda, hücre çekirdeği bulunmaz.
Kanın, oksijen ve karbondioksit taşımasında görev yapan hüc­relerdir.
Akyuvarlar: Renksiz ve çekirdekli hücrelerdir. Bunlar, la- boratuvar çalışmalarında kullanılan boyalarla boyanarak mik­roskopta ayırt edilebilir. Yandaki fotoğraf bir akyuvarın elektron mikroskop görüntüsüdür. Sayıları alyuvarlara göre azdır. Vü­cuda giren bakteri, virüs gibi mikroplara karşı savunma yapar. Vücuttaki bir enfeksiyon sırasında sayıları artar. Kanda farklı özellikler taşıyan akyuvar çeşitleri bulunur. Bazıları mikropları doğrudan yutup sindirerek yok eder, bazıları ise mikropları et­kisiz hâle getiren madde salgılar.
Kan pulcukları: Renksiz ve çekirdeksizdir. Kemik iliğin­de kan dokusunu oluşturan hücrelerden kopmuş parçalardır. Yandaki fotoğraf bir kan pulcuğunun boyanmış ve büyütülmüş elektron mikroskop görüntüsüdür. Yaralanma durumunda kan pulcukları bir araya gelirken kan proteinleri de yapışkan bir ağ oluşturur. Kan pulcukları ve proteinler pıhtıyı meydana getirir.

1 yorum: