Sıcak!

5. sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları

Yazı devam ediyor...
5. sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları

 cevaplar


1600’lü yılların başlangıcında insan kalbinin dört odacıklı olduğu bilinmekle birlikte vücutta dolaşan kanın iki farklı yapıda olduğu ve karaciğerden çıktığı sanılıyordu. Tıp eğitimi almış olan Harvey, kanın vücuttaki hareketi konusunda detaylı inceleme ve araştırmalarda bu­lundu. Damarlarda dolaşan kanın aynı olduğunu, kalpten pompalanan kanın vücudu dolaştıktan sonra tekrar kalbe döndüğünü keşfetti. Bul­gularından emin olmak için on iki yıl boyunca deneylerine devam etti. William Harvey Nihayet 1628 yılında kan dolaşımını açıkladığı kitabını yayımladı.
Yetişkin bir insanda ortalama 4-5 litre kan bulunur. Kanın yapısı kan hücreleri ve plazma­dan meydana gelir. Plazma, kanın sıvı kısmını oluşturur. Kan plazmasının yaklaşık %90’ı sudur. Geri kalan %10’luk kısmında protein, yağ, karbonhidrat, vitamin, mineral gibi besin içerikleri ile oksijen, hormonlar, karbondioksit ve diğer atık maddeler bulunur. Kan hücrele­ri; alyuvarlar, akyuvarlar ve kan pulcuklarıdır.
Alyuvarlar: Kırmızı renkli kan hücreleridir. Kanda sayıca diğer hücrelere göre fazla bulunur. Yanda elektron mikroskop görüntüsü yer alan alyuvarlarda, hücre çekirdeği bulunmaz.
Kanın, oksijen ve karbondioksit taşımasında görev yapan hüc­relerdir.
Akyuvarlar: Renksiz ve çekirdekli hücrelerdir. Bunlar, la- boratuvar çalışmalarında kullanılan boyalarla boyanarak mik­roskopta ayırt edilebilir. Yandaki fotoğraf bir akyuvarın elektron mikroskop görüntüsüdür. Sayıları alyuvarlara göre azdır. Vü­cuda giren bakteri, virüs gibi mikroplara karşı savunma yapar. Vücuttaki bir enfeksiyon sırasında sayıları artar. Kanda farklı özellikler taşıyan akyuvar çeşitleri bulunur. Bazıları mikropları doğrudan yutup sindirerek yok eder, bazıları ise mikropları et­kisiz hâle getiren madde salgılar.
Kan pulcukları: Renksiz ve çekirdeksizdir. Kemik iliğin­de kan dokusunu oluşturan hücrelerden kopmuş parçalardır. Yandaki fotoğraf bir kan pulcuğunun boyanmış ve büyütülmüş elektron mikroskop görüntüsüdür. Yaralanma durumunda kan pulcukları bir araya gelirken kan proteinleri de yapışkan bir ağ oluşturur. Kan pulcukları ve proteinler pıhtıyı meydana getirir.

1 yorum: