Sıcak!

5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı cevapları meb yayınları

Yazı devam ediyor...
5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı cevapları meb yayınları

 cevaplar


Vücudunuzdaki en büyük atardamar “aorftur. Kalpten çıkan aort dallanarak vücuda giden atar­damarlara ayrılır. Sol karıncık kanı aorta pompa­lar. Aorttan ayrılan atardamarların bir kısmı başa ve kollara, bir kısmı kalp kaslarına, diğerleri de vücudun alt kısmı ve bacaklara kan taşır.
Atardamarlar vücudun her yerine ulaşmak için dallanmaya devam eder. Dallandıkça iyice ince­lerek kılcal damarları oluşturur. Atardamar kıl­calları sonunda toplardamar kılcallarına bağlanır. Kanla dokulara taşınan oksijen ve besinler kılcal damarları terk eder ve hücrelere geçer. Aynı za­manda karbondioksit ve diğer atıklar hücrelerden ayrılıp kılcallar aracılığıyla kana karışır.
Toplardamarlar da atardamarlara benzeyen bir yapı gösterir. Pek çok küçük toplardamar bir- leşerek daha büyük toplardamarları oluşturur ve en sonunda alt ve üst ana toplardamarlar olarak kalbe ulaşır.Kan Dolaşımı
Kanın vücutta dolaşımı, büyük kan dolaşımı ve küçük kan dolaşımı olarak iki şekilde gerçekleşir.
Küçük kan dolaşımı: Kanın kalp ile akciğerler arasındaki dolaşımıdır. Kan bu dolaşımda kısa bir turu tamamlar.
1.   Kalbin sağ karıncığından pompalanan karbon­dioksitçe zengin kan, akciğer atardamarlarıyla akci­ğerlere taşınır.
2.   Akciğer alveollerinde gaz alışverişi yapılır. Kan oksijence zenginleşir.
3.   Oksijence zengin kan, akciğer toplardamar­larıyla kalbin sol kulakçığına taşınır ve küçük kan dolaşımı tamamlanır.
Büyük kan dolaşımı: Kanın kalp ile vücut doku­ları arasındaki dolaşımıdır. Kan bu dolaşımda uzun bir turu tamamlar.
4.   Sol kulakçıktan sol karıncığa dolan oksijence zengin kanın vücuda pompalanmasıyla büyük kan dolaşımı başlar.
5.   Oksijence zengin kan, aort ile kalpten ayrılır ve diğer atardamarlar aracılığıyla tüm doku hücrelerine taşınır.
6.   Kan ve hücreler arasındaki madde alışverişi sonucu karbondioksitçe zenginleşen kan, alt ve üst ana toplardamarlarla kalbin sağ kulakçığına taşınır. Böylece büyük kan dolaşımı tamamlanır.

0 yorum:

Yorum Gönder