Sıcak!

5. sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları meb yayınları

Yazı devam ediyor...
5. sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları meb yayınları

 cevaplar


Çekirdeğin Görevi Nedir?
Hücreler genellikle çekirdeğe sahiptir. Çekirdek, hücre için­deki diğer yapılara göre büyüktür ve çoğunlukla hücrenin mer­kezinde yer alır. Boyandığında mikroskopta kolayca ayırt edi­lebilir.
Çekirdek, madde geçişini sağlayan açıklıklara sahip bir zar­la çevrelenmiştir.
Çekirdekte, hücre içinde gerçekleşecek canlılık olaylarının bilgisini taşıyan kalıtsal materyal bulunur. Çekirdekten hücre­nin diğer bölümlerine sinyalller gönderilir ve canlılık olaylarının yürütülmesi sağlanır. Kısaca çekirdek, hücrenin yönetim mer­kezidir. Hücreler büyür, enerji üretir, belli bir büyüklüğe geldiğin­de de bölünebilir. Hücre bölünmesi de çekirdek tarafından kont­rol edilir. Hücreye ait bilgiler kalıtsal materyal aracılığıyla yeni yavru hücrelere aktarılır.
Bazı hücrelerde çekirdek bulunmaz. Fakat hücrenin yönetim bilgisini taşıyan kalıtsal materyal sitoplazmada bulunur. Örneğin bakteriler çekirdeksiz hücrelerdir.
Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Karşılaştırılması
1.    Hücre zarı: Hücrenin dış yüzeyini çevreleyen bir tabaka oluşturur. Bitki ve hayvan hücrelerinin temel kısımlarından biridir.
2.    Sitoplazma: Hücre zarıyla çekirdek arasını doldurur. Bitki ve hayvan hücrelerinin temel kısımlarından biridir.
3.    Çekirdek: Hücrenin yönetim merkezidir. Bitki ve hayvan hücrelerinin temel kısım­larından biridir.
4.    Hücre duvarı: Bitki hücrelerinde bulunur. Hücre zarının dışında yer alır. Bitki hücre­lerine şekil kazandırır, dayanıklılık sağlar ve onları korur. Hücre duvarı cansız bir yapıdır.
5.    Kloroplast: Bitki hücrelerinde bulunur. Hücrenin gereksinimi olan besin içerikleri bu organelde sentezlenir. Kloroplast, yeşil renk maddesi olan klorofil içerir. Klorofil, bitkilerin besin üretiminde güneş enerjisini kullanabilmesini sağlar.
6.    Mitokondri: Hücrenin enerji ihtiyacını karşılayan organeldir. Bu organelde besinler parçalanarak hücrenin kullanabileceği enerji açığa çıkarılır. Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan ortak yapılardan biridir.


7. Koful: Hücrede depolama işinde görevli yapıdır. Su, besin ve atık depolayabilir. Hayvan hücrelerinde çok sayıda ve küçük, bitki hücrelerinde az sayıda ve büyüktür.
8. Ribozom: Hücreye özgü proteinlerin sentezlenmesinde görevlidir. Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan ortak yapılardan biridir.
9. 
Golgi cisimciği: Salgı maddelerinin oluşturulmasında görevlidir. Oluşan salgı kü­çük kesecikler hâlinde paketlenir. Bu kesecikler yoluyla salgı hücre içine ya da hücre dışına taşınır. Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan ortak yapılardan biridir.

0 yorum:

Yorum Gönder