Sıcak!

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

Yazı devam ediyor...
"5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları "

ÖRNEK SORULAR
A=6+9:3

B=16:2³-1

Verilenlere göre A+B kaçtır?

    6)    M x M = 11²

              
   
      verilen işlemlere göre M x N ifadesinin değeri kaçtır?

 (6x8) - (12:3)   işleminin sonucu kaçtır?

    7)      2,3,6 ve sıfır rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek dört basamaklı en büyük doğal sayı ile dört basamaklı en küçük doğal sayının toplamı kaçtır?

Aşağıdaki ifadelerin değerlerini hesaplayınız.

7²=……

3³=……

8²=……

2³=……    8)   6² + 2³ + 5  işleminin sonucu kaçtır?

 Aşağıdaki ifadelerin başlarına doğru ise D    yanlış işe Y harfi yazınız.

……. 2³ = 3²                …..7² > 4³

……..8³ > 8²                ….. 7³ = 21      9) Yılmazköy Ortaokulu 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Gününde Çanakkale’ ye gezi düzenleyecektir. Okulun mevcudu 87 ve
21 kişilik servis araçları ile gidileceğine göre kaç servis aracına ihtiyaç vardır?
1² x 6² x 0² işleminin sonucu kaçtır?


    10)Aşağıdaki bölme işlemlerini zihinden yapınız.

2500:100=                45000:1000=

3600:200=                5000:25=  


 cevaplar

Hücrenin Keşfi
Hücreler genellikle çok küçüktür. Örneğin bir deri hücresi, çıplak gözle görülebilen en küçük noktanın yaklaşık beşte biri kadardır. Mikroskoplar geliştirilene kadar bilim insanları canlıların hücrelerden oluştuğunun farkında değildi.

İngiliz bilim insanı Ro- bert Hooke (Rabırt Huk) hücreyi ilk gözlemleyen insan oldu. Aynı zamanda “hücre” terimini ilk kulla­nan ve tanımlayan kişiydi.
Robert Hooke, 1665’te kendi yaptığı mikroskopta şişe mantarından aldığı parçayı inceledi. Büyütül­müş olarak gördüğü bu görüntüdeki yapıları “çok küçük kutucuklar” ya da “hücreler” olarak tanımladı. Gördükleri, canlılı­ğını yitirmiş şişe mantarı bitkisinin hücre duvar­larıydı.
Kısa bir zaman sonra HollandalI tüccar An- tonie van Leeuvvenhoek (Antoni von Lövenhuk) bir hücreli canlıları gözlemleyen ilk insan oldu. Onun geliştirdiği mikroskop, Hooke’un kullandı­ğından dokuz kat daha fazla büyütebiliyordu.


Leeuvvenhoek, kendi mikroskobunda birçok mikroskobik canlıyı gözlemledi ve her birinin şeklini çizdi. Sonraki yıllarda mikroskopların ge­lişimi ve hücrelerin yapısının anlaşılmasıyla bu çizimlerin bakteri, maya ve kan hücrelerine ait olduğu anlaşıldı.


1831 yılında İskoç bilim insanı Robert Brovvn (Rabırt Bravn) bitki hücresinde çekirdeği keşfetti. Onun kullandığı mercekler milimetrenin binde biri kadar küçük ayrıntıyı gösterebi­liyordu.
Alman bilim insanları, Matthias Schleiden (Matiyas Şılayden) ve Theodor Schvvann (Te- odor Şıvan) bitki ve hayvanların çekirdekli hücrelerden oluştuğunu ortaya koydular. Kendi­lerinden önceki çalışmaların da katkısıyla hücreyle ilgili şu temel düşünceleri ifade ettiler:
    Tüm canlılar bir ya da çok hücreden meydana gelir.
    Hücreler, canlının yaşamsal olaylarının sürdürüldüğü temel yapı birimleridir.
Rudolph Virchovv (Rudolf Virşov) çalışmalarıyla bu temel düşünceye “Yeni hücreler var olan hücrelerden oluşur.” bilgisini ekledi. İlerleyen yıllarda hücre inceleme yöntemlerinin geliştirilmesi, çeşitli boyaların kullanılması ve geliştirilen elektron mikroskopları sayesinde hücreler ve hücre içi yapılar ayrıntılı olarak incelenebildi. Aşağıda çeşitli hücrelerin elektron mikroskop görüntüleri yer almaktadır. 

0 yorum:

Yorum Gönder