Sıcak!

5. sınıf matematik çalışma kitabı cevapları meb yayınları

Yazı devam ediyor...
"5. sınıf matematik çalışma kitabı cevapları meb yayınları"

5. sınıf matematik çalışma kitabı cevapları meb yayınları
AŞAĞIDAN SAYFA SAYINIZI SEÇİNİZ

 cevaplar

Bitki ve hayvanlara baktığınızda onları meydana getiren vücut bölümlerini ayırt ede­bilirsiniz. Canlıyı oluşturan bölümler çok daha ayrıntılı incelendiğinde ise vücut bö­lümlerini meydana getiren yapılar gözlemlenebilir. Yukarıda yer alan büyütülmüş fo­toğraflardaki yapılar ancak mikroskopla görebileceğiniz kadar küçüktür. Bunlar neyin görüntüsü olabilir?

Dünya, birçok canlı varlığın evidir. Canlıların kimi büyük, kimi küçüktür. Kimilerinin görü­nüşü tuhaf ya da şaşırtıcıdır. Mikroskop yardımıyla görebileceğiniz amibin, uzun kolları olan dev ahtopotun ya da soğanların hiçbir ortak yanı olmadığını düşünebilirsiniz. Oysa onları meydana getiren yapıları mikroskop ile incelerseniz benzer yapı birimlerinden oluştuğunu görürsünüz. Canlılar hücrelerden oluşur. Hücre, temel canlılık olaylarının gerçekleştiği can­lının en küçük yapı birimidir.

Canlılık olaylarının büyüme ve gelişme, beslenme, solunum, boşaltım, üreme ve çev­reden gelen uyarılara tepki verme olduğunu hatırlayınız. Bazı canlılar bir hücreden oluşur. Örneğin amip bu canlılardandır. Ahtapot ve soğan ise çok sayıda hücreden oluşan canlı örnekleridir. Bir hücreli de çok hücreli de olsa canlı varlıkların canlılığını sürdürmesini sağla­yan temel canlılık olayları hücrelerde gerçekleşir. Canlılık olaylarının yönetildiği ve gerçek­leştiği hücrede genellikle çekirdek, sitoplazma ve hücre zarı olmak üzere üç temel kısım bulunur. Bu kısımlar aşağıda verilen şematik hücre çizimlerinde gösterilmiştir.
Hücrelerin hemen hemen tümü, araç kullanmadan, yalnızca gözlerinizle görebileceğiniz­den çok daha küçüktür. Hücreleri görmek için genelde mikroskop kullanmaya ihtiyaç vardır. Mikroskop, büyüteç gibi çalışır. Küçük varlıkların ve hücrelerin görüntülerinin yüzlerce, bin­lerce defa büyütülmesini sağlar.

Hücre Zarının Görevi Nedir?

Hücreler, hücre zarı olarak adlandırılan esnek bir zarla çev­relenmiştir. Bu zar hücrenin dış yüzeyinde bir tabaka oluşturur. Bu tabaka bir bakıma vücudunuzu saran deriniz gibidir. Hücre­ye şekil ve dayanıklılık verir.
Hücre zarı, hücreyi dış ortamdan ayırarak hücre içine ve dışına doğru olan madde geçişini kontrol eder. Hücre zarının seçici geçirgen özelliği nedeniyle yalnızca belli maddeler hüc­re içine alınır ve hücreden atılır.


0 yorum:

Yorum Gönderme