Sıcak!

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

Yazı devam ediyor...
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

 cevaplar

 A) Aşağıdaki kelimeleri  resimlerin altlarındaki boşluklara yerleştiriniz.   (20 puan)
Toothache – fever – cold – stomachache – backache – headache - cough


Doku grupları, özel bir işlevi yerine getirmek üzere birlikte çalışır ve organları oluşturur. Kalp, akciğer, beyin ve deri hay­vanlarda bulunan organlardan bazılarıdır.
Belli bir görevi yerine getirerek birlikte çalışan yapı ve or­ganlar da sistemleri oluşturur. Örneğin yılanın dolaşım sistemi kalp, kan ve kan damarlarından oluşur. Bunlar birlikte çalışarak besin, oksijen ve diğer maddeleri yılanın hücrelerine taşır.

Sistemler diğer sistemlerle birlikte çalışır. Örneğin sindirim sistemi, sindirilmiş besinleri dolaşım sistemine verir. Damarlar­da dolaşan kan bu maddeleri hücrelere taşır. Tüm hücreler, do­kular, organlar ve sistemler organizmayı yani canlıyı oluşturur.


Vücudunuzu meydana getiren sistemlerden olan destek ve hareket, solunum ve dolaşım sistemleri ile bu sistemleri oluştu­ran organları ve işleyişini ünitenin ilerleyen bölümlerinden öğre­neceksiniz.
Hayvanlarda görülen ve hücreden organizmaya doğru olan organizasyon bitkilerde de görülür. Örneğin bazı hücreler özel­leşerek su ve madde iletimini sağlayan iletim dokuyu, iletim doku ve diğer bitki dokuları da yaprakları oluşturur. Yapraklar, kökler ve gövde bitkinin organlarındandır. Bu organlar, bitkide taşıma sistemi oluşturur. Taşıma sistemi ve diğer sistemler bit­kiyi meydana getirir.
              

B) Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (30 puan)

1. You…………….drinklots of water, not cola.
2. You……………..eatjunkfood.
3. Weshould…………..ourhandwithsoapandwater.
4. Blindman’sbuff is a ………………..
5. İsmail is from Akgöl, he …………..football.
6. Ayşe ……………..chess but shedon’tliketakingphotos.
7. They can draw…………….
8. ---What is on Tuesday?   ----Wehave……………
9. ---What is your………………..?    ---- I am Turkish.
10. ………….areyoufrom?

C) Aşağıdaki milliyet-ülke adlarının boşluklarını doldurunuz. (10 puan)
China            Germany    US of America
    Turkish    British      

D) Aşağıdaki oyun adı-Türkçe karşılığı adlarının boşluklarını gerekli kelimelerle doldurunuz. (10 puan)
Do origami    Draw pictures          
        Gitar çalmak    Yakar top    Futbol oynamak

E) Aşağıdaki testin doğru şıklarını işaretleyiniz. (30 puan)

1. I like............... . My favourite pop singer is Murat Boz.

A) P.E.     B) Music   C) Drama      D) Art

2. Kübra has stomachache.
Yukardaki cümleye göre Kübra ne yapmalı?

A) Kübrashouldgohome.
B) Kübra shouldeatchocolate.
C) Kübra shouldmiss her meals.
D) Kübra shouldwash her hands.

3. Huriye : Hi, Şevval! Whatclasses do wehave on Tuesday?
Şevval : Maths, ICT and English.
 Huriye : .....................?
    Şevval: It’s on Wednesday.

A) What’s on Wednesday?
B) When is Maths?
C) When is Music?
D) What’syourfavouriteclass?

4. Dursun: Where is thehospital?
      Fatma: …………………..

Boşluğa gelecek cevap ne olmalıdır?

A) Thehospital is nexttothePharmacy.
B) Thehospital is behindthePharmacy.
C) Thehospital is oppositethePharmacy.
D) Thehospital is underthePharmacy.5. . Fatma: .............heplaytennis?
     Hatice: No, he ..................... .

A) Can’t/can
B) Can/can’t
C) Can/is
D) Can’t/is

6. Adem................outdoorgames. He .............playbasketball.

A) likes / can
B) likes / can’t
C) doesn’tlike / can
D) don’tlike / can

0 yorum:

Yorum Gönderme