Sıcak!

5. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Meb Yayınları

Yazı devam ediyor...
"5. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Meb Yayınları"

ÖRNEK SORULAR Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (30 puan)

1. You ……………. drink lots of water, not cola.
2. You …………….. eat junk food.
3. We should ………….. our hand with soap and water.
4. Blind man’s buff is a ………………..
5. İsmail is from Akgöl, he ………….. football.
6. Ayşe …………….. chess but she don’t like taking photos.
7. They can draw …………….
8. ---What is on Tuesday?   ----We have ……………
9. ---What is your ………………..?    ---- I am Turkish.
10. …………. are you from?

C) Aşağıdaki milliyet-ülke adlarının boşluklarını doldurunuz. (10 puan)
China            Germany    US of America
    Turkish    British       

D) Aşağıdaki oyun adı-Türkçe karşılığı adlarının boşluklarını gerekli kelimelerle doldurunuz. (10 puan)
Do origami    Draw pictures           
        Gitar çalmak    Yakar top    Futbol oynamak

E) Aşağıdaki testin doğru şıklarını işaretleyiniz. (30 puan)

1. I like ............... . My favourite pop singer is Murat Boz.

A) P.E.          B) Music         C) Drama         D) Art

2. Kübra has stomachache.
Yukardaki cümleye göre Kübra ne yapmalı?

A) Kübra should go home.
B) Kübra should eat chocolate.
C) Kübra should miss her meals.
D) Kübra should wash her hands.

3. Huriye : Hi, Şevval! What classes do we have on Tuesday?
    Şevval : Maths, ICT and English.
    Huriye : .....................?
    Şevval: It’s on Wednesday.

A) What’s on Wednesday?
B) When is Maths?
C) When is Music?
D) What’s your favourite class?

4. Dursun: Where is the hospital?
      Fatma: …………………..

Boşluğa gelecek cevap ne olmalıdır?

A) The hospital is next to the Pharmacy.
B) The hospital is behind the Pharmacy.
C) The hospital is opposite the Pharmacy.
D) The hospital is under the Pharmacy.5. . Fatma: ............. he play tennis?
      Hatice: No, he ..................... .

A) Can’t/can
B) Can/can’t
C) Can/is
D) Can’t/is

6. Adem ................ outdoor games. He ............. play basketball.

A) likes / can
B) likes / can’t
C) doesn’t like / can
D) don’t like / can

 cevaplar
Doku grupları, özel bir işlevi yerine getirmek üzere birlikte çalışır ve organları oluşturur. Kalp, akciğer, beyin ve deri hay­vanlarda bulunan organlardan bazılarıdır.
Belli bir görevi yerine getirerek birlikte çalışan yapı ve or­ganlar da sistemleri oluşturur. Örneğin yılanın dolaşım sistemi kalp, kan ve kan damarlarından oluşur. Bunlar birlikte çalışarak besin, oksijen ve diğer maddeleri yılanın hücrelerine taşır.
Sistemler diğer sistemlerle birlikte çalışır. Örneğin sindirim sistemi, sindirilmiş besinleri dolaşım sistemine verir. Damarlar­da dolaşan kan bu maddeleri hücrelere taşır. Tüm hücreler, do­kular, organlar ve sistemler organizmayı yani canlıyı oluşturur.

Bir hücreli canlılar yapıları bakımından çok hücre­li canlılara göre daha basittir. Tüm canlılık olayları bir hücre içerisinde gerçekleşir. Çok hücreli canlıların ise özelleşmiş ve kendine özgü daha karmaşık bir yapısı, düzeni ya da organizasyonu vardır. Örneğin ağaçlar, kurbağalar, balıklar ve insanlar çok hücreli canlılardan­dır.
Vücudunuz özel işlevlere sahip çok sayıda hücre çeşidinden oluşur. Örneğin kas hücreleri hareketi sağ­lamak, kırmızı kan hücreleri ise diğer hücrelere oksijen taşımak için özelleşmiştir.
Çok hücreli gelişmiş canlılarda organizasyon, örne­ğin yılanda olduğu gibi hücre düzeyinde başlar. Hücre­ler, vücudun temel yapı birimleridir. Aynı işlevi yapmak üzere farklılaşıp özelleşen hücreler dokuları meyda­na getirir. Kas, kan ve sinir doku, hayvanların dokula­rından bazılarıdır. 

0 yorum:

Yorum Gönderme