Sıcak!

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

Yazı devam ediyor...
5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

 cevaplar

Ritmik jimnastikçinin fotoğraftaki ve benzeri hareketleri kolayca yapabilmesini sağlayan destek ve hareket sistemidir. Kemik, eklem ve kasların vücudun destek ve hareketini sağla­yan yapılar olduğunu 4. sınıf “Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim” ünitesinde öğrenmiştiniz.
Dirseğinize, el bileğinize ve parmaklarınıza dokunarak vücudunuzdaki sert yapıları his­sedebilirsiniz. Bu yapılar kemiklerinizdir. Kemiklerinizi saran yumuşak doku ise kaslardır. Kemikler ve kaslar destek ve hareket sisteminin temel dokularıdır.
 
Kemikler ve İskeletimiz
Vücudunuzda kemikten oluşan bir iskelet bulu­nur. İskeleti oluşturan kemikler vücuda destek ve şekil verir. Eğer iskeletiniz olmasaydı denizanası ya da toprak solucanı gibi yumuşak vücutlu olurdunuz. Çünkü bu canlılarda kemiklerden oluşan bir iskelet bulunmaz.
İskelet sayesinde vücudunuzdaki hassas organlar korunur. Örneğin kafatası beyni, göğüs kafesi kalbi ve akciğerleri korur.
Kemikler, eklem ve kaslarla birlikte hareketi sağ­lar.
Kemiklerde aynı zamanda mineral depolanır ve kemik iliğinde kan hücreleri üretilir.
İnsan iskeletinde yaklaşık 206 kemik bulunur. Bu kemikler şekil ve büyüklükleri yönüyle farklılık gösterir. Her kemik kendi görevine uygun biçimdedir. Kemikler şekillerine göre uzun kemik, kısa kemik ve yassı kemik olarak gruplandırılır. Kol ve bacaklarda uzun kemikler bulunur. Örneğin kaval kemiği vücuttaki en uzun ve dayanıklı kemiklerden biridir.
El ve ayak bileklerinde bulunan kemikler ise kısa kemiklerdir. Bu kemikler el ve ayakların hareketini birçok yönden kolaylaştırır. Omurgayı oluşturan, omur adı verilen disk biçiminde­ki kısa kemiklerdir. Omurganız boynunuzdan kuyruk sokumunuza kadar uzanır.

Kafatası da çok sayıda kemikten oluşur. Bunlar yassı kemiklerdir. Kürek kemiği, kalça kemiği, kaburga kemikleri ve göğüs kemiği de yassı kemiklerdir.
A) Aşağıda verilen kavramlardan uygun olanları aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara yazınız.
(YENİAY –MANTAR-OMURGALI-DEPREM-SÜRÜNGENLER-OMURGALI-SINIFLANDIRMA-SEL-KRATER-MİKROSKOP)
1-Canlıların benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandırılmasına…………………denir
2-Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin yeryüzüne sarsma olayına ……………denir
3-Pamukçuk,saçkıaran gibi hastalıklar bazı ………………türleri sebep olur
4-Ay’ın yüzeyinde meteor denilen gök cisimlerinin çarpması sonucu oluşan çukurlara ……………denir.
5-Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları görmek için kullanılan araca ………………denir.
6-Ay’ın tamanen karanlık olduğu evreye ……………….denir
7-belli bir bölgede bulunan toprağın tamamen ya da kısmen su altunda kalmasına…………..denir
8-kablumbağa,kertenkele,timsah gibi gibi canlılar …………………… grubuna örnektir.
9-Hayvanlar vücutlarında iskelet ve omurga bulunup bulunmamasına göre ………………….  ve ……………………. Hayvanlar olmak üzere ikiye ayrılır.
B)Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise ‘D’, yanlış ise ‘Y’ yazınız.
………..Küf mantarları dişlerin çürümesine neden olur.
………..Dünya, Güneş ve Ay’ın etrafında dolanır.
………..Bitkiler kendi besinlerini kendileri üreten canlılardır.
………..Mikroskobik canlıları çıplak gözle baktığımızda görebiliriz.
………..Yıkıcı doğa olaylarına karşı önlem alınamaz.
………..Doğal afetler ciddi can ve mal kayıplarına sebep olabilir.
………..Yılan, balina, kediler ,hamsi omurgasız hayvanlara örnektir.
………..Memeliler yavrularını doğurarak dünyaya getirir ve sütle besler.
C)Aşağıdaki canlıların sınıflandırılması şemasında boş bırakılan kısımları doldurunuz.

D) Aşağıda verilen bitkinin numaralı kısımlarının adını ve görevini  kutucuklarla belirtilen yerlere yazınız.

              


E) Aşağıda verilen kutucuklarda çiçekli ve çiçeksiz bitkilere üçer tane örnek yazınız.

F) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulardan doğru olan seçeneği işaretleyiniz
1. Aşağıda verilen bitkileri sınıflandırdığımızda hangi bitki farklı grupta yer alır?
A) Gül                B) Erik ağacı
C) At kuyruğu bitkisi        D) Elma ağacı
2. Aşağıdaki canlılardan hangisini ancak mikroskop yardımıyla görebiliriz?
A) Bakteri            B) Şapkalı mantar
C) Kara yosunu            D) Solucan
3. Oda sıcaklığında açıkta bırakılan yiyecekler çok kısa sürede tadını, kokusunu kaybedip bozulmaktadır. Besinlerin bozulmasına sebep olan canlılar hangi canlı grubuna ait olabilir?
A) Bitkiler             B) Hayvanlar
C) Mikroskobik canlılar         D) Şapkalı mantarlar
4. Aşağıdakilerden hangisinin deprem çantası içine konulmasına gerek yoktur?(5 Puan)
5. Okulda deprem tatbikatı için dört öğrenci seçiliyor. Ezgi Öğretmen öğrencilerinden depreme evde yakalandıklarını hayal etmelerini ve buna göre eyleme geçmelerini istiyor. Öğrenciler eylemlerini şu şekilde ifade ediyorlar:
Okan: Evdeki gaz vanalarını kapatırım.
Serdar: Sağlam bir eşyanın yanına kapanır ve başımı korurum.
Sibel: Evden hemen çıkmayı düşünmem öncelikle sakin kalmaya çalışırım.
Merve: Pencere kenarına çökerim.
Buna göre hangi öğrencinin eylemi hatalıdır?
A) Okan             B) Serdar
C) Sibel             D) Merve
6. Depremlerin meydana gelme nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Ay'ın oluşturduğu gel-git hareketi
B) Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi
C) Yağmur, kar gibi hava olaylarının etkisi
D) Yer kabuğunu oluşturan levha hareketleri

0 yorum:

Yorum Gönder