Sıcak!

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları İlke Yayınları

Yazı devam ediyor...

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları İlke Yayınları

 cevaplar


 5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları İlke Yayınları Örnek Sınav Soruları


1-Ayşegül cami görevlilerinin kimler olduğunu arkadaşı Fatmagül’e sorar. Fatmagül cami görevlilerini sayarken aşağıdakilerden hangisini yanlış söylemiştir?
A) Vaiz              B) Temizlikçi
C) İmamD) Müezzin

2-Ali: Allah’a yalvarma,yakarma,ondan maddi ve manevi bir şeyler isteme biçimidir.
Ali’nin tanımını yaptığı biçim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namaz kılmak                     B)Dua etmek
C)İbadet etmek                       D) Zekat vermek

3- Cami, mescit gibi yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan girintili yere ne denir?
A) Kürsü         B) Minber       C) Mihrap    D) Minare


4- Bir insan Allah’a ne zaman dua etmelidir?
A) Hasta olduğundaB) Üzülünce
C) Mutlu olduğu zamanD) Her zaman

5-“De ki:O Allah birdir...O,doğurmamış ve doğmamıştır.Onun hiçbir dengi yoktur.”
Yukarıdaki İhlas suresinde Allah’ın hangi özelliğinden bahsedilmektedir?
A) Her şeyi Allah’ın yarattığından
B) Allah’ın her şeye gücü yetmesinden,
C) Allah’ın her yerde olduğundan
D) Allah’ın eşi ve benzeri olmadığından

6- Aşağıdakilerden hangisi evrendeki düzenle ilgilidir?
A) Gece gündüzün birbirini takip etmesi
B) Mevsimlerin oluşması
C) Meyvelerin farklı tat ve renkte olması
D) Hepsi

7-Kur’an’da Bakara suresi 186. ayette şöyle denilmektedir:“Kullarım beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki) gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.” Aşağıdaki bilgilerden hangisi ayette dile getirilmemiştir?
A) Doğru yolu Allah’ın davetine uymakla bulabiliriz.
B) Allah, her duayı duyar ve değerlendirir.
C) Allah, aracıya gerek duymayacak şekilde insanlara yakındır.
D) Camide dua etmek daha sevaptır

8- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)İbadetleri Rabbimizin bize verdiklerine şükür için yaparız.
B)Yaratılış amacımız Allah’a ibadet etmektir.
C)İbadetlerimizi yalnızca Allah için yaparız.
D)İbadetlerimizi istediğimiz zaman terk edebiliriz.

9-Cuma ve bayram günleri imamın üzerine çıkarak konuşma yaptığı merdivenli yüksek yere ne ad verilir?
A) Mihrap     B) Minare    C) Minber      D) Kürsü

10- Başarmayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Başarmak çalışmayla olmaz
B) Hiç çalışmadan başarırım
C) Hiç çalışmadan Allah’a güvenirim
D)Önce çalışırım, sonra Allah’a güvenirim ve başarırım

11-‘‘Anne yerine ‘anneciğim’ demek annelerimizin daha çok hoşuna gider. Annemiz de bize ‘ benim güzel yavrum!’ dediğinde mutluluktan uçacak gibi oluruz. Bundan dolayı atalarımız :‘Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır demişlerdir.’’
Yukarıda aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekilmiştir?
A)İnsanlarla tartışmanın
B)Güzel söz söylemenin
C) Kaba ve kırıcı olmamızın
D)Sesimizi yükselterek konuşmanın

0 yorum:

Yorum Gönder