Sıcak!

4. Sınıf Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları MORPA OFSET Yayınları

Yazı devam ediyor...
4. Sınıf Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları MORPA OFSET Yayınları

 cevaplar


Kemikler Canlıdır4. Sınıf Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları MORPA OFSET Yayınları
Burnunuzun ucuna ve kulak kepçenize dokununuz. Bu kısımların sertliği ile kafatasının sertliği aynı mı? Burnunuzun bir bölümü ve kulak kepçeniz kıkırdak adı verilen yumuşak ve esnek bir dokudan oluşur. Kıkırdak, kemiklerin uç kısımlarında ve soluk borunuzun ya­pısında da bulunur.
Kemikler, kıkırdak dokunun sertleşmesiyle oluşur. Yetişkin bir kişide tamamen kemik olan kısımlar bebeklerde kıkırdak doku hâlindedir. Çocukların büyüme ve gelişme dönemin­de bu kıkırdak kısımların zamanla büyümesi ve uzayıp sertleşmesiyle kemiğe dönüşür. Bu süreç insanda yaklaşık 20 yaşına kadar devam eder. Kıkırdağın kemiğe dönüşümü sona erdiğinde kemiklerin uzaması da durur. Dolayısıyla bu yaşlarda boyca uzama da sona erer.
Aşağıdaki şekiller, uzun kemikte gri renkli olarak gösterilen kıkırdak dokunun büyüme ve gelişme döneminde minerallerin birikmesi sonucu kemik dokuya dönüşümünü göstermek­tedir.

Kıkırdak dokunun sertleşerek kemik dokuyu oluşturması
Kemikler, canlı kemik doku hücrelerinden ve mineraller gibi cansız maddelerden oluşur. Kalsiyum ve fosfor bu minerallerdendir ve kemiğe sertlik, dayanıklılık kazandırır. Kemiğin iç yapısı incelediğinde kemik doku hücrelerinin iki farklı kemik dokusu oluşturdukları görülür. Bunlar, sıkı kemik dokusu ve süngerimsi kemik dokusudur.
X Işınları
Alman fizikçi VVilhelm Condrad Röntgen (Vilhem Konrad Rönt­gen) 8 Aralık 1895’te X ışınlarını keşfetti. Niteliklerini tam olarak bilmediği bu ışınların deri, kas gibi yumuşak dokulardan kolay, ke­miklerden zor geçtiğini fark etti. Işınların önüne tutulan cisimlerin görüntüsü bir film üzerinde elde edilebiliyordu. Röntgen’in elde ettiği ilk görüntülerden biri yanda yer alan karısının eline ait görüntüdür.
Röntgen’in bu buluşu kısa zamanda tıp alanında kullanılmaya başlandı. Tıp doktorları insanların dişlerinin ve kırılan kemiklerinin röntgen filmini çektiler.
Röntgen ışınlarının, bu olumlu yönleri yanında zaman içinde canlı hücrelerine zarar verdiği fark edildi.
Günümüzde röntgen filmi çekilecek olan bölgeye daha az ışın gönderiliyor ve vücudun diğer bölümleri X ışınlarını geçirmeyen kurşun levhalarla kapatılıyor. Ayrıca bu cihazı kul­lanan kişiler de kendilerini X ışınlarından koruyacak önlemleri alıyorlar.
  
          İLKSAN  İLKOKULU
          2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
4. SINIFLAR TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ
I. DÖNEM 1. YAZILISI

A-) Aşağıdaki ifadelerden doğru ifadelerin başına (D), yanlış ifadelerin başına (Y) koyunuz.(5x2=10 p)

(    ) Yaya geçidi, ışıklı işaret cihazı, alt ve üst geçitler  
       güvenli geçiş yerleridir.

(    ) Ambulans, itfaiye gibi araçların trafikte geçiş
        Üstünlüğü vardır.

(    ) Gideceğimiz yere, yol uzun olsa bile en kısa
        yoldan değil, en güvenli yoldan gitmeliyiz.

(    ) Oyun oynamak için en iyi yer, rahatça koşup
       oynayabileceğimiz sokak ve caddelerdir.   
 
(    ) Karayollarında, duran bir aracın önünden karşıya
      geçebiliriz.

B-) Aşağıda verilen sözcükleri ilgili cümlelere uygun biçimde yazınız. (5x2=10 p)

insan    yayaların  
kurallarına    okul geçidi    üst geçit

•    Yaya kaldırımı sadece …………………… yürümesi          için  ayrılmıştır.
•    Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun üstünden geçirilen yaya yoluna ..................................... denir.
•    Okul yakınlarında, öğrencilerin karşıdan karşıya güvenli geçebilmeleri için  ………………………. ………………. bulunur.
•    Trafik ………………..………….. uymalıyız.
•    Trafikte en önemli unsur …………………… dır


C-) Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz. (11x5=55 puan)

1-) Banketlerde yürüyen yayalar gidiş yönlerine
      göre yolun  hangi tarafından yürümelidirler?

A) Yolun sol tarafından
B) Yolun ortasından
C) Yolun sağ tarafından
D) Yolun içinden

4. Sınıf Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları MORPA OFSET Yayınları2-) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Aşırı hız olumsuz sonuçlar doğurabilir.
B) Ambulanslara yol vermesek te olur.
C) İtfaiye aracına yol vermeyebiliriz.
D) Polis aracına yol vermek gerekmez.

3-) Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yerlerinden
     biri değildir?

A) Yaya geçidi  
B) Alt ve üst geçitler    
C) Trafik polisinin olduğu yerler    
D) Caddeler

4-) Bisiklet kullanırken aşağıdaki davranışlardan
     hangisini yapmak yanlıştır?

A) Bisikletin korna ve frenlerinin çalışıp
     çalışmadığını kontrol etmek
B) Bisiklet sürerken ellerimizi ara sıra bırakmak.
C) Kask, dizlik ve dirseklik takmak.
D) Bisikleti, trafiğe kapalı oyun alanlarında
     kullanmak.

5-) Aşağıdakilerden hangisi güvenli oyun 
      alanlarından biridir?

A) İnşaat alanları      B) Okul bahçesi ve oyun parkı
C) Çöp dökülen yerler      D) Cadde ve sokaklar

6-) Taşıt yolunda bisiklet sürebilmek için en az           kaç yaşımızı bitirmek gerekir?
A) 9        B) 10         C)  11           D) 12

7-)  Yayaların, yolun kenarında yürümelerini
       sağlayan yola ne denir?

A) Yaya Kaldırımı        B) Trafik Yolu  
C) Yaya Geçidi          D) Taşıt Yolu

8-) Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya
      yarayan araçlara ne ad verilir?

A) Sürücü    B) Taşıt       C) Yolcu     D) Kaldırım

9-) Yayalar, yaya kaldırımını, okul geçidini, alt
       veya üst geçitleri kullanırken aşağıdaki
       kurallardan hangisine uymalıdır?

A) Gidiş yönüne göre sol taraftan yürümelidir.
B) Gidiş yönüne göre sağ taraftan yürümelidir.
C) Yolun ortasından yürümelidir.
D) Yayaların uyması gereken kural yoktur.
10-) Yukarıdaki trafik işaret levhalarının verdiği
        mesaj aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde
        doğru sıralanmıştır?

A) Uyarma – Bilgilendirme - Yasaklama  
B) Bilgilendirme - Uyarma – Yasaklama
C) Yasaklama - Uyarma – Bilgilendirme          
D) Bilgilendirme – Yasaklama - UyarmaI.    Ulaşımın güvenli olması
  II. Ulaşımın maliyeti
 III. Ulaşım için geçen süre

11-) Yukarıda verilen bilgilerden yararlanarak
       hangisine  karar verebiliriz?
      
A) Hangi ulaşım araçlarını tercih edeceğimize  
B) Nereye gideceğimize
C) Yola ne zaman çıkacağımıza          
D) Yanımızda kimleri götüreceğimize


D-) Aşağıdaki görselleri uygun olan sözcük gurubu ile eşleştiriniz.(5x2=10 p)

          
      


Alt geçit
  
Geçiş üstünlüğü
  
Okul geçidi
    Işıklı işaret
cihazı
  
Toplu taşıma


                                                      
       

E-) Aşağıdaki noktalı yerlere “ sağa”  veya “sola “ ifadelerinden uygun olanlarını yazınız. (4x2=8 p)

Güvenli geçiş yerleri bulunmayan yerlerde karşıdan karşıya geçmek için yolun kenarına gelirim ve dururum. Önce …………, sonra ………….. daha sonra tekrar ………………. bakarım.  Araç gelmiyorsa karşıya geçmeye başlarım. Yolun ortasına geldiğimde tekrar …………… bakarım. Yol müsaitse karşıya geçişimi tamamlarım.

F-) Aşağıda verilmiş olan araçların hangi yolu
(kara yolu, hava yolu, deniz yolu, demir yolu) kullandıklarını yazınız ? (4x 2=8 p)

   

…………………………..  …………………………..

   

…………………………..  …………………………..

************ JOKER SORU **************10-) Yaya kaldırımı olmayan yollarda, taşıt yolu
     kenarında yayaların kullanabileceği yola ne ad
     verilir? ( 5 puan )

A) Banket            B) Yaya kaldırımı  
C) Yaya Geçidi          D) Köy yoluSINAV SONA ERDİ. LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. BAŞARILAR DİLERİZ.

  4. Sınıf Öğretmenleri

0 yorum:

Yorum Gönder