Sıcak!

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları TUNA MATBAA Yayınları

Yazı devam ediyor...

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları TUNA MATBAA Yayınları

 cevaplar

Kalınlığı her yerde aynı değildir.
Dünya’nın tüm yüzeyini kaplar.
Üzerinde insan, hayvan ve bitki yaşar.
1.Yukarıda özellikleri verilen katman hangisidir?
A) Yer kabuğu
B)  Manto
C) Çekirdek
------------------------------------------------------------------------
Pisagor, Dünya'nın Güneş etrafında döndüğünü ve …………………..olduğunu ileri süren ilk bilim insanıdır.
2.Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A) düz  B)yuvarlak  C) kare
------------------------------------------------------------------------
3. “Cevap: Hava Katmanıdır.” diyen öğrenciye aşağıdaki sorulardan hangisi sorulmuş olabilir?
A) Üzerinde insanların, kara hayvanlarının ve pek çok bitki türünün yaşadığı yere ne denir?
B) Dünya yüzeyinin çoğunluğunu kaplayan katman hangisidir?
C) Dünya’mızı saran gaz katmanının
adı nedir?

4. Dünya'mızın şekli ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Dünya'mızın şekli küpe benzer.
B) Dünya'mızın şekli küreye benzer.
C) Dünya'mızın şekli silindire benzer.
------------------------------------------------------------------------
6. ‘’Dünya yüzeyinin sularla kaplı olmayan yerlerine ……….....denir.’’Bu cümledeki
noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Kara  B) Hava C) Su
------------------------------------------------------------------------
7. ‘’Uzaktan gelen geminin önce dumanı, sonra bacası, sonra tamamı görülür.‘’
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A)Dünya'mızın şeklinin düz olduğunun.
B)Dünya'mızın şeklinin küreye benzediğinin.
C)Dünya'mızın yüzeyinde su bulunduğunun.3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları TUNA MATBAA Yayınları

8. Pisagor –Birûnî - Magellan
Yukarıdaki bilim insanlarının ortak görüşü nedir?
A) Dünya'mızın yüzeyinde denizler olduğunu söylemişlerdir.
B) Dünya'mızın küre şeklinde olduğunu savunmuşlardır.
C) Dünya'mızın tepsi gibi düz olduğuna inanmışlardır.
------------------------------------------------------------------------
9. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Dünya'mızın yüzeyinde karalar daha çok yer kaplar.
B) Dünya'mızın yüzeyinde sular daha çok yer kaplar.
C) Dünya'mızın yüzeyinde karalar ve sular eşit olarak yer kaplar.
----------------------------------------------------------------------
10. Kar, yağmur, sis gibi doğa olayları Dünya'mızın hangi katmanındagerçekleşir?
A) Hava B) Kara C) Su
---------------------------------------------------------------------
11. Dünya modelinde mavi ile gösterilen alanlar neyi ifade eder?
A) Dağları B) Ovaları  C) Suları
---------------------------------------------------------------------
12. Hareket hâlindeki bir uçak düz bir çizgide gidiyormuş gibi görünür. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A) Dünya'nın şeklinin yuvarlak olması
B) Dünya'nın şeklinin düz olması
C) Uçakların çok yüksekte uçması
---------------------------------------------------------------------
14.  Büyük kara parçaları kıta olarak adlandırılır. Ülkemizin iki kıtada toprakları bulunmaktadır. Bu kıtalar hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Amerika - Afrika
B) Avustralya - Antarktika
C)Asya – Avrupa
---------------------------------------------------------------------
15. Yer kabuğunun altında bulunan, erimiş kayaç ve taşların bulunduğu katman hangisidir ?
A) Çekirdek   B)Manto  C)Yer kabuğu
---------------------------------------------------------------------
16. Dünyamızı çepeçevre saran ve dünyamızı güneşin zararlı ışınlarından koruyan  gaz tabakasına ne denir ?
A)Atmosfer
B)Yer kabuğu
C)Su katmanı
---------------------------------------------------------------------
17. Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk Türk Bilim insanı kimdir ?
A) Biruni  B) Pisagor C) Aristo
---------------------------------------------------------------------
18. Dünya modelinde mavi renkle gösterlen katman hangisidir ?
A) Kara katmanı
B) Su Katmanı
C) Hava Katmanı
19. Dünyamızın en iç katmanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Manto   B)Yer kabuğu  C)Çekirdek
---------------------------------------------------------------------
20. Dünyamızın şekli hangi meyveye benzer?
A)Portakal     B)Armut       C)Muz
---------------------------------------------------------------------
21. Üzerinde yaşadığımız katman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yer Kabuğu  B)Manto  C)Çekirdek
---------------------------------------------------------------------
22. İç çekirdek, manto, yer kabuğu, dış çekirdek Dünya’mızın katmanlarıdır. Bu katmanların en  içten dışa doğru sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) Manto-iç çekirdek-dış çekirdek-yer kabuğu
B) İç çekirdek-dış çekirdek-manto-yer kabuğu
C)Yer kabuğu-dış çekirdek-iç çekirdek-manto
---------------------------------------------------------------------
23. Uçak, Dünyamızın hangi tabakasında seyahat eder?
A) Hava Katmanı
B) Su Katmanı
C) Kara Katmanı
---------------------------------------------------------------------
24. Hangi geometrik cisim Dünya'mızın şekline benzerdir?
A)Küp B) Koni C) Küre

25. Aşağıdakilerden hangisi kara katmanı ile ilgili doğru bir bilgidir?
A)Taş, toprak ve madenlerden meydana gelir.
B)Canlı yaşamına rastlanmaz.
C)Canlıların yaşamı için önem taşımaz.
---------------------------------------------------------------------
Rüzgar Gülünün dönmesini sağlayan nedir?

Kara, hava ve suyun canlı yaşamındaki önemini araştıralım.hava ve suyun canlı yaşamındaki önemini araştıralım.

Aynı yön ve yükseklikte uçan bir uçak belli bir süre sonra başlangıç noktasına geri dönebilir. Sizce bunun sebebi nedir?

Dünya’nın katmanlarından canlıların yaşadığı yere en uzak olan katman hangisidir?

Dünya’mızı haşlanmış bir yumurtaya benzetecek olursakbeyazı ve sarısı hangi katmanlara karşılık gelir?

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 ve diğer çalışma kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz.

0 yorum:

Yorum Gönderme