Sıcak!

3. Sınıf Hayat Bilgisi Evren Yayınları Ders Kitabı Cevapları

3. Sınıf Hayat Bilgisi Evren Yayınları Ders Kitabı Cevapları
 cevaplar


İnsanlar ve balıklar diğer pek çok canlı gibi hayatta kalabilmek için oksijene ihtiyaç duyar. Balıklar, solungaçları yardımıyla sudaki oksijeni, insanlar ise akciğerleriyle havadaki oksi­jeni vücutlarına alıp kullanabilir. Bu nedenle dalgıçlar sırtlarında dalış tüpleriyle su altına inerler. Dalış tüplerinin içinde, şu anda da soluduğunuz hava bulunur. Çünkü insanlar su altında oksijen almadan birkaç dakikadan fazla yaşayamaz.
Soluk alıp vermeye niçin ihtiyacınız olduğunu merak ettiniz mi? Bunun iki nedeni vardır: Bunlardan ilki, soluk alarak hücrelerin enerji elde etmek için besinleri parçalamakta kullan­dığı oksijenin vücut içine girmesini sağlamaktır. İkincisi ise soluk vererek hücrelerde oluşan ve atık madde olan karbondioksidi vücuttan uzaklaştırmaktır. Vücut oksijen veya karbondi- oksidi uzun süre depo edemez. Bu nedenle kesintisiz olarak soluk alıp verirsiniz.
Soluk alıp verme solunum sisteminin görevidir. Akciğerler bu sistemin temel organları­dır. Diğer yapı ve organlar ise havanın akciğerlere taşınmasını sağlayan yollardır. Solunum sistemi yapı ve organları burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerlerdir.3. Sınıf Hayat Bilgisi Evrensel İletişim Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Yürürken, otururken veya yük kaldırırken vücudunuzun duruşu iskelet sağlığı için önem­lidir. Öncelikle omurganın sağlığını korumak için dikyürünmeli ve oturulmalıdır. Yerden bir eşya alırken dizleri bükerek eğilmeli, ağırlık omurgadan çok kol ve bacaklara verilmelidir. Okul çantalarında gereğinden fazla yük taşınmamalıdır.
Kalsiyum ve fosfor, kemiklerin sert ve dayanıklı ol­ması için gereklidir. Bu mineraller kemiklerde depolanır ve gerektiğinde kana verilir. Kasların çalışması için de kalsiyuma ihtiyaç duyulur. Bu nedenle özellikle büyüme ve gelişme döneminde süt ve süt ürünleri ile yeşil seb­zeler bol tüketilmelidir.

Kalsiyum ve fosforun emilerek kemiklerde depolan­masında D vitamini önemli rol oynar. D vitamini süt ve yumurta sarısından karşılandığı gibi güneş ışığının et­kisiyle de deride sentezlenir. Özellikle çocuk ve genç­lerde deri güneş ışığı almalıdır.

1. İnsanlar   amaçlarını  belirlemeye ne  zaman  başlamalıdırlar?
   a- 18 yaşından   itibaren.           b-Küçük yaşlarda .                c-Meslek  sahibi olduktan  sonra

2. Aşağıdakilerden  hangisi uzun  süreli amaç  seçimidir?
   a- Meslek  edinmek            b-  Erken  kalkmak                 c-Alışverişe  gitmek

3.  Aşağıdakilerden  hangisi  evde  uyulması  gereken  güvenlik  kurallarındandır?
   a-Islak elle  elektrik düğmesini  açmak.           b-İlaçla, ateşle  oyun  oynamak.
  C-Oyuncaklarımızı  ortalıkta  bırakmamak.

4. Aşağıdakilerden  hangisi  görgü  kuralıdır?
    a- Hapşırırken ağzı  kapamak.      B-Gürültü yapmak.                          C-Özür  dilememek.

5. Tutumlu  bir  insan  aşağıdakilerden  hangisini  yapmaz?
   a- Ailesinin verdiği  harçlığı   boşa  harcamaz.
    b-Gördüğü  her şeyi  alır.                                      c-Kumbarasında  para   biriktirir.

6.  Elimizdeki  kaynakları  ölçülü  ve  gerektiği  gibi  kullanmaya  ne  denir?
     a-Cimrilik                              b-Tasarruf                                            c-Yatırım

7.  ”Paramızı  harcarken……………………………davranmalıyız.”  tümcesindeki  boşluğa  aşağıdakilerden  hangisi  yazılmalıdır?
     a-Rahat                          b-Tutumlu                                              c- Savurgan

8.  Aşağıdakilerden  hangisi  doğrudur?
    a-Reklamlarda  gördüğümüz bir  ürünü  düşünmeden  almalıyız.
    b- Reklamlarda  her  zaman  kaliteli  ürünler  tanıtılır.
   C- İhtiyaçlarımıza  uygun  alışveriş  yapmalıyız.
3. Sınıf Hayat Bilgisi Evren Yayınları Ders Kitabı Cevapları
9. Aşağıdakilerden  hangisi  reklamların  yararlarından  biri  değildir?
    a-Ürünleri karşılaştırma  fırsatı  buluruz.      B-Kalitesiz  bir  ürünü   kaliteli  diye  alabiliriz.
    C-Yeni  ürünler  hakkında  bilgi  öğreniriz.

10.  Ağaçların  boş  yere  kesilmemesi  için  aşağıdakilerden  hangisini  tasarruflu  kullanmalıyız?
a-Kağıt                           b-Şişe                                          c- Poşet

11. Aşağıdakilerden  hangisi  planlı  yaşayan  birinin  özelliği  olamaz?
    a-Zamanı  iyi  kullanır.                B-Her  yere  geç  kalır.                       C- Sözüne  güvenilir.

12. Planlama  ile  ilgili  aşağıda  verilenlerden  hangisi  yanlıştır?
    a-Planımızda en  fazla  ders yapmaya  zaman  ayırmalıyız.
    B-İşleri  önem  durumuna  göre  sıralamalıyız.
   C-Oyun.ders  çalışma,uyku  ve eğlence  saatleri  dengeli  olmalıdır.

13. Duygu  ve  düşüncelerimizi  birbirimize  aktarmaya  ne  denir?
    a-Dayanışma                           b-İletişim                          c-Dostluk

14. Aile  içinde  hangi  iletişim  türü çok  kullanılmaz?
       a-Sözlü  iletişim                  b-Görsel  iletişim                             c-Yazılı  iletişim

15. İletişim  kurarken  hangi  duygu  organımızı  kullanmayız?
     a-Burun                                       b- Kulak                               c-  Göz

16.Aşağıdakilerden  hangisi  doğrudur?
     a- Ailede herkesin  ilgi  alanı  aynıdır.                         B-Herkesin yetenekleri  farklıdır.
     C- Herkes  aynı  mesleği  yapabilir.17 .İnsanlar  geçimlerini  sağlamak  için sahip oldukları  özelliklere  göre  işler  yaparlar.Bu  işlere  ne  denir?
    a-Meslek                                   b-Hobi                                               c-  Beceri

18. Aşağıdaki mesleklerden  hangisi  çocuk sevgisi  ve  hoşgörü   ister?
    a-Trafik  polisliği                           b-Makinistlik                               c-Öğretmenlik

19. ” Bir  yeri bulmak  ya  da  tarif  etmek  için…………………….yararlanırız.” cümlesindeki  boşluğa  ne  yazılmalıdır?
     a-Yönlerden                              b-Yıldızlardan                             c- Güneşten

20. Adrese  aşağıdakilerden  hangisi  yazılmaz
    a-Mahalle  adı                              b- Telefon  numarası           c- Kapı  numarası

21. Sağ  kolumuzu  güneşin  doğduğu  yöne  uzatırsak  yüzümüz  hangi  yöne  dönük  olur?
     a-Kuzey                                 b-Güney                                         c-  Batı

22.Aşağıdakilerden  hangisi  canlıların  temel  ihtiyaçlarından  biridir?
     a-Barınma                                      b-  Gezme                                         c-  Tatil  yapma

23. Anne  baba  ,nine  dede   çocuklardan oluşan  aile  tipi  aşağıdakilerden hangisidir?
a- Çekirdek(modern)  aile                            b-Küçük  aile                  c- Geniş(büyük)  aile

24.   I.    Aile  bireyleri,                         II.  Bitkiler,
     III.    Evcil  hayvanlar,                    IV. Yabani  hayvanlar,
Yukarıda  verilenlerden   hangisi  yuvamızda  yaşabilirler?
   a- I   ve II                                 b-  II  VE  III                                C-  I., II  ve III

25. Topluma  yön vermiş, etkili olmuş  kişiler  vardır.Bu  tür  kişilere  ne  ad  verilir?
     a-Birey                                b- Lider                                    c-  Üye

26.Kuduz  aşısını  aşağıdakilerden  hangisi  bulmuştur?
     a- Pasteur                                b-Edison                              c- Graham  bell

27. Aşağıdakilerden  hangisi  kişisel  hürriyetlerimizden  değildir?
     a-Kitap  okumak.             B-  Seyahat  etmek                c-  Yüksek  sesle  müzik  dinlemek.

0 yorum:

Yorum Gönderme