Sıcak!

9. Sınıf Matematik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Matematik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları


2019 2020 eğitim öğretim yılı 9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki Sayfa numaralarına tıklayarak istediğiniz cevaplara ulaşabilirsiniz.

👇👇👇👇👇

SAYFA 18 VİDEOLU ÇÖZÜMLÜ


Gazların tanecikleri arasındaki boş­luk katı ve sıvılara göre daha fazladır. Gaz tanecikleri birbirinden bağımsızdır. Bu nedenle serbestçe, hızla ve her yön­de dönme, titreşim ve öteleme hareketi yapar. Gazlar ancak bir kap içinde tu­tulabilir. Kabın her yerine yayılan gaz tanecikleri hareketleri sırasında hem birbirlerine hem de içinde bulundukla­rı kabın iç yüzeyine çarpar. Hacimleri, doldurdukları kapalı kabın hacmi kadar­dır. Tanecikleri arasındaki boşluk fazla olduğu için gazlar kolayca sıkıştırılabilir ya da genleşebilir.

Maddeler belirli şartlar altında katı, sıvı veya gaz hâlde bulunur. Bu şartlarda meydana ge­len bir değişiklik maddenin hâl değiştirmesine neden olabilir. Isı etkisiyle maddenin hâl de­ğişimine uğradığını hatırlayınız. Örneğin katı hâldeki buz ısı aldığında sıvı hâle, sıvı hâldeki su ısı aldığında su buharına dönüşebilir. Su bu­harı ısı verdiğinde ise olaylar tersine gerçekle­şebilir. Hâl değişimleri maddenin görünüşünde meydana gelen değişimlerdir.


Hâl değişimleriyle madde taneciklerinin boş­luklu ve hareketli yapısının bir ilişkisi var mıdır? Bu soruyu cevaplayabilmek için aşağıdaki et­kinliği yapınız.
İzlenen Yol
1.  Ortam sıcaklığından etkilenmeden buzu göz­lemleyiniz ve genel özelliklerini defterinize yazınız.
Katı hâlde bir madde olan buzun taneciklerinin na­sıl dizilmiş olabileceğini tahmin ediniz. Tanecik mo­delini defterinize çiziniz.
2.  Deney tüpüne koyduğunuz buzu ısıtınız. Mey­dana gelen değişimi gözlemleyiniz. Sıvı hâldeki su­yun genel özelliklerini yazınız ve tahminlerinize dayanarak tanecik modelini çiziniz.
3.  Suyu ısıtmaya devam ediniz. Gaz hâline geçen maddenin genel özelliklerini yazı­nız. Tahminlerinize dayanarak su buharının tanecik modelini çiziniz.
4.  Su buharına metal kaşığı tutunuz ve gözlemleyiniz.
Sonuç
    Maddenin hâl değişimine uğramasıyla tanecikli yapısı arasındaki ilişki ne olabilir?
    Metal kaşığa çarpan su buharı taneciklerinin hangi özellikleri değişmiş olabilir? Niçin?
Maddenin hâl değişimine uğramasıyla taneciklerin hareketliliği ve tanecikler arasın­daki boşluk nasıl değişir?
Hâl değişimlerinde maddeyi oluşturan taneciklerin sayısı ya da yapısı değişmez. Fakat tanecikler arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliği değişebilir. Katı hâldeki bir mad­denin tanecikleri arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır ve tanecikler yalnızca titreşim hareketi yapar.

0 yorum:

Yorum Gönderme