Sıcak!

3. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Tutku Yayınları

Yazı devam ediyor...
3. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Tutku Yayınları cevaplar


Fiziksel değişimler çevrenizde her zaman olur. Ken­tinizde yürüdüğünüz kaldırımlar betondan yapılmış ola­bilir. Görünümleri ilk yapıldıkları zamanda olduğu gibi midir? Bir beton parçası zaman içinde çatlar, parçalanır ve görünümü değişir. Rüzgâr ve yağmur ufalanan kü­çük parçaları sürükleyip götürebilir. Kaldırımlar zaman­la fiziksel değişime uğrar.
3. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Monopol Yayınları
İnsanlar fiziksel değişimlerden üretim yapmak için yararlanırlar. Örneğin plastiği, metal veya camı kese­rek, eriterek ve şekil vererek kullanışlı hâle getirirler. Böylelikle çeşitli eşyalar üretirler. Heykeltıraşlar da taş­ları yontarak çalışır, yeni eserler meydana getirirler.
Kimyasal Değişim Nedir?3. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Tutku Yayınları
Patatesler soyulup dilimlendiğinde sadece görünümü değişir. Kızartıldığında ise görünümü­nün yanında kokusu ve tadı da değişir. Bunun nedeni, kızartılan patatesin iç yapısının yani maddeye özgü tanecik yapısının değişmesidir. Kızarmış patates ile kızarmamış patates aynı özellikleri taşımaz.Maddenin görünümünün yanında kendi­ne özgü tanecik yapısının değiştiği ve farklı bir maddenin meydana geldiği değişimlere kimya­sal değişim denir. Patatesin dilimlenmesi fizik­sel, kızartılması kimyasal değişimdir.
Odunun yanması da kimyasal bir değişimdir. Odun yandığında çevresine ısı ve ışık yayar. Oluşan duman ve kül, odunla aynı özelliklere sahip değildir.
Bisikletlerin gövdesini oluşturan metal kısım genelde demir içerir. Eğer bisiklet uzun zaman dışarıda bırakılırsa gövdesi paslanır. Pas, katı ve kahverengi bir maddedir. Nemli ortamdaki demirin havanın oksijeniyle etkileşmesi sonucu oluşur. Pas, demir ya da oksijen olmamasına rağmen bu maddelerden meydana gelir. Demirin oksijenle etkileşerek pasa dönüşmesi kimyasal bir değişimdir. Kimyasal değişimde madde, tane­cik yapısının değişmesi sonucu farklı maddeye dönüşür.
Kimyasal değişim sırasında maddenin görü­nümünde değişiklikler meydana gelirken gaz çı­kışı, renk değişimi, çökelti oluşumu; ısı, ışık ve koku yayılması gibi belirtiler de görülür.

0 yorum:

Yorum Gönderme