Sıcak!

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Tutku Kitap Yayınları

4. Sınıf Din Kültürü TUTKU Yayınları Cevapları4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 9 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1- Din, ahlak ve dua kavramlarının anlamlarını araştırınız
Din; Yüce Allah (c.c) tarafından Peygamber ile tüm insanlığa gönderilmiş Allah'ın buyruklarını içeren ifadeler bütünüdür.Örneğin;İslam dini,Hristiyanlık,Yahudilik gibi dinler mevcuttur.
Ahlak; Bireylerde bulunan manevi değerlere tümüne denir. Bireylerin güzel,doğru,iyi ve hakkaniyetli davranışlarıdır.Örneğin;yalan söylememek,emanete sahip çıkmak,saygılı olmak gibi davranışlardır.
Dua; İslam dininde yapılan ibadetlerden sonra Allah'a yakarmak amacıyla okunan elleri semaya açarak yapılan sözler bütünüdür.İnsanlar dua ederek huzur bulurlar.Örneğin;başımız sıkıştığında dua ederek Allah'tan yardım isteriz.
2- Kelime-i tevhit ve kelime-i şehadetin ne demek olduğunu araştırınız
Kelime-i  Tevhit : "La İlahe İllallah, Muhammedün Resulullah"
Anlamı: "Allah'tan başka İlah yoktur. Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah'ın Peygamberidir",


Kelime-i Şehadet: "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" demektir.
Anlamı: "Ben şehadet ederim ki, (Yani görmüş gibi bilirim ve bildiririm ki) Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed aleyhisselam Onun kulu ve resulüdür."
3- Günlük hayatta okuduğunuz dualardan birini defterinize yazınız
“ (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil. ” Fâtiha suresi, 5-7. ayetler.
“Ey Rabb’imiz! Hesabın görüleceği gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!” İbrahim suresi, 41. ayet.
4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 10 Cevabı
Din kavramı size neler çağrıştırıyor?


Dua, insanın bütün samimiyetiyle Allah’a yönelip ondan yardım dilemesi, yaratıcısına güvenip dayanması ve sığınmasıdır.
İnsanın Allah’la iletişim kurma yollarından birisidir.
Dua, insanın Allah’a olan inancının, bağlılığının, güveninin göstergelerindendir.
Allah, bizden yalnızca kendisine dua etmemizi, kendisinden yardım dilememizi istemektedir.
Günlük hayatta kullanılan dinlr ilgili ifadelere örnekler düşününüz. Bunları aşağıdaki şemada boş bırakılan yerlere yazınız.
Selamün aleyküm: Allah'ın selamı üzerinize olsun
Aleyküm selam: Allah'ın selamı seninde üzerine olsun
Maşallah: Allah nazardan saklasın
İnşallah: Allah dilerse olur
Allah'tan umut kesilmez: En umutsuz durumlarda bile kötümserliğe ve ümitsizliğe kapılmamak için, Allah'ın bir yardımda bulunabileceğinin unutulmaması için kullanılır.


Allah'a emanet olun: Herhangi bir şeyin veya bir kimsenin korunmasını Allah'a bırakmak.
Allah'a ısmarladık: Ayrılanın kalan veya kalan kişilere söylediği bir iyi dilek sözü.
Allah şifa versin: Geçmiş olsun anlamında kullanılan söz veya dua ifadesi.
Allah rahmet etsin: Ölen bir kişinin yakınlarına söylenebilecek başsağlığı anlamında söze denir.
Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun: Allah'ın merhameti ve bereketinin üzerimize olması için söylenilen hoş sözdür.
Allah'ım sen bana sabır ver: Allah'tan sabır vermesi dileğinde bulunmak.


Allah hayrını versin: Allah sana güzellik ihsan etsin gibi iyi isteklerde bulunmak için kullanılan söz.
Allah taksiratını affetsin: Ölünün arkasından söylenebilecek en iyi dileklerden birisidir.
Allah mekanını cennet eylesin: Ölmüş birisinin ardından söylenmesi Allahın indinde en makbule geçebilecek sözdür.
Allah bereket versin: Genellikle alışveriş sonlarında söylenmesi yaygınlaşmış bir temenni, söz veya hayır dua.

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 11 Cevabı

Besmele, besmele çekmek, bismillah ifadelerini ne anlama gelmekte ve niçin kullanılmaktadır? Düşününüz
Euzu billahi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim…..
Kovulmuş Şeytan’ın şerrinden Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile …..
Günlük hayatta hangi durumlarda besmele çekersiniz? Aşağıdaki kavram haritasına yazınız
Uzun yola çıkarken, yemek yerken, evden çıkarken, su içerken, sınıfa girerken, sınava girerken, kurban keserken... Kısacası her işe başlarken besmele çekmeliyiz.
4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 12 CevabıAşağıdaki besmele ve eûzü besmele ifadelerinde sesli harfler eksik bırakılmıştır.
Bunları tamamlayınız.
i sm i ll a h
i sm i ll a h i rr a hm a n i rrah i m
E u z u b i ll a h i m i n e şş e yt a n i rr a c i m
i sm i ll i h i rr a hm a n i rr i m


4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı


Birisi size bir iyilikte bulunduğunda neler hisseder, o kişiye nasıl davranırsınız? Niçin?

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı

Sahip olduğunuz nimetleri düşünün. Bir an için bunların olmadığını varsayın. Ne gibi zorluklar yaşardınız? Duygu ve düşüncelerinizi aşağıdaki satırlara yazınız.

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı

“Günah işlemek”, “sevap kazanmak” ifadelerini daha önce duydunuz mu? Bu ifadeler ne anlama gelmektedir?
Günah ne demektir?
Günah lügatte; cezayı gerektiren amel, dine aykırı iş ve Allah'ın (cc) emirlerine uymayan hareket manasına gelir.
Sevap, İslam dininde kişinin iyi hareketleri ve farz ve nafile ibadetleri yerine getirmesinden dolayı kazandığı hayra verilen isimdir. Karşıtı günahtır ve kişiler günahı haram olan şeyleri yapmaları, farz olan şeyleri terk etmeleri ve kötü hareketleriyle kazanırlar.


4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

Bir gün içerisinde yaptığınız davranışları değerlendiriniz. Bunlardan sevap olanlar hangileridir? Örnekler yazınız.
Namaz kılmak, ilim tahsil etmek, öfkeye hakim olmak, zikretmek ve şükretmek.


Aşağıdaki davranışların karşısına günah mı, sevap mı olduklarını yazınız.
(Günah) Başkasının malını izinsiz alıp kullanmak
(Sevap) Yaşlı bir insanı yoldan karşıya geçirmek
(Günah) Okul eşyalarına zarar vermek
(Sevap) Yiyeceğimizi bir arkadaşımızla paylaşmak
(Sevap) Anne ve babamıza saygılı davranmak
(Günah) Arkadaşımıza rahatsızlık vermek
(Sevap) Küçük çocuklara yardım etmek
Sayfa 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 Cevapları

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

Dua denince aklınıza neler geliyor?
Dua denilince akla, insanın Allah'ı zikretmesi, Allah'a kusurlarını itiraf etmesi, kendisinin ve müminlerin ihtiyaçlarını duyurması gelir. Bunun içinse duada Allah'a karşı samimi bir üslubun yaşanması gerekmektedir.

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı

Günlük hayatta, sevdikleriniz için sizler ne gibi dualar edersiniz? Aşağıdaki satırlara örnekler yazınız.
Sevdiklerim için Allah’tan onları bağışlaması, onları cennetine koyması ve merhamet etmesi için dualar ederim. Onlara hem bu dünyada hemde ahirette iyilik ve güzellikler verilmesini için dua ederim.

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı

Günlük hayatta selamlaşırken ne gibi ifadeler kullanılır? Düşününüz.
Bismillâhirrahmanirrahim
Maşallah
İnşallah
Allah'tan umut kesilmez
Allah'a emanet ol

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı

“Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah’ın elçisidir.” ifadesinden ne anlıyorsunuz?

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı

Kelime-i tevhit ve kelime-i şehadet arasındaki fark ve benzerlikleri tespit ediniz.
Benzerlikler:  Allah’tan başka ilah уoktur, Muhаmmed (s.a.v.) Allah’ın еlçisidir.
Farklar: Her ikiѕinde de іman vardır. Ancak Kеlіmе-і Şehаdette іnanma ilе birlikte “şаhitlik” vardır. Kelime-i Şеhadеttе ‘ben’ vurgusu vаrdır. “ben şahitlik ederim ki Allаh’tаn başka іlah yoktur, ben şahitlik ederim kі Hz. Muhаmmеd оnun kulu ve elçisidir.”
Kelime-i tevhit ve kelime-i şehadetin üzerinde durduğu ana esaslar nelerdir? Belirleyip yazınız.:
Kelime-i Tevhit'te doğrudan inanma vardır.Ama Kelime-i Şehadet'te ise şahitlik vardır.

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

Aşağıdaki ifadeleri birleştirip kelime-i tevhit ve kelime-i şehadeti yazınız.
Kelime-i tevhit: Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Resûlüllah.
Kelime-i şehadet: Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve Resülühü.
Dinimizle ilgili şimdiye kadar edindiğiniz bilgileri kimlerden, nasıl öğrendiniz?
Annemden, babamdan, babaannemden, dedemden ve büyükleirmden öğrendim.

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı

Aşağıdaki şemaya, dini öğrenmenin faydalarını yazınız.
Dini öğrenmenin faydaları hem dünyada hemde ahirette insanlara faydası olan bir durumdur. İnsan gıdaya muhtaç olduğu gibi insanın ruhu da maneviyeta ve dine ihtiyaç duyar. Din insana düzen, disiplin, huzur, mutluluk, şuur ve merhamet gibi bir çok duyguyu kazandırır. Dinin bir diğer önemli faydası da, dünyanın ahiretin tarlası olmasından dolayıdır. Dünyada dinini öğrenen ve yaşayan bir kimse mutlaka ahirette o amelleri önüne çıkacak ve karşılığını alacaktır.
Din ile ahlak arasında nasıl bir ilişki vardır? Düşününüz.
Dinin emir ve öğütleri ile ahlak kuralları arasında yakın ilişkinin temeli, dinin ahlaka önem vermesi ve insanları ahlak kurallarına uymaya yönlendirmesidir. Mesela dinimiz biz Müslümanları iyi huylu, güzel ahlaklı, dürüst, güvenilir, adaletli insanlar olmaya yönlendirir. Kur’an’ın amacı, inançlı ve güzel ahlaklı insanlar yetiştirmektir.

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı

Etkinlik
Güzel ahlaklı bir insanda bulunması ve bulunmaması gereken davranışlara örnekler düşünüp aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.
Güzel Ahlaklı Bir İnsanda Bulunması Gereken Özellikler
1. Dürüst olmak
2. Güvenilir olmak
3. Yardımsever olmak
4. Cömert olmak
5. Adaletli olmak
Güzel Ahlaklı Bir İnsanda Bulunmaması Gereken Özellikler
1. Yalan söylemek
2. Emanete Sahip Çıkmamak
3. İftira atmak
4. Cimri olmak
5. Adam kayırmak

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

Güdüleme
“Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” atasözü ne anlama gelmektedir?
Herkes tatlı dille söylenen sözlerden etkilenir. Tatlılıkla, gönül okşayarak söylenen söz, azgın düşmanı bile yola getirir. Bu bakımdan insan; okşayıcı, gönül alıcı sözlerle karşısındakinin inadını yok edebilir.


4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı

Etkinlik
Güzel söz söylemek, insanlarla ilişkilerimizi nasıl etkiler? Düşüncelerinizi aşağıdaki satırlara yazınız.
Güzel söz söylemek insanlarla ilişkilerimizi olumlu etkiler. Çünkü, insanlar güzel söz duydukları kişiler hakkında güzel şeyler düşünürler ve onlarla iyi geçinmeye çalışılar. Atalarımız da, tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır” sözünü söyleyerek tatlı dille en inatçı insanların bile ikna edilebileceğini anlatmaya çalışmışlardır.

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı

Güdüleme
Güzel davranışlarda bulunmak insanlar arası ilişkileri nasıl etkiler? Düşüncelerinizi ifade ediniz.
Güzel davranışlarda bulunmak insanlar arası ilişkileri olumlu anlamda etkiler. İnsanlar arasında sevgi, saygı, birlik ve beraberlik, dayanışma ve kardeşlik gibi duygular oluşur.

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı

Aşağıdaki etkinlikte boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
Arkadaşımın güzel sözleri:
Arkadaşımın güzel davranışları: Temizliğe dikkat etmesi, Allah'ın emrettiği ibadetleri yerine getirmesi, doğru konuşması, küfür etmemesi ve insanlara yardımda bulunması,
Başkalarından beklediğim güzel söz ve davranışlar: 
Başkalarından gördüğüm güzel söz ve davranışlar karşısında benim hissettiklerim:
Güzel davranışta bulunduğumda insanların tepkileri:
Unutamadığım güzel davranışlar:
Güzel sözlerim:
Unutamadığım güzel sözler:

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı

Güdüleme
Sübhâneke duasını ezbere biliyor musunuz? Biliyorsanız kimden ve ne zaman öğrendiniz.
Babaannemden 7 yaşında öğrendim.
Etkinlik
Sübhâneke duasında Allah’ın (c.c.) hangi özelliklerden söz edilmektedir? Arkadaşlarınızla belirleyiniz.
Allah’ın eksik sıfatlardan münezzeh olduğu, adının mübarek olduğu, varlığın her şeyden üstün ve O’ndan başka ilah olmadığından söz edilmektedir.


 Sayfa 35, 36 Cevapları

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Allah’a (c.c.) şükrümüzü nasıl ifade edebiliriz? Açıklayınız.
Allah’a şükrümüzü verdiği nimetlere şükrederek, O’nu överek, O’nun nimet sahibi olduğuna iman ederek, O’na ibadet ederek, emir ve yasaklarına uyarak ifade edebiliriz.
2. Selamlaşmanın insan ilişkilerine ne gibi faydaları olabilir? Söyleyiniz.
Selamlaşmak, insan ilişkilerini olumlu yönde etkiler. Selamlaşmayla, insanların arasındaki kardeşlik bağı güçlenir, muhabbeti artar sevgi duyguları oluşur.
3. Dinimizin güzel ahlaka verdiği önemi anlatınız.
İslâm Dini kadar güzel ahlaka önem veren bir başka din veya düşünce sistemi göstermek mümkün değildir. Öyleki Peygamber Efendimiz "İslâm, güzel ahlâktır" buyurmuştur. Hz. Peygamberin güzel ahlâka teşvik eden bir çok güzel sözü vardır.

4. Kelime-i şehadetin anlamı nedir? Söyleyiniz.
Ben şehadet ederim ki (tanıklık ederim ki), (Yani görmüş gibi bilirim ve bildiririm ki) Allah"tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki (tanıklık ederim ki), Hz. Muhammed aleyhisselam Onun kulu ve resulüdür.
5. Toplumda güzel davranışların yaygınlaşması ne gibi olumlu sonuçlar doğurur? Belirtiniz.
Toplum da güzel davranışların yaygınlaşması ile ilgili ortaya çıkacak olumlu davranışlar;
1. Toplum içindeki huzur ortamı artar.
2. Toplum içinde birlik,beraberlik ve dayanışma artar.
3. Toplum içinde güven oluşur.
4. Toplum içinde olumlu olarak davranışlar güzelleşir.
5. Toplum içinde barış sağlanır.
6. Toplum içinde kişilerin birbirlerine karşı sevgi ve saygısı artar.
7. Toplum içinde kardeşlik sevgisi artar.
B. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.
1. Kelime-i tevhitte aşağıdaki hususlardan hangisi vurgulanır?
A) Allah’ın (c.c.) varlığı, kudreti, yüceliği ve ölümsüz olduğu
B) Allah’tan (c.c.) başka tanrı olmadığı, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) onun peygamberi olduğu
C) Allah’ın (c.c.) her şeyi en güzel şekilde yarattığı ve insanın hizmetine sunduğu
D) Allah’ın (c.c.) her şeyi gördüğü, bildiği ve işittiği ve insanı sorumlu kıldığı
2. Aşağıdakilerden hangisi bir şükür ifadesi değildir?
A) Allah’a şükür.
B) Elhamdülillah.
C) Hamdolsun.
D) Allah rahmet etsin.
3. Aşağıdakilerden hangisi dinimizin yapılmasını istediği güzel davranışlar arasında yer almaz?
A) Anne ve babaya saygılı olmak
B) Başkalarını kıskanmak
C) Yoksullara yardım etmek
D) Doğru sözlü ve dürüst olmak
C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, “Sübhâneke, dua etmek, elçisi, tanrı, besmele çekmek, kulu, selâmün aleyküm,” ifadelerini doğru biçimde yerleştiriniz.
1. İslam dininin öğütlediği ve Müslümanlar arasında en yaygın olan selamlaşma ifadesi Selamün Aleyküm.
2. İşlerimize başlarken Bismillâhirrahmânirrahîm demeye besmele denir.
3. Kelime-i şehadette, Allah’tan (c.c.) başka tanrı olmadığı, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) onun kulu ve elçisi olduğu vurgulanır.
4. Sübhaneke duası, bütün namazların ilk rekâtında okunur.


4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. İslam dininin temizliğe verdiği önemi araştırınız.
İslam’ın, Müslüman’ı maddi ve manevi yönlerden daima temiz tutmaktaki özeni, temizlik ve sağlığa verdiği önemi gösteren en önemli delildir. Müslüman kişi iç ve dış temizliği ile seçkin, örnek ve belirgin bir vasfa sahip olmalıdır. 

Müslüman vücudunu, evini, evinin önünü temizlemekle yükümlü olduğu gibi, çevresinden de sokağından da mesul olması imanının gereğidir. Cenabı-ı hak Kura’n-ı Kerim de şöyle buyurmaktadır: Allah şüphesiz daima tövbe edenleri sever, temizlenenleri de sever.”[1] Her konuda olduğu gibi bu konuda da bize örnek olan sevgili peygamberimiz, ashabından bir guruba şöyle buyurdu: Siz kardeşlerinize gideceksiniz; bineklerinizi düzeltin ki, insanlar asında bir ben gibi (belirgin) olabilesiniz. Allah çirkini ve çirkinliği istemez.
2. Çevre kavramının anlamını araştırınız.
Çevre; insanların ve diğer canlıların hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.
3. Türkçe açıklamalı bir Kur’an-ı Kerim’den, Fâtiha suresinin anlamını bularak defterinize yazınız.
Okunuşu
1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
Anlamı
1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
3- O Rahmân ve Rahim,
4- O, din gününün maliki Allah'ın.
5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların 
ve o sapmışların yoluna değil.

Sayfa 60 Cevabı

“İyi Müslüman olmak güzel ahlaklı olmak demektir.” (Tirmizî, Zühd, 52) hadisinden ne anlıyorsunuz?
 • Cevap: İyi bir Müslüman olmak için sadece ibadet etmek yetmez. İyi bir insan gerek yaşantısıyla, gerek bilinciyle gerekse de ibadetleriyle herkese örnek olmalıdır. İbadetlerini yerine getiren ancak bunu yaşantısına  ve ahlakına yansıtamayan Müslüman’da bir sorun var demektir. Müslüman her yönüyle olduğu gibi güzel ahlakıyla da Müslüman’a yaraşır bir şekilde davranmalıdır.

Sayfa 61 Cevabı

Aşağıdaki şiirde hangi ahlaki davranışlardan bahsedilmektedir? Değerlendiriniz.
Hiç kimseye hor bakma,
İncitme gönül yıkma,
Sen nefsine yan çıkma,
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler.
 • Cevap:
 • İnsanları hor görmeme
 • Kimseyi incitmeme
 • Nefsine hakim olma
 • Böylece her şeyin nasıl da güzel olacağını görmemiz gerektiğini anlıyoruz. 

Sayfa 62 Cevabı

Hz. Ayşe’ye, Sevgili Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in ahlakı sorulunca bu soruya o şöyle cevap vermiştir: “… Onun ahlakı Kur’an’dı.”(6) “Peygamberimiz (s.a.v.) kimseyi azarlamazdı… İki iş arasında kaldığı zaman günah olmadıkça kolayını seçerdi. Günah işlemekten sakınırdı. Kendine yapılan kötülüğün intikamını almazdı. Suç işleyene hak ettiği cezayı verirdi.”(7) “O, kaba, çirkin söz ve davranışlarda bulunmaz, çarşı pazarda insanlarla yüksek sesle konuşmazdı. O, kötülüğe kötülükle karşılık vermez, bağışlayıcı ve hoşgörülü davran ırdı.”(8)
Peygamberimizi (s.a.v.) örnek almanın ahlakımızı güzelleştirmedeki önemini değerlendiriniz.
 • Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v), güzel ahlakı hayatına yansıtmış önemli bir kişidir. Peygamberimiz hayatını tamamen İslam dinine uygun olarak yaşamış, Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara iletmiş, açıklamış ve hayatına da uygulamıştır. Güzel ahlaklı olması tüm çevresi tarafından da sevilmesini sağlamıştır. 
Yukarıdaki şiire göre dinin ahlaki davranışlardan bize neleri öğrettiğini değerlendiriniz?
 • Cevap:
 • Ahlaki davranışlar bizleri yaran Allah’ı öğrenmeyi ve bilmeyi sağlar.
 • Ahlaki davranışlar, dinimizi en iyi şekilde öğrenmemizi sağlar.
 • Ahlaki davranışlar sayesinde, doğruluğun ve iyiliğin önemini biliriz.
 • Ahlaki davranışlar, kişinin vicdanını sorgulamasını sağlar.


Sayfa 63 Cevabı

Hatırladığınız saygılı davranış örneklerini arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • CevapSaygılı davranış örnekleri şu şekildedir:
  – Büyüklere yer vermek.
  – Büyüklere ikramda bulunmak.
  – İnsanların sözünü kesmeden konuşmak.
  – İnsanların görüşlerine tahammül etmek gerekir.
  – İnsanların dini inançlarını hoş görmek gerekir
İnsani ilişkilerde saygının yeri He ilgili örnekteki gibi sloganlar oluşturunuz.
• Saygı her şeyden önce gelir.
• Saygınlık kazanmak için saygılı ol.
 • Cevap:İnsani ilişkilerde saygının yeri ile ilgili sloganlar şu şekildedir:*Saygılı ol, hayatı yaşa!*Saygı duymak değer katar!
  *Önce saygı!
  *Saygı paha biçilemezdir!

Sayfa 64 Cevabı

Akrostiş tekniğini kullanarak örnekteki gibi sevgi konulu bir şiir yazınız.
Sevmeli insan gönlünce bu dünyada
Etmeli gönlünü hoş nefes aldıkça
Ve paylaşmalı ruhunu bir başkasıyla
Görmeli ki hayat aslında çok kısa
İnsan anlamalı hayat vardır ancak sevgi varsa…


Sayfa 65 Cevabı

“Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi, nice sıkıntılara katlanarak onu karnında taşımıştır… Bunun için (ey insan), hem bana hem anne babana şükret…” (Lokmân suresi,14. ayet)
Sizce anne ve babamıza karşı teşekkürümüzü nasıl gösterebiliriz?

Cevap:
Annem ve babamızın sözümden dışarı çıkmayarak, onlara teşekkür edebiliriz.
Okulumuzda ve derslerimizde başarılı olarak, onlara teşekkür edebiliriz.
Arkadaşlarımız ve çevremizdeki insanlarla iyi geçinerek, onlara teşekkür edebiliriz.
Hayırlı bir evlat olarak, onlara teşekkür edebiliriz.
İyi bir meslek sahibi olmak için çalışarak, onlara teşekkür edebiliriz.
Anne ve babamızı severek, onlara teşekkür edebiliriz.
Anne ve babamızın söylemiş olduklarını yerine getirerek, onlara teşekkür edebiliriz.


Sayfa 66 Cevabı


Anne babalarınızla ilişkilerinizi dikkate alarak aşağıdaki şemada boş bırakılan yerlere doldurunuz
 • Cevap: Onların sözünden çıkmam.
 • Cevap: Onlara saygı ve sevgide kusur etmem
 • Cevap: Onları üzecek davranışlarda bulunmam

Sayfa 67 Cevabı

Şiirde anneye duyulan sevgi nasıl ifade edilmiştir? Siz de annenize sevginizi ifade eden düşüncelerinizi noktalı yerlere yazınız.
 • Cevap:Annemdir beni büyüten
  Odur yediren içiren
  Beni seven koruyan
  Annemdir şefkatli olan 
  Annemdir koca yürekli
  Annemdir çok sevgili
  Hatam olsa bile
  Annemdir hemen affeden
  Annelerin en güzeli
  Çok seviyorum seni
  Beni de karşılıksız seven
  Annemdir her zaman

Sayfa 68 Cevabı

Kardeşlerinizden ayrı kaldığınızda neler hissedersiniz? Duygularınızı aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
Cevap:
Kardeşlerinizden ayrı kaldığınızda neler hissedersiniz?
Özlem duyarım,
Üzgün olurum,
Kardeşimle ilgili çeşitli hayaller kurarım,
Sürekli olarak onu ararım,
Duygusal anlar yaşarım,
Kardeşlerimden ayrı kaldığımda içimde bir eksiklik olur. Çünkü kardeşlerim hayatımın bir parçasıdır. Hayatımda en başından beri onlar var. Onlarla çok şey paylaşmış birisiyim. Bazen mutluluğumu bazen üzüntümü paylaşırım. Onlar yokken her zaman bende bir eksiklik olur. Onların olmaması beni çok etkiler. Özlerim, ağlarım ve ararım.


Sayfa 69 CevabıBirlikten güç doğar.”, “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” atasözlerini, kardeşler arasında yardımlaşma ve dayanışma açısından değerlendiriniz.
 • CevapBirlikten güç doğar derken, kardeşler birlikte olup bir işi birlikte yapmalıyız yani, bir eli nesi var iki elin sesi var derken, yani kardeşler beraber yaparsa daha kolay yapılır.
Aşağıdaki boşluğa kardeş sevgisini anlatan bir resim çiziniz.


Sayfa 71 Cevabı

Akrabanız olarak kimleri söyleyebilirsiniz?
 • Cevap:
 • Anneanne,
 • Babaanne,
 • Dede,
 • Baba,
 • Anne,
 • Kardeş,
 • Amca,
 • Dayı,
 • Hala,
 • Teyze,
 • Kuzen,
 • Yeğen,

Sayfa 73 Cevabı

Peygamberimiz (s.a.v.) komşuya karşı görevlerimizi şöyle sıralamıştır:
“Ödünç para istediğinde vereceksin; davet ettiğinde davetine katılacaksın; hastalandığı zaman ziyaret edeceksin; senden yardım beklediği zaman yardımda bulunacaksın; kendisine bir felaket geldiğinde teselli edeceksin; kendine bir iyilik ve hayır dokunduğu zaman tebrik edeceksin; öldüğünde cenazesinde hazır bulunacaksın; bir yere gittiğinde çocuklarını koruyacaksın.”
Yukarıdaki hadise göre dinimizin komşuya verdiği önemi, arkadaşlarınızla konuşunuz.
 • Cevap: Komşumuz zor zamanlarda ise onun yanında olmamız gerektiği anlatılmıştır. Ona maddi ve manevi olarak yardımda bulunmamız ve felakete uğradıysa teselli vermemizi iyi gününde onunla mutlu olmamızı kötü gününde de onunla üzülmemizi söylemektedir. 
Dost, kara günde belli olur.” atasözünü arkadaşlık ilişkileri açısından değerlendiriniz.
 • Cevap: İnsanlar mutlu zamanlarımızda zaten yanımızdadır önemli olan ise zor zamanlarda kötü anlarda üzüntümüzü acımızı sıkıntımızı bizlerle paylaşabilecek insanların varlığıdır. Bu insanlar varsa yanınızda işte dost kazanmışsınız demektir. 

Sayfa 74 Cevabı


Şiire göre arkadaşlarımıza nasıl davranmalıyız? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • CevapOnları yürekten sevmeli, onlara ayetlerde hadislerde yazıldığı gibi samimi içten yaklaşmalıyız.
Şiirde öğretmen için hangi duygular dile getirilmiştir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
 • Cevap: Öğretmenlerin bizlere saygıyı sevgiyi öğretmeleri, bizlere doğruyu güzeli anlatmaları onların bizler için olan öneminden bahsedilmektedir.

Sayfa 75 Cevabı

Aşağıdaki cümleleri tamamlayınız.
• Aileme saygı duyarım çünkü… Ailem benim için değerlidir.
• Arkadaşlarıma saygı duyarım çünkü… arkadaşlarımla iyi vakit geçiririm.
• Öğretmenime saygı duyarım çünkü…Onlar benim yol göstericim ailem gibidir.Sayfa 76 Cevabı

Fâtiha suresi ile ilgili neler biliyorsunuz?
 • Cevap: Fatiha Suresi, 7 ayetten oluşmaktadır. Tam olarak inen ilk suredir. Resmi sıralamada birinci, nüzul sırası itibarıyla beşinci sûredir. Kur’an’ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına “Fâtiha” denilmiştir. Namaz kılarken her rekatta fatiha suresinin okunması gerekir.

Sayfa 77 Cevabı

Fâtiha suresine ait ayetleri okunuş sırasına göre numara vererek sıralayınız.
Errahmânirrahîm. (3)
Sırâtallezîne en’amte aleyhim. (7)
İhdinassırâtal müstakîm. (6)
Mâliki yevmiddîn. (4)
İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn. (5)
Elhamdü lillâhi Rabbil âlemîn. (2)
Gayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn (Âmin). (8)
Bismillâhirrahmânirrahîm (1)


Sayfa 78 Cevabı

A. Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarım bulup işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi çocukların anne babasına karşı görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?
A. Anne babaya iyi davranmak
B. Anne babanın sözlerini yerine getirmek
C. Anne babaya saygısızlık yapmamak
D. Anne babanın yerine iyilikte bulunmak
 • Cevap: D
2. I. Onları üzecek söz ve davranışlardan her zaman kaçınmak
II. Onların tüm ihtiyaçlarını karşılamak
III. Karşılaştığımızda selamlaşmak; hâl ve hatırlarını sormak
IV. Sevinçli ve mutlu günlerinde tebrik edip iyi dileklerde bulunmak
Yukarıdakilerden hangileri akraba ve komşuluk ilişkilerimizle ilgilidir?
A. I-II-III B. I-II-IV C. I-III-IV D. II-III-
 • Cevap: C
3. Aşağıdakilerden hangisi Fâtiha suresinde verilen mesajlar arasında yer almaz?
A. Övgüye layık tek varlık Allah’tır. (c.c.)
B. İbadet ve kulluk yalnızca Allah’a (c.c.) yapılır.
C. Allah (c.c.) her şeyi yaratandır.
D. Allah (c.c.) yüce ve bağışlayıcıdır.
 • Cevap: C
B. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.
Aşağıdaki sözcükleri karşılarındaki açıklamalarla eşleştiriniz.
1. Bir toplum içinde kişilerin uymaları gereken iyi, güzel davranışlar ve kurallar (Ahlak)
2. İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu (Sevgi)
3. Farklı duygu ve düşüncelere anlayış göstermek (Saygı)
4. Kişinin, konuşmalarında doğruyu söylemesi ve davranışlarında dürüst olması (Doğruluk)
 • Doğruluk
 • Saygı 
 • Şükür
 • Ahlak
 • Sevgi

Sayfa 79 Cevabı


C. Noktalı yerlere, aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanını yazarak cümleleri tamamlayınız.
davranışlar
doğruluk
huzur
saygı
1. Öğretmenlerimize daima sevgi ve……saygı.………..göstermeliyiz.
2. Kardeşler arasında sevgi ve saygı ailenin……huzur.………….ve mutluluğu için önemlidir.
3…….doğruluk..……… güzel ahlakın en önemli göstergelerinden biridir.
4. Dinimiz, insanı güzel…………..davranışlar.…………………..yapmaya yönlendirir.
Ç. Aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
( D ) 1. Ahiret gününde tek söz sahibi Allah’tır. (c.c.)
Y) 2. Akrabalarla ilişkilerde onları ziyaret etmek önemli bir davranış sayılamaz.
(D ) 3. Kardeşlerimin görüşlerini anlayışla karşılayarak onlara saygı duyarım.
(D) 4. İnsanlar arası ilişkilerde saygı ve sevgi önemlidir.
D. Aşağıdaki soruların yanıtlarını noktalı yerlere yazınız.
1. İnsani ilişkilerde sevgi ve saygının önemi nedir? Açıklayınız.
 • CevapSevgi ve saygıyla dostluklar sürdürülür. İnsan, sevgi ve saygı duyduğu kişileri kendisine daha yakın hisseder. Bu kişilerle sevinç ve üzüntülerini paylaşmaktan hoşlanır; iyi ve kötü günlerinde onların yanında bulunmaktan, onlara destek olmaktan mutluluk duyar. Onlara karşı her zaman iyi ve anlayışlı davranır. Onları incitecek söz ve davranışlardan uzak durmaya çalışır.
2. Akrabalarımızla ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? Açıklayınız.
 • CevapAkrabalarımızla olan ilişkilerimizde, sevgi ve saygı korunmalıdır, birliktelikler korunmalı ve kurulmalıdır, akrabalar arasında barış ve huzur sağlanmalıdır, ziyaretler yapılmalıdır, merasimlere katılmak gereklidir. Düğünler, cenazeler, bayramlar bu bakımdan bir fırsata çevrilmelidir.
3. Güzel ahlakın birey ve toplum açısından önemini açıklayınız.
 • Cevap: Güzel ahlaklı biri, arkadaşlıklar kurabilir, dostluklar kurabilir, toplumda değer verilen ve saygı duyulan biri olur, güvenilir ve dürüst biri olarak aranılan insan olur. Toplumda insani ihtiyaçların sağlanmasında yol gösterici olur. Örnek davranışlarıyla örnek bir birey olur. Bu nedenler güzel ahlak sahibi olmak, örnek davranışlar sergilemek her zaman önemli ve değerli olmuştur.

Sayfa 81 Cevabı

1. Cahiliye, kabile, Hanif, putperest kavramlarının anlamlarını araştırıp defterinize yazınız.
 • Cevap:Cahiliye: “Cahillik, kabalık, görgüsüzlük” demektir. Cahiliye, Kur’an-ı Kerim inip İslamiyet yayılmadan önceki Arapların tutum ve davranışları için kullanılan bir kavramdır.Kabile: “Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, klan.”
  Hanif: “İslâm öncesi dönemde Hz. İbrâhim’in tebliğ ettiği dine tâbi olanlara verilen ad.”
  Putperest: Allah’a yapılması gereken ibadeti, ona gösterilmesi gereken saygı ve sevgiyi, Allah’ın dışında ilah kabul edilen herhangi bir varlığa gösteren, tapınan.
2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu çevrenin dinî ve sosyal özellikleriyle ilgili bilgiler toplayınız.
 • Cevap:Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Miladi, 571 yılında Mekke’de doğmuştur. Mekke o dönemde Arap halkın kabileler halinde yaşadığı kozmopolit bir şehirdi. Bu şehirde her dinden insan bulunmaktaydı. İnsanlar dini, sosyal, siyasal ve kültürel hayatı yozlaşmıştı.
3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile büyükleriyle ilgili bilgiler toplayarak defterinize yazınız.
 • Cevap:Peygamber Efendimiz 571 yılında Mekke’de doğmuştur. Annesinin adı Amine, Babasının adı ise Abdullah’tır. Efendimizin diğer aile büyüklerinin adları şu şekildedir;Dedesinin adı; Abdulmuttalip
  Babaannesinin ismi Fatıma
  Anneannesinin adı Berre
  Halaları: Beyzâ, Berra, Atike, Safiyye, Erva, Ümeyme’dir.
  Teyzeleri: Ferîda ve Fahita
  Sütannesi: Halime
  Amcaları: Haris, Zübeyr, Ebu Talib, Ebu Leheb, Kusem, Dırar, Mukavvim, Hacl, Hz. Hamza (r.a) ve Hz. Abbas (r.a)’dır.
4. Haksızlığa uğradığınızda neler hissedersiniz? Haksızlıklara karşı duyarsız kalmamak neden önemlidir? Düşüncelerinizi defterinize kısaca yazınız.
 • Cevap:Toplumsal ilişkilerde zaman zaman haksızlıklar yaşanır. Haksızlığa uğradığımızda kızar, öfkeleniriz. Bu durum bizi üzer ve hak arama duygumuzu harekete geçirir. Haksızlığa karşı durmamız gerekir. Çünkü adalet ancak haksızlıklar ortadan kalkınca sağlanabilir. Toplumda huzur ve güvenin sağlanması için haksızlıkların önüne geçilmelidir. Yasal yollardan hakkımızı aramak gerekmektedir.
5. Mescid-i Nebi’nin Müslümanların eğitimindeki rolünü araştırınız.
 • Cevap: Peygamber Efendimiz, hicretten sonra Mescid-i Nebevi’yi inşa etmiştir. İnşa edilen Peygamber Mescidi, İslam’ın en önemli eğitim öğretim merkezi olmuştur. Peygamberimiz mescidin yanına “Suffe” adında ayrı bir bölüm yaptırmıştı. Burada yoksul olup barınacak yeri olmayanlar veya evi olduğu halde ilim öğrenmek isteyenler kalır, yeni bilgiler öğrenerek ve ibadet ederek günlerini geçirirlerdi. Peygamberimiz onlarla yakından ilgilenir, onların eğitim ve öğretimiyle meşgul olduğu gibi, geçimlerini de sağlamaya çalışırdı. Buradan yetişenler çevre şehirlere İslam’ı öğretmek üzere görevlendirilirlerdi.

Sayfa 82 Cevabı

Peygamberimizin (s.a.v.) doğduğu çevreyi tanımak sizce niçin önemlidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Hz. Muhammed’in doğduğu çevreyi tanımak bize İslamiyet hakkında önemli bilgiler verir. Hem kültürel hem de dinsel açıdan karmaşık olan bu toplum, İslamiyet sayesinde gelişebilmiştir. İslamiyet’in insanlığa kazandırdıklarını bu toplumun geçirdiği değişimlerden öğrenebiliriz.

Sayfa 84 Cevabı

Yaratıklar arasında yoktur eşi Muhammed’in.
Gönülleri aydınlatır hep güneşi Muhammed’in.
Abdullah’la Âmine’den ilkbaharda doğmuştu o.
Bütün Kureyş oymağını sevinçlere boğmuştu o.
Doğum yeri Mekke şehri, Medine’de yatar şimdi.
Abdülmuttalip dedesi, onun babası Haşim’di.
Yukarıdaki şiirde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile büyüklerinden hangilerinin adı geçmektedir?
 • Cevap:
 • Annesi : Amine Hatun
 • Babası: Abdullah
 • Dedesi: Abdulmuttalip
 • Dedesinin Babası: Haşim

Sayfa 87 Cevabı

Öğrendiğiniz bilgiler yardımıyla aşağıda verilen cümleleri sebep sonuç ilişkisi kurarak tamamlayınız.
Hz. Muhammed’i (s.a.v.) dedesi ve amcası büyüttü.
Çünkü: Altı yaşında iken annesini kaybetti.

Hz. Muhammed (s.a.v.) sütanneye verildi.
Çünkü: Çölde hava güzel, su tatlı ve temiz, hayat serbest, iklim ise mutedildi. Ayrıca çölde yaşayan bazı kabilelerin dilleri de çok daha düzgün ve pürüzsüzdü. Asliyet ve tazeliğini koruyordu. Ahlâkları da temizdi.Sayfa 93 Cevabı

Bir arkadaşınıza yapmadığı davranışla ilgili bir suçlama yapılıyor. Yani arkadaşınız haksızlığa uğruyor. Haksızlığı yapanlar da sizin arkadaşlarınız. Böyle durumda yapılan bu haksızlığa karşı nasıl bir tavır takınırdınız? Düşüncelerinizi yazınız.
 • Cevap: Tabi ki haklının yanında haksızlığın karşısında olurdum. Eğer ki haksızlığı ailem ya da arkadaşlarım bile yapmış olsa yine de ben her zaman doğrudan haklıdan yana olan tavrımı değiştirmem.
Aşağıdaki tabloda Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarından bazıları verilmiştir. Siz de buna göre davranışlarınızı değerlendirerek kendinizle ilgili bölümü işaretleyiniz. (HER ZAMAN- ÇOĞUNLUKLA- BAZEN- HİÇBİR ZAMAN)
Kötü davranışlardan kaçınırdı. (HER ZAMAN)
Kibar ve saygılı bir biçimde konuşurdu. (HER ZAMAN)
Yalan söylemez, kimseyi aldatmazdı. (HER ZAMAN)
Konuşanları saygıyla dinler, kimsenin sözünü kesmezdi. (HER ZAMAN)
Kırıcı ve kaba sözler söylemezdi. (HER ZAMAN)
Aile büyüklerine saygı gösterirdi. (HER ZAMAN)
Verdi ği sözü yerine getirirdi. (HER ZAMAN)
Çalışmayı severdi. (HER ZAMAN)
Aldığı emanetleri korurdu. (HER ZAMAN)
Temizliğe önem verirdi. (HER ZAMAN)
İhtiyacı olanlara yardım ederdi. (HER ZAMAN)
Başkalarının hakkını yemezdi. (HER ZAMAN)


Sayfa 94 Cevabı

Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) Mekke’de yaşadığı olaylardan bildiğiniz birini söyleyiniz.
 • Cevap: Efendimizin yaşamış olduğu “Kabe Hakemliği” olayını biliyorum. Efendimiz 35 yaşındayken Kabe Hakemliği yapmıştır. Hz. İbrahim (a.s.) ve Hz. İsmail (a.s.) tarafından yapılan Kâbe, geçen zaman içinde yağmur ve sel suları ile harap olmuş, yeniden yapılması gerekmişti. Mekkeliler, Kâbe duvarlarının yeniden yapılması kararını vererek, işe koyuldular. Kâbe’nin duvarları Hacerü’l Esved’in konulacağı yere kadar yükseltilmişti. İşte bu esnada Hz. Muhammed (s.a.s.), otuz beş yaşında iken, yenilenen Kâbe’nin duvarına Hacerülesved’i yerine yerleştirme işinde Kureyş kabilelerine hakemlik yapmıştır.

Sayfa 95 Cevabı

Yukarıdaki şiirde Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk vahyin gelişiyle ilgili nelerden söz edilmektedir? Değerlendiriniz.
 • Cevap: HZ. MUHAMMED’E ilk vahyin nerede ne zaman kim tarafından nasıl verildiğinden bahsedilmektedir. 

Sayfa 99 Cevabı

Şiirde Medine’ye hicretle ve sonrası ile ilgili nelerden söz edilmektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
 • Cevap: Medine’de nasıl karşılandığı, Medinelilerin o günü nasıl bayram olarak gördükleri, herkesin evini peygambere açtıkları, hep beraber bir mescit inşa etmeleri, sonra da o mescitte kıldıkları namazdan bahsedilmektedir. 

Sayfa 101 Cevabı

Evini, mallarını, doğup büyüdüğü yeri bırakıp göç etmek zorunda kalmak, kişide ne gibi duygular uyandırır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap Ülkelerinden göç etmek zorunda kalan insanlar mülteci veya göçmen olmaktadırlar. Bilmedikleri bir ülkede yabancı olarak vatansız bir şekilde yaşamaktadırlar. Bu da dağılmış aileler, zor yaşam şartları, kültürel çatışmalar ve bozulmaları da beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı göç etmek zorunda kalan insanların hem maddi hem manevi yönden büyük çöküntüye girdiklerinden çok zor bir durumdur.

Sayfa 108 Cevabı

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumundan ölümüne kadar geçen aşağıda verilen önemli olayların numarasını tarih şeridine uygun bir şekilde yazınız.
 • Cevap:

Sayfa 110 Cevabı

Salâvat dualarında nelerden söz edilmektedir? Listeleyiniz.
 • Cevap: Salavat dualarında, Hz. İbrahim’den , Hz. Muhammed ve evlatları ile birlikte yakınlarından, bahsedilmektedir. Allah’ın Hz. İbrahim’e ve ailesine merhamet ettiği gibi Hz. Muhammed’e ve ailesine merhamet etmesi niyaz edilmektedir.
Aşağıdaki bulmacayı verilen bilgilerden yararlanarak çözelim.
1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dedesi. ()
2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sütannesi. ()
3. Annesi öldüğünde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yaşı. ()
4. Muhammed (s.a.v.) kelimesinin anlamlarından biri. ()
5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu şehir. ()
6. Yeryüzünde Allah’ın (c.c.) adının anılması için yapılan ilk ibadet yeri. ()
7. Hz. Peygamberin (s.a.v.) eşi. ()
8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) babası. ()
9. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) verilen “güvenilir” anlamına gelen sıfat. ()
10. Hicret eden Mekkeli Müslümanlara yardım eden Medineli Müslümanlar. ()
11. Hz. Peygamberin (s.a.v.) bakımını üstlenen amcası. ()
12. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) annesi. ()
13. Müslümanların Mekke’den Medine’ye yaptığı göç. ()
14. Mescid-i Nebi’nin bitişiğinde barınma ve eğitim amaçlı yapılan bölüm. ()


Sayfa 111 Cevabı

A. Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını bulup işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile büyüklerinden birisi değildir?
A. Ebu Talip B. Hz. Ali C. Abdullah D. Âmine
 • Cevap: B
2. Hz. Muhammed’le (s.a.v.) ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A. Anne babası ömrü boyunca yanında olmuştur.
B. Sütannesinin adı Fatma’dır.
C. Ebu Talip, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) amcasıdır.
D. Hz. Muhammed (s.a.v.) Kureyş kabilesinden değildir.
 • Cevap: C
3. Hz. Muhammed (s.a.v.) çocukluğunda aşağıdakilerden hangisinin yanında kalmamıştır?
A. Sütannesi Halime B. Amcası Ebu Talip
C. Arkadaşı Hz. Ebu Bekir D. Dedesi Abdülmuttalip
 • Cevap: C
4. Peygamberimizin (s.a.v.) kabri aşağıdaki şehirlerin hangisindedir?
A. Mekke B. Medine C. Taif D. Cidde
 • Cevap: B
5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğum yeri ve tarihi doğru olarak verilmiştir?
A. Medine-571 B. Mekke-622
C. Mekke-571 D. Medine-632
 • Cevap: C
B. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.
Aşağıdaki sözcükleri karşılarındaki açıklamalarla doğru şekilde eşleştiriniz.
1. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk vahiyin geldiği yer
2. Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlar
3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kızlarından biri
4. Peygamberimizin (s.a.v.), haksızlığa uğrayanların hakkını korumak amacıyla katıldığı topluluk
5. İlk Müslümanlardan biri
 • Cevap: 1. Hira 2. Muhacir 3. Hz. Fatma (r.a.) 4. Erdemliler Topluluğu 5. Hz. Ali (r.a.)

Sayfa 112 Cevabı

C. Noktalı yerlere, aşağıda verilen kelimelerden uygun olanını yazarak cümleleri tamamlayınız.
 • sütanne
 • ensar
 • Hz. Ebu Bekir (r.a.)
 • babasını
1. Hz. Muhammed (s.a.v.) doğmadan önce…..babasını………kaybetti.
2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dönemde çocuklar belli bir süre……sütanne…..ye verilirdi.
3. Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara yardım edenlere…..ensar……..adı verilir.
4. Peygamberimiz (s.a.v.), Medine’ye……Hz. Ebu Bekir (r.a.)………..ile birlikte hicret etmiştir.
Ç. Aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(D) 1. Mekke’de, Hz. İbrahim’in dinine göre yaşayanlara, “Hanif” adı veriliyordu.
(Y) 2. Hz. Osman (r.a.) ilk Müslümanlardandır.
(Y) 3. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz 571 yılında Medine’de vefat etmiştir.
(D) 4. Peygamberimize (s.a.v.) ilk vahiy Hira Mağarası’nda gelmiştir.
(D) 5. Salli Barik dualarında Peygamberimize Allah’tan (c.c.) rahmet ve iyilik dileriz.
D. Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.
1. Hz Muhammed’in (s.a.v.) Medine’de toplumsal barışı sağlamak için yaptığı çalışmalar nelerdir? Açıklayınız.
 • Cevap: Peygamberimiz Medine ye hicret ettikten sonra çeşitli sözleşmelerle Medine’de önceden var olan tatsızlıkları bitirmiştir. İlk olarak Medine Sözleşmesini yapmıştır. Sonra Ensar ve Muhacirleri kardeş ilan edip barış ortamı sağlamıştır.
2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.), Veda Hutbesi’nde üzerinde durduğu başlıca konular nelerdir? Yazınız.
 • Cevap:Peygamberimizin Veda Hutbesi, evrensel mesajlar içermektedir. Efendimizin genel anlamda insan eşitliği üzerinde durduğu “Veda Hutbesi”nde şunları vurgulamıştır;İnsanların birbirleriyle barış ve kardeşlik içinde yaşamaları gerektiğini söyledi. Bütün insanların eşitliğini, hiç kimsenin bir diğerinden üstün olmadığını vurguladı. Her insanın can, mal, namus ve şerefinin Peygamberimizin (s.a.v.) Veda Hutbesi’ni okuduğu Arafat’tan bir görünüm kutsal olduğunu; bunların korunması
  gerektiğini söyledi. Eşlerin birbirleri üzerinde hakları olduğunu, özellikle kadın haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.
3. Müslümanlar açısından hicretin önemini açıklayınız.
 • Cevap:
– İslam’ın dönüm noktalarından bir tanesi hicrettir. Hicretin dini sosyal ve siyasi bir çok sonuçları vardır. Müslümanlar hicret ederek, özgürlüklerini kazanmışlar, İslam’ı rahat yaşama ve İslam’ı yayma olanağı elde etmişlerdir.
– Medine’ye hicret ederek sadece müşriklerin zulüm ve baskılarından kurtulmakla kalmadılar, Medinelilerle birlikte güçlü bir topluluk haline geldiler.
– Hicret ile Müslümanların güvenle yaşayacakları bir vatana sahip oldular.
– Hicretten sonra İslam dini kısa bir zamanda geniş bir coğrafyaya yayılma imkanı buldu. Bundan dolayı hicretin İslam tarihinde çok önemli bir yeri vardır.
– Hicretle, 23 yıl süren peygamberlik döneminin 13 yıllık Mekke dönemi sona ermiş, 10 yıl sürecek olan Medine dönemi başlamış oldu.
– Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettiğinde Medine’nin sosyal yapısı oldukça karışıktı. Hz. Muhammed’in buradaki ilk işi bu karışıklığı giderici çalışmalar yapmak oldu
– Müslümanlar hicretten sonra 53 maddelik bir anayasa hazırlamışlardır. Bu anayasa ile Medine’deki farklı dini mensupları arasındaki ilişkiler düzenlendi.
– Hicret Müslümanların kullandığı ay takvimine bağlı takvimin başlangıcıdır.

Sayfa 114 Cevabı


1. Çevre, taharet kavramlarının anlamlarını sözlüklerden bularak defterinize yazınız.
 • Cevap: Çevre, “insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam ve içinde yaşadığımız doğal ortamdır.”Taharet, lügatte, “temizlik, nezâfet” mânalarına gelir.Dinî ıstılahtaki mânası ise “necâset denilen maddî pislik ve hades denilen, ibâdetlere mâni hükmî kirlilik hallerinden temizlenmek” demektir.
2. Bir gün boyunca beden temizliğiyle ilgili olarak neler yaptığınızı defterinize yazınız.
 • Cevap:
 1. Güne başlamadan önce uyandığımızda elllerimizi, yüzümüzü yıkar yemek sonrası dişlerimizi fırçalarız.
 2. Okula gideceksek temiz elbiselerimizi giyip okula gideriz. Burada elimizden geldiğince elbisemizi kirlenmekten koruruz.
 3. Okul bahçesinde dinlenirken temiz yerlere oturmaya özen gösteririz.
 4. Okulda yada evde tuvalet ihtiyacımızı gördükten sonra ellerimizi sabunlu suyla bol bol yıkarız.
 5. Akşam eve geldiğimizde okul elbiselerimizi çıkarır. Gerekirse duşumuzu alır ve temiz pijamalarımızı giyeriz.
 6. Her yemek öncesinde olduğu gibi sofraya oturmadan ve yemekten sonra ellerimizi yıkarız.
 7. Gece yatmadan önce elimizi yüzümüzü yıkayıp güzel bir uykuya dalarız.
3. Temizliğin önemiyle ilgili atasözü ve deyimler bulup defterinize yazınız.
 • Cevap:
Deyimler
Helâl süt emmiş olmak
Temiz tutmak
Temizlik yapmak
Kar gibi
Atasözleri
Arslan yattığı yerden belli olur.
Güneş girmeyen eve doktor girer.
4. Çevre ile ilgili bir şiir bulup defterinize yazınız.
 • Cevap:

İstiyoruz

Temiz bir çevre istiyoruz,
Kirli hava istemiyoruz,
Biz bu dünyada,
İnsanca yaşamak istiyoruz.
Kirli suların bırakılmadığı,
Temiz deniz ve göllerde,
Yunus balıkları gibi,
Yüzmek istiyoruz.
Toprakların temiz olduğu,
Çöplerin karışmadığı,
Organik meyve ve sebzeler,
Yemek istiyoruz.
(İzzet demir)
5. İnternet’ten çevre kirliliğini anlatan haber, resim vb. materyaller bularak bir sunum dosyası hazırlayınız.
 • Cevap:


6. Evde uyulması gereken temizlik kuralları neler olabilir? Defterinize yazınız.

 • Cevap:
– Ellerimizi yemekten hem önce hem de sonra yıkamalıyız.
– Evde yaşayan diğer insanları rahatsız etmemek için bireysel temizliğimize de dikkat etmeliyiz.
– Sabah herkese güler yüzlü olabilmek için kalkınca yüzümüzü yıkamalıyız.
– Dış ortamlar umumi olduğundan dolayı mikropludur bu sebeple dışarıdan eve girdiğimizde önce ellerimizi yıkamalıyız ki eve bulaşmasın.
– Mikropların yayılmasının önüne geçmek amacıyla odamızı temiz tutmalıyız.
– Yere bir şey döküldüğünde yayılmaması için geciktirmeden temizlemeliyiz.

Sayfa 115 Cevabı

“Temiz insan”, “Kalbi çok temiz” sözleri ile ne ifade edilmektedir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
 • Cevap: Kalbi temiz ve kalbi çok temiz kişi karşıdakinden asla ve asla çıkar beklemez insanoğlu yardıma muhtaç olur yardım bekler ama çıkar farklı birşey şeytanlığa hileye kafası çalışmaz az ile mutlu olmayı bilir gibi bir çok şey denebilir

Sayfa 117 Cevabı

Aşağıdaki ayeti okuyunuz ve dinimizin manevi temizliğe verdiği önem açısından değerlendiriniz.
“O gün ne mal ne evlat fayda verir, ancak Allah’a kalb-i selim (temiz bir kalp) ile gelenler (o günde fayda bulur).”
 • Cevap: Kalbi temiz olanların Allah her zaman yanında olacaktır. Kıyamette Allah kalbi temiz olanları ayıracak ve yanına, cennetine alacaktır.

Sayfa 120 Cevabı

Aşağıdaki şiiri, abdest-temizlik ilişkisi açısından değerlendiriniz.
 • Cevap: Abdestli-temiz insan her zaman namaza daha yakındır. Temiz olmak bizi iyi bir insan yaptığı gibi aynı zamanda inançlı bir insan yapar.
Beden ve elbise temizliği neden önemlidir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
 • Cevap: Beden temizliği denilince akla öncelikle el ve yüz temizliği gelir. Ellerimiz ve yüzümüz gün içinde çok çabuk kirlenir. Bundan dolayı hem ellerimizi hem de yüzümüzü sık sık yıkamalıyız. Mikroplar, temiz olmayan ortamlarda ürer. Musluklar, kapı kolları, merdiven korkulukları, meyve ve sebzeler gibi günlük hayatta kullandığımız veya dokunduğumuz pek çok şeyde çeşitli mikropların barınması mümkündür. Çevremizdeki eşyalara dokunduğumuzda veya kirli ortamlarda bulunduğumuzda mikroplar vücudumuza bulaşır ve hastalanmamıza sebep olabilir. Bu sebeple günlük hayatımızda temizliği bir alışkanlık hâline getirmeli, ellerimizi sık sık yıkamalıyız.Beden temizliği hakkında dikkat etmemiz gereken konulardan biri de tırnak temizliğidir. Tırnak temizliği, el ve ayak temizliğinin tamamlayıcı ögesidir. Biz bunun bilincinde olmalı, tırnaklarımızı düzenli aralıklarla kesmeliyiz. Uzamış tırnakların, ağız, burun ve göz ile temas edebileceğini unutmamalıyız. Tırnaklarımızı sürekli bakımlı ve temiz tutmalıyız. Kişisel temizliğin en önemli parçalarından biri de banyo yapmaktır. Banyo yapmak, beden sağlığımız için çok önemlidir. Çünkü toz, kir ve ter derimizin gözeneklerini kapatır.

Sayfa 123 Cevabı

Aşağıda verilen kavram haritasını örnekten hareketle tamamlayınız.
Beden ve elbiselerimin temizliğine dikkat ediyorum. Çünkü KEDİME SAYGI DUYUYORUM, SAĞLIMIZ İÇİN ÖNEMLİDİR. İBADET AÇISINDAN ÖNEMLİDİR. DİNİMİZ BİZE TEMİZ OLMAYI ÖĞRETİR. BU DÖRT MADDEYİ KUTUCUKLARA YAZABİLİRSİNİZ.


Sayfa 124 Cevabı

Aslan yattığı yerden belli olur.” atasözünde anlatılmak istenen nedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
 • Cevap: Bu atasözü ile anlatılmak istenen şudur; Bir kimsenin kişiliğini çözmek için yaşadığı yere bakmak gerekir. Çünkü, bir insanın kişiliği, oturup yattığı yerin temizliğinden, düzeninden anlaşılır. Dıştan kirli ve pasaklı insanlar gerçek hayatında da bu şekilde, temiz ve titiz insanlarda gerçek yaşamlarında bu şekilde temiz ve titizdirler. Kötü niyetli insanlar ve iyi niyetli insanlarda bu şekilde sınıflandırılırlar.

Sayfa 125 Cevabı

Siz de aşağıda verilen örnekteki gibi ev ve okul temizliği ile ilgili sloganlar bularak noktalı yerlere yazınız.
 • Sağlığımız için temiz okul
 • Kendin temiz çevren temiz olsun
 • Temiz ol temiz tut
 • Kendi sağlığını düşündüğün kadar çevreni de düşün
 • Temiz toplum temiz kent
 • Makyaj hiçbir şeydir temizlik her şey
 • Temiz avlu evin süsüdür
 • Temizliğe davet var

Sayfa 126 Cevabı

Çevremiz aynamızdır.” sözü ile ne anlatılmaktadır? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
 • Cevap: Bu söz ile anlatılmak istenen, çevremizin durumu nasılsa bizde öyle bir kişiliğe sahibizdir. Yani çevremiz kişiliğimizin dışa yansımasıdır. Eğer çevremiz temizse biz de temiz ve düzenli bir kişiyiz demektir. Eğer çevremizi kirli tutuyor ve temizlemiyorsak bizler de pis ve kötü bir kişiliğe sahibiz demektir.

Sayfa 130 Cevabı


A. Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını bulup işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A. Banyo yapmak B. Tırnak kesmek
C. Dişleri fırçalamak D. Güvenilir olmak
 • Cevap: D
2. Aşağıdakilerden hangisi beden temizliği ile ilgilidir?
A. Abdest B. Namaz C. Zekât D. Oruç
 • Cevap: A
3. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A. Sınıfları temiz tutmalıyız.
B. Çevremizin temiz olmasının bir önemi yoktur.
C. Okul bahçesini temiz tutmalıyız.
D. Okul girişinde ayakkabılarımızı paspaslara silmeliyiz.
 • Cevap: B
4. Aşağıdakilerden hangisi temizliğe dikkat edilmesinin gereklerinden biri değildir?
A. İnsanlar arasında saygı görmek
B. İbadetleri yerine getirmek
C. Sağlığımızı korumak
D. Yeteneklerimizi geliştirmek
 • Cevap: D
5. Aşağıdakilerden hangisi çevre temizliğiyle ilgili değildir?
A. Yolları temiz tutmak
B. Yerlere çöp atmamak
C. Tuvaletten sonra elleri iyice yıkamak
D. Okulumuzun temizliği
 • Cevap: C
B. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.
Aşağıdaki sözcük ve ifadeleri karşılarındaki açıklamalarla eşleştiriniz.
 • Cevap: 1. Abdest 2. Dürüstlük 3. Maddi temizlik 4. Beden temizliği
1. Namazdan önce yapılması şart olan temizlik (Abdest)
2. Manevi temizlik (kalp temizliği) sayılan davranış. (Dürüstlük)
3. Bedeni, giysileri ve çevreyi her türlü kirden arındırmak (Maddi Temizlik)
4. Vücudumuzun her türlü kirden arındırılması (Beden Temizliği)


Sayfa 131 Cevabı

C. Noktalı yerlere, aşağıda verilen kelimelerden ve kelime grubundan uygun olanım yazarak cümleleri tamamlayınız.
1. Yerlere tükürmemek……..çevre………temizliği ile ilgilidir.
2. Doğada, Allah’ın (c.c.) yaratmış olduğu bir……..denge…….ve düzen vardır.
3. Dinimiz hem maddi hem de………….manevi……..temizliğe önem verir.
4. Çevreye…….zarar………..verici davranışlardan uzak durmalıyız……taharet……… maddi ve manevi temizliği kapsar.
Ç. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(Y) 1. Dişleri temizlemek manevi temizlik sayılır.
(D) 2. Okulumuzu evimiz gibi temiz tutmalıyız.
(D) 3. Dinimiz giysilerimizin temiz olmasını öğütler.
(D) 4. İnsanın kötü duygu ve düşünceleri taşımaması manevi temizliktir.
(Y) 5. Çevre temizliği insan hayatı için önem taşımaz.
D. Aşağıdaki soruların yanıtlarını noktalı yerlere yazınız.
1. Dinimizin temizliğe verdiği önemi açıklayınız.
 • Cevap: İslâm dini temizlik üzerine kurulmuştur. Müslüman demek temiz insan demektir. Temiz olanları hem Allah, hem de insanlar sever. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor :
  Şüphesiz ki Allah, çokça tevbe edenleri ve iyice temizlenenleri sever.” (32)
  Allah’ın sevdiği kişilerden olabilmemiz için temizliğe dikkat etmemiz gerekir. Sevgili Peygamberimiz: “Temizlik imanın yarısıdır.” (33) buyurarak dinimizin temizliğe verdiği önemi belirtmiştir.
  Müslüman namaz kılarken Allah’ın huzurunda bulunur. Allah’ın huzuruna çıkmak için beden, elbise ve namaz kılınacak yerin temiz olması gerekir. Dinimiz iç temizliğine de büyük önem vermiştir. Müslümanın dışı temiz olduğu gibi kalbi ve rûhu da temiz olmalıdır
2. Maddi temizlik ne demektir?
 • Cevap: Maddi temizlik ve dinen bazı ibadetlerin yapılmasına engel olan necasetten tahareti  hemde sağlıklı ve nezih bir hayat için uyulması gereken beden temizliği gibi fiziği gibi fiziki temizliği kapsar.
3. Manevi temizlik ne demektir? Tanımlayınız.
 • Cevap: Manevi temizlik, insanın düşüncelerinin temiz olması demektir. Bu, insanın kötülük yapmaktan uzak durmasıyla mümkün olur. Manevi yönden temiz olan kişi, Allah’a inanır. Çok mutlu ve sakin biri olur. Bazen istemediği olaylar olsa bile bu kişi mutsuz olmaz. Çünkü başına ne geleceğine Allah’ın karar verdiğini bilir. 


0 yorum:

Yorum Gönderme