Sıcak!

12. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Başak Yayınları

2019 2020 12. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Başak Yayınları
12. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Başak Yayınları
12. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Başak Yayınları
12. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Başak Yayınları

Sesin yayılmasını önlemede farklı yapı ve özellikte olan maddelerden yararlanılabilir. Bu­lunulan ortamı istenmeyen seslerden arındırarak gürültünün zararlı etkilerinden korunmak ve gürültülü alanlardan çevreye yayılan sesleri azaltmak için farklı tasarımlar yapılabilir.
Yaptığınız etkinlikte çeşitli malzemeler kullanarak saatin sesinin yayılmasını önlemeye çalıştınız. Kullandığınız malzeme, yapısına ve özelliğine bağlı olarak saatin sesinin yayıl­masını az ya da çok önledi. Çünkü her malzemenin bir ses soğurma kapasitesi vardır. Strafor köpük, kumaş, sünger, pamuk gibi pürüzlü, gözenekli ve lifli yapıda olan maddeler sesi daha çok soğurur. Bu nedenle sesin yayılmasını önlemek için yapılan çalışmalarda soğurma özelliği fazla olan bu tür malzemelerden yararlanılır.
Ses Yalıtımı Niçin Önemlidir?
Günümüzdeki hızlı nüfus artışı ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan gü­rültü, insanların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyerek pek çok sağlık sorununa yol açmaktadır. Özellikle uzun süreler gürültüye maruz kalan insanlarda kalıcı işitme kayıpları oluşmaktadır. Ayrıca fabrika gibi endüstriyel tesislerde çalışanların verimi düşmekte ve dik­katlerinin dağılması sonucu iş kazaları meydana gelebilmektedir.
Gürültüden korunmanın en temel çözümü, ses yalıtımı uygulamalarıdır. Ses yalıtımı, sesi soğuran malzemelerle sesin yayılmasını önleyerek gürültünün insan sağlığına zarar vermeyecek ve yaşam kalitesini düşürmeyecek seviyeye indirilmesidir.


12. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Başak Yayınları

Ses yalıtımı, bina içerisindeki seslerin dışarı yayılmasını önlemenin yanında bina dı­şından gelecek seslerin de içeri geçmesini önlemeye yarar. Böylece istenmeyen seslerin yayılması engellenerek gürültünün etkileri azaltılmış olur.

0 yorum:

Yorum Gönderme