Sıcak!

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Çözümlü Aydın Yayınları

2020-2021 10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Çözümlü Aydın Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayınları

Aşağıdaki Sayfa numaralarına tıklayarak istediğiniz cevaplara ulaşabilirsiniz.

👇👇👇👇👇


Sayfa 3 Cevabı
Aynur 8 farklı şiir kitabı, 3 farklı roman ve 4 farklı hikâye kitabından birini seçip okumak istiyor. Aynur seçimini kaç farklı biçimde yapabilir?
8 + 3 + 4 = 15

10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 4 Cevabı
Bir mağazada 4 farklı çizme ve 5 farklı çanta modeli vardır. Bu mağazadan bir çizme ve bir çanta almak isteyen bir müşteri kaç farklı seçim yapabilir?
C(4,1) . C(5,1) = 4.5 = 20
16 kişilik bir gruptan önce bir grup temsilcisi, sonra grup sözcüsü seçilecektir. Bu seçim kaç farklı biçimde oluşturulabilir?
16 x 15 x 14 = 3360
10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 5 Cevabı
“ K i T A P ” kelimesindeki harfler kullanılarak anlamlı veya anlamsız üç harfli kaç farklı kelime oluşturulabilir?
P(5,3) = 5.4.3 = 60
10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 6 Cevabı
A = { 1,2, 3, 4, 5, 6 } kümesindeki rakamlar kullanılarak dört basamaklı;

a. Kaç doğal sayı oluşturulabileceğini, // 6.6.6.6=64
b. Rakamları farklı kaç doğal sayı oluşturulabileceğini, // P(6,4)=6.5.4.3=360
c. 5 ile bölünebilen rakamları farklı kaç doğal sayı oluşturulabileceğini bulunuz. // 5.4.3.1 = 60
6 farklı çiçeğin 8 farklı vazoya kaç farklı şekilde konulabileceğini bulunuz.
10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 7 Cevabı
A = { 0, 2, 4, 6, 7, 8, 9 } kümesindeki elemanlar kullanılarak üç basamaklı, rakamları farklı kaç çift doğal sayı yazılabilir?
6 5 1 = 30
5 4 4 = 80
110
10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 9 Cevabı
(10! – 8!) / 7! işleminin sonucunu bulunuz.
[(n-2)! + (n-1)!] / n!-(n-1)! ifadesinin eşitini bulunuz.
[(n-2)! + (n-1)!] / n!-(n-1)! = n / (n-1) (n-1)
10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 10 Cevabı
A = { a, b, c, 1,2, 3 } kümesinin 4 lü permütasyonlarının sayısını bulunuz.
P (6,4) = 6 . 5 . 4 . 3 = 360
10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 11 Cevabı
A = {2, 4, 6, 8, 10} kümesinin 3 lü permütasyonlarının kaç tanesinde 8 elemanının yer alacağını bulunuz.
8    = 4 . 3
  8  = 4 . 3
    8 = 4 . 3 

36
10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı
4 farklı matematik ve 5 farklı Türkçe kitabı bir rafa sıralanacaktır.
a. Kitaplar kaç farklı biçimde sıralanabilir? 9!
b. Türkçe kitapları yan yana olmak üzere kaç farklı biçimde sıralanabilir? 5! . 5!
c. Matematik kitapları yan yana gelmemek üzere kaç farklı biçimde sıralanabilir? 6! . 4!
4441886 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek 7 basamaklı,
a. Kaç farklı sayı yazılabileceğini,
7! / 3! . 2! = 4 . 5 . 6 . 7 / 2 = 420
b. Kaç farklı tek sayı yazılabileceğini bulunuz.
6! / 3! . 2! = 4 . 5 . 6 / 2 = 60
10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı
Aynı iş yerinde çalışan 9 kişilik arkadaş grubu yan yana dizilerek fotoğraf çektirmek istemektedir. Fotoğraf çekimi esnasında gruptakilerden 4 ü siyah, 3 ü beyaz, 2 si mavi gömlek giydiğine göre renk bakımından kaç farklı fotoğraf elde edilir?
9! / 4! . 3! . 2! = 5 . 6 . 7 . 8 . 9 / 6 . 2 = 630
10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayıdır. Bir kimlik numarası için,
• Üç tane 5, dört tane 2, iki tane 0, birer tane 8 ve 9 rakamları bulunmaktadır.
• Tek rakamla başlayıp tek rakamla bitmektedir.
bilgileri verildiğine göre bu kimlik numarasını bulabilmek için kaç farklı tahmin yapılmalıdır?
55522220089 -> 5
5 --> 9! / 4! . 2! 
9 --> 9! / 2! . 4! . 2! 
5 --> 9! / 2! . 4! . 2! 
10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı
2 . C ( n, 2 ) -C ( n ,1 ) eşitliğindeki n nin değerini bulunuz.
n = 3
10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı
A – { 0, 1,2, 3, 4, 5 } kümesinin;
a. En çok üç elemanlı alt kümelerinin sayısını,
(6)     (6)    (6)     (6)
(0)  + (1) + (2) + (3)
b. En az beş elemanlı alt kümelerinin sayısını bulunuz.
(6)     (6)
(5)  + (6)
10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı
A = { 1,2, 3, 4, 5, 6 } kümesinin dört elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde;
a. 3 elemanının bulunduğunu, (5 3) = 10
b. 5 elemanının bulunmadığını, (5 4) = 5
c. 1 ve 2 elemanlarının bulunduğunu, (4 2) = (4 . 2 / 2 . 1) = 6
d. 4 veya 6 elemanlarının bulunmadığını hesaplayınız. 4 / 4 = 1
10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı
5 erkek, 3 kız öğrenci arasından seçilecek 4 kişi ile bir ekip oluşturulacaktır. Buna göre;
a. Herhangi bir koşul olmadan kaç farklı ekip oluşturulabilir? (8 4)
b. ikisi kız olmak üzere kaç farklı ekip oluşturulabilir? (5 2) (3 2)
c. En az ikisi erkek olmak üzere kaç farklı ekip oluşturulabilir? (5 2) (3 2) + (5 3) (3 1) + (5 4)
Düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan 10 noktanın herhangi ikisinden geçen kaç farklı doğru çizilebileceğini bulunuz. (10 2)
10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı
(…) eşitliğinin doğruluğunu gösteriniz.
(10 2) + (10 1) = (11 / 2)
45 + 10 = 11 . 10 / 2 . 1 
55 = 55
10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı
(…) açılımında 11 terim bulunduğuna göre m değerini bulunuz.
m + 1 = 11
m = 10
(…) ifadesinin açılımındaki terimlerden biri A . m 8 . n 7 ( A ER ) olduğuna göre k değerini bulunuz.
k = 8 + 7 = 15
(…) açılımındaki katsayılar toplamını ve sabit terimi bulunuz.
katsayılar toplamı = (4 - 2)8 = 256

sabit terim = 0

26, 27, 28, 29 Alıştırmalar Cevapları

1. Bir sınıfta 15 kız, 16 erkek öğrenci vardır. Bu sınıftan seçilecek bir öğrenci kaç farklı biçimde belirlenebilir?
15 + 16 = 31
2. 10 soruluk bir testte her soru için 5 farklı seçenek bulunmaktadır. Art arda gelen soruların cevapları aynı olmayacağına göre bu test için kaç farklı cevap anahtarı oluşturulabilir?
5 . 4 . 4 . - - - - - 4 = 5 . 49 
3. “ 21. Şekil ” de A, B ve C şehirlerinin arasındaki yollar gösterilmiştir.
a. A şehrinden C şehrine gitmek isteyen bir kişi kaç farklı yol kullanabilir? 3 . 3 + 2 = 11
b. Gidiş ve dönüşte B şehrine uğrayacak biri A şehrinden C şehrine gidip dönecektir. Kullandığı yolu tekrar kullanamayacak olan bu kişi kaç farklı yol kullanabilir? 3 . 3 .  2 . 2 = 36
4. A = { 0, 1,2, 3, 4, 5, 6 } kümesinin elemanları kullanılarak üç basamaklı;
a. Kaç doğal sayı oluşturulabilir? 6 . 7 . 7 
b. Rakamları farklı kaç doğal sayı oluşturulabilir? 6 . 6 . 5
c. Rakamları farklı kaç çift doğal sayı oluşturulabilir?
d. 300 ile 600 arasında kaç doğal sayı oluşturulabilir?
5. “ P A R E ” kelimesindeki harfler kullanılarak anlamlı veya anlamsız 4 harfli kaç kelime oluşturulabilir?
4!
6. Yandaki resimde gösterilen 6 araba 8 arabalık bir otoparka kaç farklı biçimde park edilebilir? 
8 . 7 . 6 . 5 . 4 . 3 
7. A = { 1,2, 3, 4, 5 } kümesindeki elemanlar kullanılarak 4 basamaklı;
a. Kaç doğal sayı yazılabilir? 5 . 5 . 5 . 5 
b. En az iki basamağı aynı olan kaç doğal sayı yazılabilir? 5 . 5 .  5 . 5 _ 5 . 4 . 3 . 2
8 (…) işleminin sonucunu bulunuz.
6! / 4! = 30
9. (…) ifadesinin eşitini bulunuz.
(n + 4 - 1) . (n + 3)! / (n + 3 - 1) . (n + 2)! = (n + 3) . (n + 3) . (n + 2)! / (n +2)! 
10. (…) eşitliğini sağlayan n değerlerini bulunuz.
(n - 1) (n - 2) - n (n - 1) = 10
n2 - 3n + 2 - n2 + n = 10
12 = 2n
n = 6
11.m ve n doğal sayılar olmak üzere 6 . n! = m! eşitliğini sağlayan m değerlerinin toplamı kaçtır?
0 3
1 2       9
5 6
12. P ( n + 2, 4 ) = 4 . P ( n + 2, 3 ) eşitliğini sağlayan n değerini bulunuz.
(n + 2) (n + 1) n (n - 1) = 4
(n + 2) (n + 1) n 
n = 5
13. A = { a, b, c, d, e } kümesinin 3 lü permütasyonlarının kaç tanesinde;
a. c elemanı bulunur? 3 . 4 . 3 = 36
b. a elemanı bulunur, b elemanı bulunmaz 3 . 3 . 2 = 18
14. Birbirinden farklı 6 matematik, 3 fizik, 4 kimya kitabı bir rafa sıralanacaktır.
a. Kitaplar kaç farklı biçimde sıralanabilir? | 3!
b. Fizik kitapları bir arada olmak üzere kaç farklı biçimde sıralanabilir? 3! . | | !
c. Aynı tür kitaplar yan yana gelecek biçimde kaç farklı şekilde sıralanabilir? 6! 3 ! 4! 3!
d. Matematik kitapları yan yana gelmeyecek biçimde kaç farklı şekilde sıralanabilir? | 3! - 6! 8!
15. Aşağıdaki eşitlikleri gerçekleyen n değerlerini bulunuz.
a. P ( n, 4 ) = C( n, 5 )
b. P ( n, 3 ) = 4 . C ( n, 4 )
c. P ( 4, 2 ) = C ( 3 n, 1
16. 6 öğrenci arasından en az 2, en çok 5 kişilik kaç farklı grup oluşturulabilir?
(6  2) + (6  3)  + (6  4) + (6  5)
17. Bir grup öğrenciden oluşturulabilecek 4 kişilik farklı ekiplerin sayısı, 5 kişilik farklı ekiplerin sayısına eşittir. Bu öğrenci grubundan 3 kişilik kaç farklı ekip oluşturulabilir?
n = 9 Cevap : (9/3)
18. 6 matematik kitabının arasından seçilecek 4 kitap, 3 kişiye kaç farklı biçimde dağıtılabilir?
(6   4) . 4 . 3 . 2 = 15 . 24 = 360
19. “ 22. Şekil ” de d 1 // d 2 // d 3 // d 4 ve k // l // m // n // p dir.
a. Köşeleri bu doğruların kesim noktaları olan kaç üçgen çizilebilir?
(20    3) - (4  3) . 4 - (5  3) . 4
b. Şekilde kaç farklı paralelkenar vardır?
(5    2) . (4   2)
c. Şekilde bir köşesi A noktası olan kaç farklı paralelkenar vardır?
(3   1). 4 = 12
20. “23. Şekil ” deki K, L, M, N noktaları d doğrusu üzerinde; A, B, C, D, E ve F noktaları çember üzerindedir. Köşeleri bu noktalardan geçen en çok kaç üçgen çizilebilir?
(10   3) - (4    3)
21. Bir apartmanda biri 5, diğeri 6 kişilik iki asansör bulunmaktadır. 11 kişi; belirli 3 kişi aynı asansörde olmayacak biçimde kaç farklı şekilde asansöre binebilir?
(11   5) . (6    6) - (8  2) . (6   6) - (8   3)  (6    6)
22. Haftada bir film değiştiren 6 sinemanın her birinde bir salon vardır. Bu sinemaların üçünde aynı film gösterilmektedir. Aynı hafta içinde 3 farklı film seyretmek isteyen bir izleyici kaç farklı seçim yapabilir?
(4   3) = 4
23. (…) Şekilde verilen 9 nokta kullanılarak kaç farklı dik üçgen oluşturulabilir?
(4   1) . (4    1) = 16
24. Aralarında Ulaş ve Salih’in bulunduğu 9 kişi arasından 5 kişilik bir basketbol takımı seçilecektir. Ulaş’ın, olup Salih’in olmadığı kaç farklı takım oluşturulabilir?
Aralarında Ulaş ve Salih'in bulunduğu 9 kişi arasından 5 kişilik bir basketbol takımı seçilecektir.
- seçim olacağına göre, kimin hangi sırayla seçildiği önemli değildir. O zaman kombinasyon kullanmamız gereklidir.
Ulaş'ın olup Salih'in olmadığı kaç farklı takım oluşturulabilir?
- Ulaş'ın olmadığı dersek, hemen Ulaş'ı takımdan çıkararak başlayalım, bu bizim işlemlerimizi kolaylaştıracak.
O zaman:
1. Ulaş'ı çıkardığımızda 8 kişi kalır.
2. Bu 8 kişiden 5 kişi seçmemiz gerekli, ek olarak Salih'in bulunması gerekli.
3. Salih'in bulunması gerekli olduğuna göre, bu 5 kişiden birini biliyoruz. Kalan 4 kişiyi, kalan 7 kişiden seçmemiz gerekli.
7'nin 4'lü kombinasyonunu almamız gerekli:
7! / [4! x (7-4)!]
7 x 6 x 5 x 4! / 4! 3 x 2 x 1
7 x 5= 35 olarak bulunur.

25. Aşağıdaki ifadelerin eşitlerini bulunuz.


Sayfa130
Sayfa131
Sayfa132
Sayfa133
Sayfa134
Sayfa135
Sayfa136
Sayfa137
Sayfa139
Sayfa140
Sayfa141
Sayfa143
Sayfa144
Sayfa146
Sayfa147
Sayfa148
Sayfa149
Sayfa150
Sayfa151
Sayfa152
Sayfa153
Sayfa154
Sayfa155
Sayfa156

Sayfa157
Sayfa158
Sayfa159
Sayfa160
Sayfa161
Sayfa162
Sayfa163
Sayfa164
Sayfa165
Sayfa166
Sayfa167
Sayfa168
Sayfa169
Sayfa153
Sayfa170
Sayfa172
Sayfa173
Sayfa174
Sayfa175
Sayfa177
Sayfa178
Sayfa179
Sayfa180
Sayfa181
Sayfa182
Sayfa183
Sayfa186
Sayfa187
Sayfa188
Sayfa189
Sayfa191
Sayfa192
Sayfa193
Sayfa194
Sayfa195
Sayfa196
Sayfa197
Sayfa198
Sayfa199
Sayfa200
Sayfa201
Sayfa202
Sayfa153
Sayfa203
Sayfa206
Sayfa209
Sayfa210
Sayfa211
Sayfa212
Sayfa214
Sayfa215
Sayfa218
Sayfa219
Sayfa221
Sayfa222
Sayfa223
Sayfa225
Sayfa226
Sayfa227
Sayfa230
Sayfa231
Sayfa232
Sayfa234
Sayfa235
Sayfa236
Sayfa237
Sayfa239
Sayfa243
Sayfa244
Sayfa245
Sayfa246
Sayfa247
Sayfa248
Sayfa249
Sayfa250
Sayfa252
Sayfa253
Sayfa254
Sayfa255
Sayfa256
Sayfa257
Sayfa258
Sayfa259
Sayfa260
Sayfa261
Sayfa262
Sayfa263
Sayfa264
Sayfa265
Sayfa266
Sayfa267
Sayfa270
Sayfa271
Sayfa275
Sayfa276
Sayfa277
Sayfa278
Sayfa279
Sayfa280
Sayfa281
SAYFA 22 Çözümleri
Soru 1
Soru 2
Soru 3
Soru 4
Soru 5

SAYFA 26 Çözümleri
Soru 1
Soru 2
Soru 3
Soru 4
Soru 5

SAYFA 33 Çözümleri
Soru 1
Soru 2
Soru 3
Soru 4
Soru 5

SAYFA 39 Çözümleri
Soru 1
Soru 2
Soru 3
Soru 4


Memelilerde Yaşam Döngüsü

Memelilerde iç döllenme görülür ve çoğu memeli yavrularını doğurur. Dölle­nen yumurtadaki besin kuş yumurtasında­ki kadar çok değildir. Döllenmiş yumurta anne vücudu içinde kalır ve embriyo ge­lişimini burada tamamlar. Embriyo büyü­yüp gelişirken ihtiyacı olan besini anne­den karşılar.
Yumurtanın döllenmesinden yavrunun doğumuna kadar geçen süreye gebelik denir. 

Memelilerde yavru bakımı ve korunması, yavrunun kendi başına beslenme ve hayatta kalmayı öğrenmesine kadar devam eder. Yetişkin olan bireyler de kendi yavrularını doğu­rarak ürer.

Memeliler yavrularını koruyup büyütmek, saklanmak, dinlenmek vb. için yuva yapar.
2019-2020 10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayınları

Hayvanlarda Büyüme ve Gelişmeyi Neler Etkiler?

Hayvanlar, yaşam döngülerinin başlangıcı olan döllenme ve embriyonun gelişiminin ar­dından ya yumurtadan çıkar ya da doğar. Yeni yavru bireyler büyüyüp gelişmeye devam eder. Yetişkin olana kadar geçen zamanda çeşitli faktörler büyüme ve gelişmeyi etkiler. Hayvan türlerine göre farklılık gösterse de temel faktörler besin, su, yaşam ortamının sıcak­lığı ve oksijen miktarıdır. Bunların yanında yavru bakımı, barınma, avcılardan korunma ve hayatta kalmayı öğrenme gibi hayvan davranışları da büyüme ve gelişmeyi etkiler.

0 yorum:

Yorum Gönderme