Sıcak!

11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları

2019 2020 11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları

11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları
11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları
2019 2020 11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları


Besin

Hayvanlar, bitkiler gibi kendi besinini üret­mez. Besin ihtiyacını diğer canlılardan karşılar. Bazı hayvanlar bitkilerle beslenirken bazıları di­ğer hayvanlarla beslenir ya da her iki besini de tüketiyor olabilir. Büyüme ve gelişme için gerekli maddelerin ve enerjinin kaynağı besinlerdir.

Oksijen

Bitkiler ve hayvanların besinlerden enerji elde edebilmesi için oksijene ihtiyacı vardır. Sularda ya da karalarda yaşayan canlıların diğer yaşam­sal olaylarda olduğu gibi büyüme ve gelişmesi için de enerji harcanır.

Sıcaklık

Yaşam ortamının sıcaklığı yavruların büyüyüp gelişmesini etkiler. Örneğin ipek böceği yavruları en iyi 20-28°C aralığında büyür ve gelişir.

Yavru bakımı

Hayvanların pek çoğunda yumurtaların ko­runması ve yavru bakımı görülür. Yavruların beslenip büyütülmesi bazı türlerde diğer hay­vanlardan farklıdır. Örneğin kangurular kese­li memelilerdir. Dişi vücudunda yavruların süt emip büyüdüğü bir kese bulunur. Doğan kangu­ru yavruları gelişiminin bir bölümünü bu kesede geçirir.


Yeryüzünde çeşitli bitki ve hayvan türleri yaşamını sürdürmektedir. Her canlının yaşam döngüsünün devamı, üreyip yeni yavrular meydana getirmesine bağlıdır. Canlı varlıkları ve canlılık özelliklerini araştıran bilim insanları iyi birer gözlemcidir. Bilim insanları, bir tohum­dan yeni bir bitkinin gelişimini ya da yumurtadan çıkan yavrunun büyüyüp yetişkin olması sürecini izleyip bilgi edinirler. Sizler de aşağıdaki etkinliği yaparak bir bitki ya da hayvanın gelişim sürecini gözlemleyip bu çalışmanızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

0 yorum:

Yorum Gönderme