Sıcak!

6. Sınıf Matematik ÖĞÜN Yayınları Ders Kitabı Cevapları

2019 2020 6. Sınıf Matematik ÖĞÜN Yayınları Ders Kitabı Cevapları eğitim öğretim yılında okutulacak ders kitapları arasında bulunuyor. 

İlgili cevaplara aşağıdaki sayfa numaralarından ulaşabilirsiniz. 
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları ÖĞÜN Yayınları 

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA SAYILARINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.


SAYFA 16-17-18 
ALIŞTIRMA CEVAPLARI

Diğer sayfalar zamanla yüklenecektir.

6. Sınıf Matematik ÖĞÜN Yayınları Ders Kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 ve diğer ders kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz.
Petrol ve ürünleri sıvı yakıt çeşitlerini oluş­turur. Jeologlar (yer bilimciler), karalarda ya da denizlerde yaptıkları araştırmalarla petro­lün bulunduğu alanları belirlemeye çalışırlar. Petrol bulunan yere sondaj kuleleri kurulur. Sondaj kulesi, yer kabuğunun derinliklerin­deki petrole ulaşmak için kullanılır.
Yer altından çıkarılan petrol, tankerler ya da boru hatlarıyla rafinerilere taşınır.
Petrol ve ürünleri yakıt olarak kullanıldığında atmosfere karbon­dioksit, kükürtdioksit gibi gazlar ve diğer kirletici parçacıkların yayıl­masına neden olur.
Gaz Yakıtlar
Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve doğal gaz yaygın olarak kul­lanılan gaz yakıtlardır.
Petrolün ayrıştın İmasıyla elde edilen petrol gazları kolay taşınıp kullanılabilmesi için sıvılaştırılır. Sıvılaştrılan gaz tanklarla taşınır. LPG araçlarda yakıt olarak kullanıldığı gibi ısınma ve pişirme ama­cıyla da kullanılır.


LPG yandığında oluşan karbondioksit oranı diğer petrol ürünleri­ne göre daha azdır.
Doğal gaz tıpkı petrol gibi yer kabuğunun kayaçları arasında fakat gaz hâlinde bulu­nan bir maddedir. Sondaj yapılarak doğal gaz bulunan bölge tespit edilir. Daha sonra da çıkarılarak doğal gaz üretim kuyularında toplanır. Buradan boru hatlarıyla ayrıştırma tesislerine taşınır ve işlenir.
Ayrıştırılan doğal gaz yakıt olarak kulla­nılmak üzere boru hatlarıyla istenilen yerlere ulaştırılır. Doğal gaz, kullanılan en temiz fo­sil yakıttır. Yandığında tüm fosil yakıtlar gibi karbondioksit oluşsa da diğer yakıtlar kadar çevreyi kirletmez.
Ülkemizde de ısı amaçlı doğal gaz kulla­nımı yaygınlaşmaktadır.
Kömür, petrol ve doğal gaz fosil yakıtlar­dır. Fosil yakıtlar, günümüzden çok önce yaşamış bitki ve hayvanların yer kabuğunun derinliklerinde çürüyüp farklılaşmasıyla oluşmuştur. Fosil yakıt yandığında serbest kalan enerjinin asıl kaynağı, ölmüş bitkiler ve bitkilerle beslenen hayvanlarda kimyasal enerjiye dönüşerek depolanmış güneş enerjisidir.

2 yorum: