Sıcak!

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları ATA DERS KİTAP Yayınları

Yazı devam ediyor...
2019 2020 10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları ATA DERS KİTAP Yayınları
10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Berkay Yayınları
10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları ATA DERS KİTAP Yayınları

Yukarıda fotoğrafı yer alan hidra, genellikle denizlerde yaşayan omurgasız bir hay­vandır. Gövdenin yan tarafından gördüğünüz çıkıntı da gelişmekte olan yavru hidradır. Bir süre sonra ana canlıdan ayrılacak olan yavru, yaşamını bağımsız olarak sürdüre­cektir. Hidra ve diğer canlılar, kendilerine benzer yavrular meydana getirerek nesillerini sürdürür.
Hayvanlar ve bitkiler hangi yollarla ürer? Yavru bireylerin meydana gelmesini, büyü­yüp gelişmesini etkileyen faktörler neler olabilir?
Çevrenizde gördüğünüz canlılar nasıl meydana gelir? Bu sorunun cevabı şudur: Canlı­lar, var olan canlılardan meydana gelir. Çünkü canlılık özelliklerinden birinin, yavru canlılar oluşturabilme yani üreme olduğunu hatırlayınız. Üreme yoluyla canlılar, nesillerini devam ettirip çoğalır ve taşıdıkları kalıtsal materyali yavru bireylere aktarır.
Canlılarda üreme, eşeyli üreme ve eşeysiz üreme olmak üzere iki yolla gerçekleşir.
10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları ATA DERS KİTAP Yayınları

Eşeyli üreme, iki ebeveyn (anne ve baba) tara­fından yeni yavrular meydana getirilmesidir. Eşeyli üreme yapan canlılardan erkek bireyin üreme or­ganlarında sperm hücreleri üretilir. Sperm, erkek üreme hücresidir. Dişi bireyin üreme organlarında yumurta hücresi üretilir. Yumurta, dişi üreme hüc­residir.
Erkekten gelen sperm hücresiyle dişiden gelen yumurta hücresinin birleşerek kaynaşmasına döl­lenme denir. Bu süreç sonunda döllenmiş yumur­ta oluşur. Döllenmiş yumurtaya zigot denir. Zigot, her iki ebeveynden gelen kalıtsal materyali taşır. Kalıtsal materyal, canlıya özgü karakteristik özel­likleri belirleyen ve yaşamsal olayları kontrol eden bilgilere sahiptir.

Döllenmiş yumurtanın büyüyüp gelişmesiyle embriyo oluşur. Embriyo, büyüme ve gelişmenin başlangıcındaki yavru bireydir. Eşeyli üreyen can­lıların yavruları, ebeveynlerine benzer özellikleri taşımakla birlikte onların kopyası değildir.

0 yorum:

Yorum Gönderme