Sıcak!

11. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları

2019 2020 11. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları
11. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları
11. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları

Büyük şehirlerde yaşayan insanlar genellikle çok katlı bi­nalarda otururlar. Bu tür binalarda çok sayıda daire bir arada­dır ve duvarları ortaktır. Bu tür mekânlarda ses yalıtımı yapıl­mamışsa televizyon, müzik seti, elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi gibi araçların sesleri diğer dairelerde yaşayan in­sanları rahatsız eder.
Ayrıca sokak ve caddelerde araçların, iş makinelerinin, satıcıların çıkardıkları sesler ve yol çalışmaları sırasında olu­şan gürültü ev ve iş yerlerindeki insanların rahatsız olmasına yol açar.
İnsanlar çevrelerindeki ses kirliliğini azaltarak gürültünün olumsuz etkilerinden korunmak için çeşitli ses yalıtım tekno­lojileri ve mimari uygulamalar geliştirmişlerdir.
Gürültünün zararlı etkilerinden ko­runması gereken mekânlarda şiddetli ses üreten ses kaynaklarının ses şid­detini azaltmak için kullanılan madde­lere, ses yalıtım malzemesi denir. Gü­nümüzde ses yalıtımıyla ilgili teknolojik uygulamalar hızla artmaktadır. Gürül­tüye neden olan seslerin yayılmasını önlemek için çeşitli ses yalıtım malze­meleri geliştirilmektedir. Bu malzeme­ler özelliğine göre binanın duvar, döşe­me, tavan ve pencere gibi bölümlerine çeşitli mimari uygulamalarla yerleştiri­lerek ses yalıtımı yapılmaktadır.
11. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları
Ses yalıtımı sağlamak için sesi çok soğuran, az ileten ve az yansıtan mal­zemeler kullanılır.
Aşağıdaki fotoğraf ses yalıtımlı kara yolunun bir bölümüne aittir. Yolun bu bölümünde yan tarafları kapatan yapı, taşıtlardan yayılan sesin bir kısmını soğururken bir kısmının da yansımalarla yolda hapsolmasını, böylece çevreye yayılmasını önlemektedir. Benzer şekil­de konser veya opera salonlarında duvarlar ve sesin çarpacağı engeller ayarlanarak sesin yankı yapmadan her yöne istenilen şiddetle yayılması sağlanır.
Ancak bu maddelerin de bina yapımında kullanılması gerekir. Bu du­rumda delikli ve oluklu yapı kazandırılmış metal, tuğla, ahşap vb. ses yalıtım malzemesiyle kaplanır. Camlar ise aralarında boşluk oluşturularak ses yalıtımı için uygun hâle getirilir. Ayrıca mimari uygulamalarla sesin yayılırken çarpacağı yüzeylerin büyüklüğü, küçüklüğü ve eğimi ayarlanarak sese istenilen şekilde yön verilebilmektedir.

0 yorum:

Yorum Gönderme