Sıcak!

7. Sınıf Fen Bilimleri TUTKU Yayınları Ders Kitabı Cevapları

2020 7. Sınıf Fen Bilimleri TUTKU Yayınları Ders Kitabı Cevapları eğitim öğretim yılında okutulacak ders kitapları arasında bulunuyor. 

İlgili cevaplara aşağıdaki sayfa numaralarından ulaşabilirsiniz. 
7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları 

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA SAYILARINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA SAYILARINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.

7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları


1. Uzay araştırmaları yaparken hangi teknolojilerden yararlanılır? Tahmin ediniz.
 • Cevap:
 • Teleskop
  Radyoteleskopları
 • Roketler
  Elektromanyetik dalgalar
  İnsanlı uzay araçları
  İnsansız uzay araçları
  Yer Çevresinde Yörüngeye Giren Uydular
  Kutup Yörüngeli Uydular
  Ekvatoral Uydular
  Rastgele Uydular
  İnsanlı Uydular
2. Uzay araştırmalarını olumsuz etkileyecek durumlar neler olabilir?

 • Cevap: Uzaydaki atıklar yani uzay kirliliği ve ışık kirliliği uzay araştırmalarını olumsuz etkileyecek durumlardır.


Sayfa 26


Bilim, Teknoloji ve Yaşam
Ülkemizde en büyük çaplı teleskoba sahip ulusal ve uluslararası araştırma projesinin yürütüleceği bir gözlemevi kurulmaktadır. Doğu  Anadolu Gözlemevi Projesi’nin (DAG) bir ürünü olan bu gözlemevi, Erzurum’un Karakaya Tepeleri zirvesinde (3170 m) inşa edilmektedir. 2020 yılında faaliyete girecek olan bu projeyle, yıllardır çalışılan optik teleskopların dışında kızılötesi teleskopla da çalışılmaya başlanacaktır. Ayrıca bu gözlemevi sayesinde bilim insanları çok daha güncel ve sıcak konularını uluslararası gözlemevleriyle birlikte çalışabilecektir. Kaynak: dag-tr.org

Bu gözlemevinin Karakaya Tepeleri zirvesine kurulmasının nedeni ne olabilir? Gözlemevi kurulma yerinin seçiminde nelere dikkat edilir?
 • CevapGözlemevi’nin Karakaya Tepeleri zirvesine kurulmasının nedeni bu bölgenin ışık kirliliğinden uzak olması olabilir.
Gözlemevi kurulma yeri seçilirken şunlara dikkat edilir:
 • Bulutsuz gece sayısının fazla olması.
 • Havadaki nem oranının düşük olması.
 • Şehir merkezlerinin dışında olmaıs.
 • Havadaki kirliliğin ve toz oranının düşük olması.
 • Deprem kuşaklarına uzak olması.
Teleskopların gök biliminin gelişimindeki önemi nedir? Arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevap:
Teleskobun icadı ile uzaydaki gök cisimlerine ait görüntüler elde edilmiştir. Bu görüntüler sayesinde gök cisimleri hakkında detaylı bilgilere ulaşılmıştır. Bu bilgilerin ışığı altında astronomi bilimi büyük gelişmeler kaydetmiştir.

Gök bilimin gelişmesinde teleskobun önemi de büyüktür. Uzay araştırmaları gözlemlenebildiği ölçüde kavranmaktadır. Uzayı gözlemlemek de en iyi şekilde dev teleskoplar sayesinde yapılmaktadır.

Sayfa 30


Hazırlık Çalışmaları
1. Gökyüzünde hangi gök cisimlerini gözlemliyorsunuz?
 • Cevap: Ay, yıldız, meteor ve gök taşlarını gözlemliyorum.
2. Güneş sisteminin uzaydaki yeri hakkında neler biliyorsunuz?
 • CevapDünya ve güneş sistemi Samanyolu Galaksisi’nde yer alan yıldız sistemlerinden yaş olarak en gençlerindendir. Dünya ve Güneş Sistemi Samanyolu Galaksisi’nin merkezinde yer alan bir karadelik etrafında dönerler. Güneş Sistemi içerisinden Dünya’nın haricinde 8 gezegen, çok sayıda gezegencik, meteor, astreoid ve uzay kayaları bulunur. Dünya ile birlikte diğer bütün bu gezegenler Güneş Sistemi’nin merkezinde yer alan yıldız olan Güneş’in etrafında aynı yönde dönerler.


Sayfa 37-38-39-40


1. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen noktalı alanlara yazınız.
1) Teknoloji ile uzay araştırmaları arasında nasıl bir ilişki vardır?
 • Cevap: Teknoloji ile uzay araştırmaları arasında doğrudan bir ilişki vardır. Teknolojisi gelişmiş ülkeler de uzay araştırmaları da daha çok olacaktır. Teknolojisi gelişmiş Amerika, Rusya ve Japonya gibi ülkelere baktığımız zaman uzay araştırmalarının çokça olduğunu görüyoruz.
2) Uzay kirliliğinin nedenleri nelerdir?
 • Cevap: Uzaya gönderilen uydu uzay mekiği uzay araçlarının boşalan yakıt tankları, patlayan füzeler ve daha birçok cisim uzay boşluğuna savrulmuştur. Tüm bu atıklar uzayda, uzay kirliliğine neden olur.
3) Galaksi nedir? Örnekler veriniz.
 • Cevap: Milyonlarca yıldız, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş sistemlere gök ada (galaksi) adı verilir. Samanyolu ve Andromeda birer galaksidir.
4) Evren ve uzay kavramlarını açıklayınız.
 • Cevap: İçerisinde galaksilerin, gezegenlerin, yıldızların, meteorların, kuyruklu yıldızların vb. bütün gök cisimlerini barındıran ve yerküre de dâhil olmak üzere meydana gelen yapıya evren denir. Uzay ise evrenin yerküre hariç olan kısmına verilen isimdir.
B. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
 • Cevap:
1) (D) Uzay, Dünya atmosferinin dışında gök cisimlerinin bulunduğu sonsuz boşluğa denir.
2) (D) Çeşitli araçlarla uzaya çıkılmasını sağlayan, uzayda yapılan araştırma sonuçlarını Dünya’ya ulaştıran teknolojilere uzay teknolojisi adı verilir.
3) (Y) Ülkemiz uzaya TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A uydularını gözlem amaçlı göndermiştir.
4) (D) Görevi biten ya da parçalanan uzay araçları uzay kirliliğine neden olur.
5) (Y) Dünya’dan bakıldığında birbirine göre konumları değişmeyen yıldızlara galaksi denir.
6) (Y) Işığın bir ayda aldığı yola ışık yılı adı verilir.
7) (D) Milyonlarca yıldız, bulutsu ve gaz bulutları ile gaz ve tozdan oluşmuş sisteme evren adı verilir.
8) (Y) Samanyolu ve Andromeda eliptik galaksilere örnektir.

7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı

C. Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerlere kutucukların içinde bulunan kelime ve kelime gruplarından uygun olanları yazınız.
1) Bütün gök cisimlerini barındıran ve yerküre de dâhil olmak üzere meydana gelen sonsuz boşluğa  evren denir.
2) Atbaşı ve Kömür Çuvalı bulutsuları karanlık bulutsu çeşidine örnektir.
3) Birbirlerine göre konumları her zaman aynı kalan yıldız topluluklarına takımyıldızı adı verilir.
4) Uzayda belirli bölgelerde yoğunlaşmış olarak bulunan gaz atomları ve toz parçacıklarına bulutsu adı verilir.
5) Büyük kütleli yıldızların ölümünden sonra nötron yıldızları ve bulutsu oluşur.
Ç. Aşağıdaki açıklamaların her birini, karşılarında verilen kavramlarla oklar yardımıyla eşleştiriniz.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı

D. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçenekleri işaretleyiniz.
1) Günlük yaşamda kullanılan araçlardan hangisi uzay araştırmalarının teknolojiye olan katkılarından biri değildir?
 • CevapD) Elektrikli terazi
2) Meltem sınıfta yaptığı araştırmayı sunarken aşağıdaki anlatımı yapmaktadır:
“Teknolojinin gelişmesiyle uzaya birçok füze, uydu, roket ve daha pek çok uzay aracı gönderilmiştir. Bu araçlar görevlerini tamamladıklarında uzay boşluğunda başıboş dolanmaktadır. Dünya’nın çevresinde dolanan tüm bu insan yapımı atıklar, gelecekte uzay araştırmalarının yapılmasına engel olacak boyutlara ulaşabilir.”
Buna göre Meltem aşağıdaki konuların hangisini araştırmıştır?
 • CevapB) Uzay kirliliğinin ne gibi sonuçları olabilir?
3) I. Aynalı
II. Mercekli
III. Radyo dalgalı
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri teleskop türlerine örnektir?
 • CevapD) I, II ve III
4) Aşağıdakilerden hangisi rasathanelerin kurulma yerlerinin seçiminde dikkate alınan şartlar arasında yer almaz?
 • CevapB) Bitki örtüsü

7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı

5) Ömer, öğretmenin sorduğu soruyu aşağıdaki gibi yanıtlamaktadır:
“Bilim insanları bunu anlamak için başlangıçtaki kütlelerine bakarlar. Eğer büyük kütleleri varsa nötron yıldızlarına ve kara deliklere dönüşürler. Kütleleri küçük ise beyaz cüce adı verilen yeni bir yapı oluştururlar.”
Buna göre öğretmenin sorusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
 • Cevap: A) Yıldızlar ölümlerinden sonra neye dönüşür?
6) Aşağıda gök cisimleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Bu cümlelerdeki boşluklar aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
 • Cevap: A) ışık yılı sarmal mavi
7) Aşağıdaki uydulardan hangisi uzaya haberleşme amacıyla gönderilmemiştir?
 • Cevap: C) RASAT
8) Karadeniz Bölgesi’nin kırsal kesimlerindeki asayişi kontrol etmek isteyen asker, uydudan gelen görüntülere bakmaktadır. Buna göre askerin incelediği görüntüler aşağıdaki uyduların hangisinden gelmiş olabilir?
 • Cevap: B) TÜRKSAT

7. Sınıf Fen Bilimleri TUTKU Yayınları Ders Kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 ve diğer ders kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz.

Yandaki şekillerde suyun, uzunlukları ve cinsleri aynı, dik kesit alanları farklı borulardan akışı görülmek­tedir. Bardaklarda belli bir zaman aralığında biriken su miktarının farklı olması borulardan akan suyun az ya da çok olmasından kaynaklanmaktadır. Dik kesit alanı küçük olan borudan akan su daha azdır. Bu durum, bir elektrik devresinde elektrik enerjisi­nin dik kesit alanı büyük ve küçük iletkenden iletilmesine benzetilebilir.
Yaptığınız etkinlikte cinsleri ve uzunlukları aynı, dik kesit alanları farklı iletken teller kul­landınız. Kullandığınız iletkenin dik kesit alanının büyüklüğüne bağlı olarak ampul parlak­lığının değiştiğini gözlemlediniz. Dik kesit alanı büyük olan telde elektrik enerjisinin iletimi daha kolay olduğu için ampul daha parlak ışık verdi.


Yandaki şekillerde suyun, kalınlıkları ve cinsleri aynı, uzunlukları farklı borulardan akışı görülmekte­dir. Bardaklarda belli bir zaman aralığında biriken su miktarının farklı olması, borulardan akan su miktarının az ya da çok olmasından kaynaklanmaktadır. Uzun borudan akan su daha azdır. Bu durum, bir elektrik devresinde elektrik enerjisinin boyu uzun ve kısa ilet­kenden iletilmesine benzetilebilir.

Yaptığınız etkinlikte iletkenin uzunluğuna bağlı olarak ampul parlaklığının değiştiğini gözlemlediniz. Kısa olan telden elektrik enerjisinin iletimi daha kolay olduğu için ampul daha parlak ışık verdi. İletken telin uzunluğu arttıkça elektrik enerjisinin iletimi zorlaşır. Bunun sonucunda da ampul parlaklığı azalır.
Demir telin yer aldığı devrede ampul parlaklığı diğerlerinden daha azdır. Çünkü elektrik enerjisi demir telde diğer iletkenlere göre daha zor iletilir.
Bir elektrik devresinde bütün devre elemanları, elektrik enerjisinin iletimine karşı az ya da çok zorluk gösterir. Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluk elekt­riksel direnç olarak adlandırılır. Direnç “R” harfi ile sembolize edilir.
Bütün maddelerin az ya da çok elektriksel direnci vardır. Elektrik enerjisini ileten mad­delere iletken, iletmeyen maddelere de yalıtkan adı verildiğini öğrendiniz. Genel olarak me­taller iletken, metal olmayan maddeler ise yalıtkandır. Yalıtkan maddelerin elektrik enerjisi­ni iletmemelerinin sebebi, elektriksel dirençlerinin fazla olmasıdır.

0 yorum:

Yorum Gönder