Sıcak!

7. Sınıf Fen Bilimleri TUTKU Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Yazı devam ediyor...

2020 7. Sınıf Fen Bilimleri TUTKU Yayınları Ders Kitabı Cevapları eğitim öğretim yılında okutulacak ders kitapları arasında bulunuyor. 

İlgili cevaplara aşağıdaki sayfa numaralarından ulaşabilirsiniz. 
7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri TUTKU Yayınları Ders Kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 ve diğer ders kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz.

Yandaki şekillerde suyun, uzunlukları ve cinsleri aynı, dik kesit alanları farklı borulardan akışı görülmek­tedir. Bardaklarda belli bir zaman aralığında biriken su miktarının farklı olması borulardan akan suyun az ya da çok olmasından kaynaklanmaktadır. Dik kesit alanı küçük olan borudan akan su daha azdır. Bu durum, bir elektrik devresinde elektrik enerjisi­nin dik kesit alanı büyük ve küçük iletkenden iletilmesine benzetilebilir.
Yaptığınız etkinlikte cinsleri ve uzunlukları aynı, dik kesit alanları farklı iletken teller kul­landınız. Kullandığınız iletkenin dik kesit alanının büyüklüğüne bağlı olarak ampul parlak­lığının değiştiğini gözlemlediniz. Dik kesit alanı büyük olan telde elektrik enerjisinin iletimi daha kolay olduğu için ampul daha parlak ışık verdi.


Yandaki şekillerde suyun, kalınlıkları ve cinsleri aynı, uzunlukları farklı borulardan akışı görülmekte­dir. Bardaklarda belli bir zaman aralığında biriken su miktarının farklı olması, borulardan akan su miktarının az ya da çok olmasından kaynaklanmaktadır. Uzun borudan akan su daha azdır. Bu durum, bir elektrik devresinde elektrik enerjisinin boyu uzun ve kısa ilet­kenden iletilmesine benzetilebilir.

Yaptığınız etkinlikte iletkenin uzunluğuna bağlı olarak ampul parlaklığının değiştiğini gözlemlediniz. Kısa olan telden elektrik enerjisinin iletimi daha kolay olduğu için ampul daha parlak ışık verdi. İletken telin uzunluğu arttıkça elektrik enerjisinin iletimi zorlaşır. Bunun sonucunda da ampul parlaklığı azalır.
Demir telin yer aldığı devrede ampul parlaklığı diğerlerinden daha azdır. Çünkü elektrik enerjisi demir telde diğer iletkenlere göre daha zor iletilir.
Bir elektrik devresinde bütün devre elemanları, elektrik enerjisinin iletimine karşı az ya da çok zorluk gösterir. Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluk elekt­riksel direnç olarak adlandırılır. Direnç “R” harfi ile sembolize edilir.
Bütün maddelerin az ya da çok elektriksel direnci vardır. Elektrik enerjisini ileten mad­delere iletken, iletmeyen maddelere de yalıtkan adı verildiğini öğrendiniz. Genel olarak me­taller iletken, metal olmayan maddeler ise yalıtkandır. Yalıtkan maddelerin elektrik enerjisi­ni iletmemelerinin sebebi, elektriksel dirençlerinin fazla olmasıdır.

0 yorum:

Yorum Gönder