Sıcak!

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Gün Yayınları

Yazı devam ediyor...
10. Sınıf Coğrafya Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları GünYayınları
Gün yayınları cevapları 10. sınıf coğrafya


Tohum Nedir?
Tohum, zigotun gelişmesiyle oluşan embri­yoyu taşır. Embriyo, yeni yavru bireyin gelişi­minin başlangıcıdır. Embriyonun oluşumu sıra­sında besin depo edilir. Besin ve embriyonun bir kabukla sarılması sonucu oluşan yapıya tohum adı verilir.
Tohum üç ana bölüme sahiptir. Bu bölümler; büyüdüğünde yeni bir bitkiyi meydana getirecek olan embriyo, embriyonun gelişimi için gerekli olan depolanmış besin ve tohum kabuğudur.

Tozlaşma yalnızca hayvanlarla olmaz. Bazı bitkiler, rüzgâr yardımıyla tozlaşır. Rüzgâr estiğinde polenler savrulur. Diğer çiçeklerin tepeciği üzerine ulaşır. Bazı ağaçlar ve çayırlar rüzgârla tozlaşır. Rüzgârla tozlaşan bitkilerin çiçekleri genelde küçük ve gösterişsizdir.
Tozlaşmadan sonra polen içindeki sperm dişicik borusundan yumurtalığa ulaşır. Sperm ve yumurta hücresi kaynaştığında döllenme meydana gelir. Döllenmeyle birlikte tohum olu­şumu da başlar.

Tohumlar birçok yolla yayılabilir. Tohumla­rın bazıları tüy gibi hafif ve paraşüte benzer yapıdadır. Rüzgârın etkisiyle uçarak yeni bir yere taşınabilir. Dikenli olanlar hayvanların tüylerine yapışır. Hayvanlarla birlikte uzaklara taşınabilir. Yaygın olarak görülen ise tatlı ve taze meyvelerin, bunları yiyen hayvanlar sa­yesinde yayılmalarıdır. Meyve yendiğinde to­humlar hayvanın sindirim sisteminden geçer ve dışkı yoluyla farklı yerlere taşınır.

0 yorum:

Yorum Gönderme