Sıcak!

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayıncılık

Yazı devam ediyor...
10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayıncılık
10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayıncılık
10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayıncılık


Yukarıdaki fotoğrafta özel bir yöntemle görüntülenen ses dalgaları görülmektedir.
Ses kaynaklarının titreşerek ses ürettiğini biliyorsunuz. Titreşimler, ses kaynağıyla temas hâlinde olan katı, sıvı ya da gaz or­tamların taneciklerinin de titreşmesine ne­den olur. Bu durumu, yandaki şekil üzerin­de inceleyiniz. Saat çalmaya başladığında saati oluşturan tanecikler titreşir. Saat tit­reştiğinde etrafındaki hava taneciklerine çarpıp onları da titreştirir. Titreşen hava tanecikleri ses dalgalarını oluşturur. Ses, maddesel ortamlarda dalgalar hâlinde her yöne yayılır. Ses, her yönde yayılmasını sürdürürken karşılaştığı maddelerle etkileşir. Bu etkile­şimlerden biri, bu maddelerin sesi geçirmesi yani iletmesidir.
10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayıncılık
Sesin katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayıl­dığını hatırlayınız. Sesin yayılması, bu or­tamların sesi geçirmesi yani sesi iletmesi anlamına gelir. Çevrenizde işittiğiniz ses­ler genellikle bir gaz, ortam olan havada iletilerek kulağınıza ulaşır. Sesin iletilme­sinde maddesel ortamı oluşturan tanecik­lerin birbirine olan uzaklıkları etkilidir. Ka­tilarda tanecikler birbirine daha yakın ve düzenlidir. Bu nedenle katı maddeler sesi sıvı ve gazlardan daha iyi iletir.
Sıvı maddelerde tanecikler düzensiz olup katı tanecikleri kadar birbirine yakın değildir. Gaz maddelerde ise tanecikler bağımsız, aralarındaki uzaklık sıvılara göre fazla ve düzen- sizdir.Bu durum da sıvıların sesi gazlara göre daha iyi iletmesine neden olur. Maddesel olmayan ortamlarda ise ses iletilemez. Çünkü böyle ortamlarda sesi iletecek tanecik yoktur. Acaba ses dalgaları maddesel ortamlarda iletilmesinin dışında başka nasıl etkileşir?
1.    Derin cam kabın tabanına pamuğu yerleştiriniz. Saati pamuğun üzerine bırakınız.
2.    Cam kabın dışına kulağınızı dayayarak saatin “tik tak” seslerini dinleyiniz.
3.    Sesini dinlemeye devam ederek saatten yavaş yavaş uzaklaşınız. Saatin sesini işitemediğiniz uzaklıkta durunuz.
4.    Bir arkadaşınız saplı ekranı cam kabın üzerinden size doğru eğik olarak tutsun. Bu durumda saatin sesini işitip işi­temediğinizi gözlemleyiniz.
5.    Cam kabın üzerinde tuttuğunuz saplı ekranın yer düz­lemi ile yaptığı açıyı değiştirerek hangi durumda sesi daha iyi işitebildiğinizi tespit etmeye çalışınız.
Sonuç
    Saatin sesini hangi durumlarda işitebildiniz?
    Cam kavanozun üzerinde eğik olarak tutulan ekranın sa­atin sesinin işitilmesindeki rolü ne olabilir.

0 yorum:

Yorum Gönder