Sıcak!

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Gizem Yayıncılık

2019 2020 10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları

👇👇👇👇👇💋

Sayfa 10 Cevapları

VIEWING
Before You View
A. Look at the picture. Discuss the questions with your partner.
Before You View
1. Where do you think the teenagers are?
2. Do you think they are friends?
3. What are they doing?
B. Work in groups of 4 and fill in the following lists.

1. Ünite School Life Sayfa 11 Cevapları

QUESTIONNAIRE
B. Read the statements below. Then watch the video again and circle T for true or F for false for each statement.
1- F
2- F 
4- F 
7- F
3- T 5- T 6- T 8- T

1. Ünite School Life Sayfa 12 Cevapları


PRONUNCIATION
A. Study the table below and notice the difference

1. Ünite School Life Sayfa 13 Cevapları

Before You Listen
A. Read the questions in the table below. First, write your own answers as in the example. Then ask the questions to your partner and write his/her answers in the last column.
1- unhappy
2- stressed
3- stund plan
4- last minute
5- revises
6- successful
7- healthy food

1. Ünite School Life Sayfa 14 Cevapları

B. Listen to David and Mrs. Williams again. Complete the following paragraph.
1- Students' own answers.
2- Suggested answers

1. Ünite School Life Sayfa 15 Cevapları

Peer Evaluationtion Checklist

1. Ünite School Life Sayfa 16 Cevapları

A. Read the paragraph and choose the correct answer.

1. Ünite School Life Sayfa 17 Cevapları

B. Read the paragraph again and complete the diagrams.

1. Ünite School Life Sayfa 18 Cevapları

D. Read the text again and complete the diagram as in the example.
After You Read
A. Think about your daily routine and make notes below. Then work in groups of 4. Use your notes and present your daily routine to your group members.

1. Ünite School Life Sayfa 20 Cevapları

WRITING
Write a paragraph with the help of the guiding questions below.

1. Ünite School Life Sayfa 21 Cevapları

IDIOMS/ PROVERBS CORNER
A. Look at the picture. What do you think the teacher and his students are talking about?
B. Read the conversation and check your answer. Then read again and fill in the gaps with the correct proverbs.
1- Every cloud has a silver lining.
2- Knowledge is power
1. Ünite School Life Sayfa 22 Cevapları
SELF EVALUATION CHECKLIST
Not: Cevaplar kısa süre içinde eklenecektir.

Sayfa 24 Cevapları

Before You View
A. Label the pictures with the celebration types in the list below.
B. Discuss the following questions in pairs.
1- birtday party
2- wedding ceremony
3- graduation ceremony
4- dinner party
5- suprise party
6- fancy dress party
7- housewarming party
8- garden party
9- wedding anniversary

2. Ünite School Life Sayfa 25 Cevapları

A. Watch the video. What type of celebration are Amy, Betty and James organizing? Choose the correct answer. (Video 2.1)
B. Watch the video again and choose the correct answer.
1- a 2- b 3- c 4- b 5-a 6- c 7- b

2. Ünite School Life Sayfa 26 Cevapları

A. Listen to the extracts from the video. Repeat with the correct intonation.
SPEAKING - 1
A. Read the expressions below. You can use them when you make plans with other people.

2. Ünite School Life Sayfa 27 Cevapları

B. Work in pairs. Read the following instructions and role-play the situation.

2. Ünite School Life Sayfa 28 Cevapları

LISTENING
A. Read the dialogue below. Can you guess the meaning of this expression?
B. Read the dialogue again and match these idioms with their meanings.
1- b 2- a
While You Listen
A. Listen to Mandy and Alex. Circle the correct alternative. (Audio 2.3)
B. Listen to the conversation again. Look at the table and fill in the missing information.
C. Listen again and correct the mistakes in the following sentences.

2. Ünite School Life Sayfa 29 Cevapları

D. Listen to the following conversations and fill in the missing words. (Audio 2.4)
1- 2 p.m.
2- Friday
3- 8:30 a.m.
4- an engineer 

5- a big company
6- gym
7- playvoleyball 
E. Listen again and check your answers.
F. Work in pairs. Act out the conversations. Then change roles and act them out again.

2. Ünite School Life Sayfa 30 Cevapları

VIDEO BLOG ENTRY
Work in pairs. Prepare your video blog entry
Peer Evaluation Checklist
SPEAKING - 2
A. Think about your plans for the future. First, make notes below. Add some details about your future career. Present your plans to the class.
1- d 2- g 3- c 4- a 5- e 6- f 7- b
B. Choose a famous person. Imagine you are that person and think about your future plans.
Then work in groups of 4. Present your plans in turn.

2. Ünite School Life Sayfa 31 Cevapları

C. Work in pairs. Match the sentences to make the dialogues and then act them out.
D. Work with a different partner. Use your own words to complete the dialogues and act them out.

2. Ünite School Life Sayfa 32 Cevapları

E-PORTFOLIO ENTRY
READING
The advantages of planners

2. Ünite School Life Sayfa 33 Cevapları

A. Read Dora’s planner below and circle the correct alternative.
B. Read the planner again. Which of the following information can we infer about Dora? Tick (√) the correct statements
1- She isn't a housewife.
2- She has some health problems with her teeth.
3- She hes got children
4- Her grandmother is still alive
C. Read the statements below. Then read Dora’s planner for the next day again and circle T for true or F for false for each statement.
1- T 2- T 3- F 4- F 5- F 6- F 7- T 8- F

2. Ünite School Life Sayfa 34 Cevapları

D. Read the following text. Does it include Aldin’s plans about education?
E. Work with your partner. Read the text again. Take turns to talk about Aldin’s plans.
F. Which of the following can we infer from the text? Choose the correct answer.
G. Read the text again and pay attention to the words in bold. Match them with their meanings (a-c).
After You Read
A. Discuss the following question with your partner.
B. Imagine you have the chance to represent your country on the international platform.
Would you like to choose any of the following areas? If yes, which one(s)? Why?

2. Ünite School Life Sayfa 35 Cevapları

WRITING
A. Write a paragraph about your future plans in your notebook.
B. Work in pairs. Exchange your notebooks and check each other’s paragraph for grammar and spelling mistakes.
IDIOMS/ PROVERBS CORNER
A. Read the following conversations. Pay attention to the proverbs in italics
B. Read the conversations again. Match the proverbs with their meanings.

2. Ünite School Life Sayfa 36 Cevapları

SELF EVALUATION CHECKLISTSayfa 76
Sayfa 77
Sayfa 78
Sayfa 79
Sayfa 80
Sayfa 81
Sayfa 82
Sayfa 83
Sayfa 84
Sayfa 85
Sayfa 86
Sayfa 87

Sayfa 90
Sayfa 91
Sayfa 92
Sayfa 93
Sayfa 94
Sayfa 95
Sayfa 96
Sayfa 97
Sayfa 98
Sayfa 99
Sayfa 100
Sayfa 101
Sayfa 104
Sayfa 105
Sayfa 106
Sayfa 107
Sayfa 108
Sayfa 109
Sayfa 110

Sayfa 111
Sayfa 112
Sayfa 113
Sayfa 114
Sayfa 115
Sayfa 118
Sayfa 119
Sayfa 120
Sayfa 121
Sayfa 122
Sayfa 123
Sayfa 124

Sayfa 125
Sayfa 126
Sayfa 127
Sayfa 130
Sayfa 131
Sayfa 132
Sayfa 133
Sayfa 134
Sayfa 135
Sayfa 136
Sayfa 137
Sayfa 138
Sayfa 139
Sayfa 140
Sayfa 141

Yansımanın Kuralları Var mıdır?
Ayna gibi düzgün ve parlak yüzeyleri kullanarak ışığın yansımasını daha iyi gözlemleyebilirsiniz. Yandaki fotoğrafta görülen çocuklar, el fenerinin aynadan yansıyan ışığını kullanarak saati aydın­latmaktadır. Saatin yeri değişirse ışığın saati tekrar aydınlatması için çocukların ne yapması gerekir?
Işık kaynağından bir yüzeye gönderilen ışık ışı­nına gelen ışın, yüzeye çarptıktan sonra geldiği ortama geri dönen ışık ışınına yansıyan ışın den­diğini öğrendiniz.
Aşağıdaki şekilde, bir yüzeye gelen ve yansıyan ışınlar ve bu ışınların normalle yaptıkları açılar gösterilmiştir. Normal, ışınların gelme ve yansıma açılarını ölçmede referans alınan ve yüzeye dik, sanal bir doğru parçasıdır. Gelen ışının yüzeye değdiği noktaya dik olarak çizilir. Işığın çarptığı ve yansıdığı yüzeyin altındaki taranmış alan, yüzeyin ışığı geçirmeyen bir madde olduğunu gösterir.


2019 2020 10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Gizem Yayıncılık

Gelen ışının normalle yaptığı açıya gelme açısı, yansıyan ışının normalle yaptığı açıya yansıma açısı denir.
Ayna gibi düzgün yüzeylere gelen ışık ışın­ları yansırken belli bir yol izler. Işığın geliş doğ­rultusu bilinirse yansırken izleyeceği yol da tahmin edilebilir. Yukarıda sözü edilen çocuk­lar, yaptıkları uygulamada saatin yeri değişirse onu tekrar aydınlatabilmek için aynaya gelen ışığın doğrultusunu değiştirmelidirler. Işığın doğrultusunun değişmesi, aynaya gelme açı­sının değişmesi anlamına gelir. Gelme açısı değişen ışığın buna bağlı olarak yansıma açısı da değişecektir.

0 yorum:

Yorum Gönderme