Sıcak!

10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları BERKAY Yayınları

2019 2020 10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları BERKAY Yayınları


 cevaplar


Eklemler
Ellerinizle hamur yoğurabilir, topu ya­kalayabilir ya da piyano çalabilirsiniz. Bunları ve daha birçok farklı işi ellerinizle nasıl yapabiliyorsunuz? Bu sorunun ceva­bını bulmak için aşağıdaki etkinliği yapı­nız.
Yüz ifadenizle çeşitli duyguları anlatabilirsiniz. Bunu çoğu zaman farkında olmadan ya­parsınız. Seviç, üzüntü, öfke, şaşkınlık gibi duyguları dışa yansıtmanızı sağlayan deri altın­daki onlarca kas grubudur.
Kemikler ve vücudun diğer bölümleri kaslara bağlıdır. Kaslar kasılıp gevşeyebi­lir. Kasların bu özelliği sayesinde vücudu­nuzdaki eklemlerle bağlı kemikler hareket edebilir. Bütün kaslar vücudun hareket sis­temini oluşturur. Hareketin yanı sıra kasla­rınız vücudunuzun dengeli biçimde ayakta kalmasına ve çeşitli pozisyonları almasına da yardımcı olur.
Kollar, bacaklar, parmaklar gibi vücut                                                ^
bölümlerinin yanında göz kapağı, mide, ıj*'
yemek borusu gibi organların çalışmasında İskeleti saran kaslar, kemik ve eklemlerle da kaslar görev yapar.
Kaslar yumuşak bir yapıya sahiptir. Eğer kasaptan aldığınız bir parça dana etini inceler­seniz kasları görebilirsiniz. Kaslar, kırmızı dana etinin yağsız kısımlarıdır. Bu kısımları bir kürdan ucuyla ince uzun kas tellerine ayırabilirsiniz. Çünkü kaslar lifli bir yapısı olan kas dokudan oluşur. Kasılıp gevşeyebilen, bir başka ifadeyle uzayıp kısalabilen asıl yapı kas lifleridir.
Kas dokusu, kan tarafından taşınan besine ve oksijene diğer dokulara göre daha fazla ihtiyaç duyar. Çünkü çalışan kaslar çok enerji harcar. Kas hücreleri ayrıca fazla enerji ge­rektiğinde kullanmak üzere besin depo edebilir. Vücut kütlenizin yaklaşık %40’ını kaslarınız oluşturur.Vücudunuzda iskelet kası, kalp kası ve düz kas olmak üzere üç çeşit kas dokusu bulunur. Beyniniz sinirler yardımıyla sinyaller göndererek vücudunuzdaki kasların çalışma­sını kontrol eder. İskelet kaslarının çalış­ması istemlidir. Yani, sizin isteğinize bağlı olarak beyin, iskelet kaslarının ne zaman ve nasıl hareket edeceğine karar verebi­lir. Örneğin ayağınızla topa yapacağınız vuruşu planlayıp gerçekleştirebilirsiniz. Kalp kası ve düz kasların çalışması is­temsizdir. Yani bu organların çalışması sizin isteğinize bağlı değildir. Beyin, on­ların çalışmasını otomatik olarak kontrol eder. Kalbiniz ve iç organlarınız beynin denetimi altında çalışır.


1.Genetik bilginin her bir yavru çekirdeğe tam olarak dağıtılması,
b)Kromozom sayısının sabit tutulması,
c)Yüzey/Hacim oranının dengelenmesi,
d)Hücre Sayısının Çoğaltılması.
            Hangi bölünme ile sağlanır ?


2.Bir memeli türünün dişisine ait kemik hücresinde 20 kromozom sayıldığına göre:
a)Erkeğinin  gametine ait kromozom formülü,

b)Kemik hücresinin geçirdiği 5 mitoz sonucu oluşan toplam hücre sayısını bulunuz.

3.Bir kuşun yumurta oluşumu sırasında , profaz I safhasında 4 tetrat sayıldığına göre, aynı canlının karaciğer hücrelerindeki kromatit sayısını bulunuz.


4.Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri mitoz ve mayoz bölünme için ortaktır ?
a)Krossing-over
b)Protein Sentezi
c)DNA replikasyonu
d)Tetrat oluşumu
e)Kardeş kromatitlerin ayrılması
f)Diploit hücreden haploit hücre oluşması


5.Bir böceğin gamet ana hücresinde 2,6 x 10-10 mg DNA bulunduğu saptanmıştır. Bu böceğin sperm hücresinde kaç mg DNA bulunur?


                                                                                                                                                 
6.2n=8 kromozomlu bitkiye ait bir polen ana hücresi mitozun ardından bir mayoz bölünme geçiriyor. Oluşan polenler aynı türe ait bir yumurta hücresi ile dölleniyor. Döllenme ardından gelişme başlıyor. Kromozom durumuna ait grafiği çiziniz.
Kromozm sayısı
  Bölünmeler

7.8 kromatitli bir eşey ana hücresine ait Anafaz I ve Anafaz II evrelerini çiziniz


8.Eşeysiz üreme çeşitlerini sıralayarak, her bir üreme çeşidine 2 örnek canlı yazınız.


9Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri rejenerasyon örneğidir?
a)Baharda budanan bitkinin yeniden büyümesi
b)Kırılan kemiğin kaynaşması
c)Istakozun kopan kıskaçlı ayağının yeniden oluşması
d)Geyiklerde boynuz değişimi
e)Planaria’nın kopan parçasından yeni planaria oluşması

10.Plasmodium protista aleminin üyesi olup insanlarda sıtma hastalığına sebep olan hücre içi parazit bir canlıdır. Bu canlı hayat devrini hangi canlılarda hangi üreme şekilleri ile tamamlar?0 yorum:

Yorum Gönderme