Sıcak!

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayınları

Yazı devam ediyor...
2020 8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayınları


 cevaplar

İç salgı bezleri ve sinir sistemi, insan vücudundaki sistemlerin düzenli ve eş güdümlü çalışmasını sağlamaktadır. Vücudumuzda birkaç saniye içinde düşünmek, koklamak, yürümek, işitmek, solunum yapmak gibi birçok olay aynı anda gerçekleşebilir. Bu olayların aynı anda gerçekleşmesini denetleyici ve düzenleyici sistem sağlar. Vücudumuzdaki sistemlerin birlikte ve eş güdümlü çalışmasına örnek olarak solunum sistemi ile koku alma organının aynı anda çalışması verilebilir. Buna göre solunum yaptığımız sırada aynı organı kullanarak koku almayı da gerçekleştiririz.
Yukarıdaki görsellerde kişiler sizce hangi duyu organlarını kullanmaktadır?
Etrafımızdaki sesleri kulaklarımızla, kokuları burnumuzla, bir yiyeceğin tadını dilimizle; yumuşak, sert, sıcak ve soğuk nesneleri derimizle algılarız. Varlıkları ise gözümüzle görürüz. Görme, işitme, kok­lama, tat alma ve dokunma duyulardır. Dış ortamdan gelen uyarıları algılamayı sağlayan organlara duyu organları adı verilir. Duyu organlarında uyarıları algılamayı sağlayan özel hücrelere, duyu almaçları (duyu reseptörleri) adı verilir. Duyu almaçları ile alınan uyarılar sinir hücreleri ile merkezî sinir sistemine taşınır. Merkezî sinir sistemi ulaşan bilgiyi değerlendirir ve oluşturduğu cevabı vücudun ilgili bölümlerine gönderir.
Sert tabaka: Gözün beyaz renkli, parlak ve sert tabakasıdır. Bu tabaka, gözü dıştan sararak korur. Sert tabaka, gözün ön kısmında saydam ve kubbemsi bir yapı olan saydam tabakayı (korneayı) oluş­turur.
Damar tabaka: Sert tabakanın altında bulunan tabakadır. Bu tabaka kan damarları ve bazı renk veri­ci maddeler bakımından zengindir. Damar tabaka, gözün ön kısmında kalınlaşarak iris adı verilen gözün renkli kısmını oluşturur. İrisin ortasında bulunan ve göze ışık girmesini sağlayan açıklığa göz bebeği adı verilir. İris ve göz bebeğinin arkasında göz merceği bulunur.
Ağ tabaka: Damar tabaka altında yer alan tabakaya ağ tabaka adı verilir. Bu tabakada ışığın algı­lanmasını sağlayan duyu almaçları ve ışık uyarılarını beyne ileten görme sinirleri bulunur. Görme sinir­lerinin göz yuvarlağından çıktığı yere kör nokta adı verilir. Kör noktanın üst kısmında sarı benek bulunur. Sarı benek, görüntünün oluştuğu yerdir.
Görme olayı: Bir cisimden gelen ışık ışınları beyindeki görme merkezine ulaştığında görme olayı gerçekleşir. Görme olayının oluşumu sırasıyla aşağıda maddeler hâlinde verilmiştir. Bunları inceleyelim.
4 Cisimlerden yansıyarak göze gelen ışık ışınları ilk önce saydam tabakaya gelir.
4 Işınlar saydam tabakada kırılarak göz bebeğine ulaşır.
4 Işınlar göz bebeğinden göz merceğine ulaşır. Göz merceğinde tekrar kırılarak ağ tabakadaki sarı benek (sarı leke) üzerinde cismin ters görüntüsü oluşur. Oluşan görüntü duyu almaçları tarafın­dan algılanır.
4 Görüntü, görme sinirleri ile beyindeki görme merkezine ulaştırılır. Ters görüntü, beynin görme merkezinde düz olarak algılanır.

0 yorum:

Yorum Gönder